Shirley Jansen: Relatietherapie en trance, 11 oktober 2015

Shirley Jansen is hypnotherapeut, psycho-oncologisch therapeut, trainer, mediator en bedrijfskundig econoom. Zij heeft een praktijk in Den Haag (www.therapiepraktijkavo.nl), van waaruit zij zowel individuele als groepstherapie verzorgt. Zij is onder meer gespecialiseerd in rouwtherapie, psycho-oncologische therapie, therapie bij seksueel misbruik en relatietherapie. Ook behandelt zij cliënten met (psycho-)somatische klachten, waaronder PDS. In een relatie kunnen partners door hun eigen repertoire aan gedachten, emoties en gedragingen elkaar (onbewust) raken. Deze interactie kan binnen een relatie leiden tot allerlei verstoringen en ook wat we noemen een ‘relatietrauma’. Ook kan de persoonlijke problematiek (trauma) van één van de partners een enorme impact hebben op de dynamiek binnen een relatie en zelfs leiden tot relatietrauma’s. In deze eendaagse workshop komt aan de orde hoe door middel van hypnotherapie aan zowel het relatietrauma als ook aan de persoonlijke problematiek van één van de partners kan worden gewerkt door beide partners in trance te brengen. Hierbij wordt onder andere aandacht besteed aan hoe de ene partner in trance ´ingezet´ kan worden als een positieve hulpbron bij de persoonlijke problematiek van zijn of haar partner. Ook wordt aan de hand van de methode ‘reis door de relatie’ gedemonstreerd hoe beide partners in trance de ontstaansgeschiedenis van hun relatieproblematiek kunnen opsporen. Deze ontstaansgeschiedenis wordt dan samen doorgewerkt, waarbij (hervonden) hulpbronnen worden ingezet.

Terug naar het bij- en nascholingsoverzicht.