Symposium

Samenwerking regulier en complementair, 4 november 2017

Herenstraat 64A 1hg, Bussum

Ochtendprogramma, 10.00-12.20 u.

Lezingen:

Barbelo Uijtenbogaardt

Inleiding

Martine Busch

Samenwerking regulier en complementair

Een onderzoek van Praag instituut; Martine is betrokken bij diverse onderzoeks- en implementatieprojecten op het gebied van complementaire zorg. Zij publiceert geregeld over het thema, geeft (gast)lessen en is lid van ZonMw Begeleidingscommissie Consortium Complementaire Zorg. Recente ontwikkelingen in de gezondheidszorg bieden kansen voor de integratie van complementaire en reguliere zorg, denk b.v. aan personalized medicine en positieve gezondheid. Hoe kan die integratie eruit zien en wat gebeurt er al? Martine presenteert recente ‘facts&figures’ en modellen van samenwerking. Daarnaast bespreekt ze een aantal lopende samenwerkingsprojecten en onderzoeken.

Epi van de Pol

Samenwerking in perspectief
Homeopaat en acupuncturist

Emile Keuter

Op welke wijze kunnen we de samenwerking verbeteren?
Neuroloog;  ‘gedeelde verantwoordelijkheid’: arts – open mind, meebewegen, cliënt – niet bekrompen somatisch blijven; therapeut – durf te overleggen, vraag feedback;

Marius Engelbrecht

Denkwerelden, grenzen in het denken in perspectief
Historicus, stemtrainer, hypnotherapeut;  ‘Denkwerelden’ zijn constellaties van uitgangspunten, veronderstellingen en beelden, soms expliciet, maar vaak ook verborgen of zelfs onbewust. Aan de hand van voorbeelden uit de geschiedenis zoekt Marius naar de voorwaarden voor duurzame samenwerking.

Sonja Oosterom

Samenwerking regulier en complementair
Hypnotherapeut, coach, psychosociaal therapeut

Forum:

Martine Busch
Epi van de Pol
Emile Keuter
Marius Engelbrecht
Sonja Oosterom
Shirley Jansen

Middagprogramma, 13.30 – 15.30 u.

Workshops

Elke workshop duurt 50 minuten; je hebt 10 minuten tot het volgende onderdeel

Deel 1:

A) Monique de Weger (van Praag Instituut)

Relatie met de ander vanuit kracht; centreren, zowel fysiek, mentaal, energetisch als spiritueel

B) Barbelo Uijtenbogaardt

Samenwerking en opstellingen (constellatievoorbeeld)

C) Shirley Jansen

Relatietherapie en trance; :een kennismaking met methoden en technieken waarbij beide partners in trance gelijktijdig samen werken aan hun relatieproblematiek.

Deel 2:

D) Marius Engelbrecht

‘Verborgen oervormen’: manieren van kijken en waarnemen; een van de voorlopers van de dieptepsychologie zocht naar de ‘wonderbaarlijke oervormen’, die onder onze gedachten en gevoelens verborgen waren. We nemen deze zoektocht op als een oefening in innerlijk en ruimtelijk waarnemen: kleuren, vormen en bewegingen.

E) Brigitte Heijink

Relatietherapie, de talen van de liefde;  in relaties is het van belang elkaar te begrijpen. De taal lijkt hierbij een open deur, mensen begrijpen elkaar echter vaak niet op een fundamenteler niveau. In deze workshop leer je, als mens en therapeut, de verschillende talen van de liefde te spreken en te verstaan. Uitgangspunt: Gary Chapman, ‘Talen der liefde’ en Brigitte gaat verder dan dat…

F) Alice de Wit

Vinger-labyrint en samenwerken

Centrale afsluiting 15.30 u.

Bianca Daniels (Uitgeverij Gopher) – uitreiking boek ‘Hypnotherapie en Lichamelijke klachten’

Deze dag wordt gehouden ter ere van het twintigjarig jubileum van Academie Hypnos.

Je kunt deelnemen door € 90,- over te maken op girorekening NL30 INGB 0007775000 t.n.v. Hypnos te Bussum, en je aan te melden schrijven, bellen of mailen. Meld dan even voor welke twee workshops je kiest: één uit A, B of C en D, E of F.