Psycho-Oncologie

Opleiding Psycho-Oncologische therapie

Deze opleiding start weer najaar 2020.

Docenten: onder meer: Ingrid Mehrtens, Emile Keuter, Ida Lindeboom, Yvonne van der Zalm en Ingrid van Leeuwen.

Kosten inclusief diplomering en studiebegeleiding: wordt nog bekend gemaakt (in één, twee of drie termijnen te betalen; voor oud-studenten: verminderd met het aantal vrijstellingen).

Locatie: Herenstraat 64A 1hg te Bussum.

Tijden: 10.00 uur – 17.00 uur.

Folder

De Opleiding Psycho-Oncologische therapie (hbo-niveau) leidt therapeuten op voor het therapeutisch begeleiden van mensen met kanker. Na het volgen van deze opleiding mag de therapeut zich psycho-oncologisch therapeut of psycho-oncologisch begeleider noemen, dit afhankelijk van de vooropleiding.

Afhankelijk van de therapeutische achtergrond van de student kan een extra individueel programma worden samengesteld om het einddoel psycho-oncologisch therapeut te mogen behalen. Het aantal lesdagen kan dus individueel meer of minder zijn.

De opleiding wordt afgerond met een eindwerkdag.

De therapie zal vooral gericht zijn op de kwaliteit van leven, het geestelijk en lichamelijk welbevinden en het zelfhelend vermogen van de cliënt. Veel van de aangeleerde therapeutische interventies kunnen ook worden toegepast bij mensen met andere ziektebeelden.

Interventies worden afgestemd en aangepast aangeleerd door middel van de volgende methoden/technieken: NLP Tijdlijn, Future Pacing, overtuigingen (RET), DRT (Distraction Reprocessing Therapie (afgeleide vorm van EMDR), Bevrijd Jezelf-Therapie (afgeleide vorm van EFT), opstellingen, werken met persoonlijkheidsdelen, metaforen, NLP Kerntransformatie, Sociaal Panorama, creatieve therapie, visualisaties, ontspanningsoefeningen en Mindfulness.

Er zal onder meer aandacht worden gegeven aan verlieskunde, 4 pijlers van welbevinden, het werken met overtuigingen, aan het in balans brengen van de innerlijke beleving, het herstellen van de innerlijke regie, het uiten van gedachten en gevoelens, hervinden van ontspanning;

zelfredzaam kunnen toepassen van pijnreductie, stressreductie, rouw- en verliesverwerking en voelen van behoeften; de cliënt krijgt ondersteuning bij belastende behandelingen en stervensbegeleiding.

Thema’s die aan de orde komen: vergeving, werken met partner, hoop, wanhoop, zingeving.

Medische basis wordt gegeven met aandacht voor: immuunsysteem, diverse vormen van kanker en de behandeling ervan als ook het levenseinde en euthanasie.

Er wordt gewerkt met de distress-meting en de Sociale kaart om vertrouwd te raken met organisaties, verenigingen en therapieën op het gebied van kanker en grenzen in de zorgverlening.

Van de 21 dagen worden 17 dagen in het bij- en nascholingsprogramma aangeboden. Deze dagen kunnen ook los worden gevolgd.

U kunt deelnemen door je op te geven via onderstaand formulier of per e-mail.

info@hypnos.nl

Let op: drie weken voor aanvang van de training kun je niet meer annuleren!