Waarom Hypnos

Bij Academie Hypnos:

– wordt veel aandacht gegeven aan veilig en respectvol werken met een cliënt

– wordt gewerkt met diepe processen, terwijl er veel aandacht is voor ik-bekrachtiging, vertrouwen- en zelfbeeld vergroting

– wordt ervan uitgegaan dat de client de oplossing in zich heeft

– wordt veel aandacht besteed aan het hypnotisch taalgebruik

– leer je goed door te vragen, afgestemd op de cliënt

– ontvang je een koffer vol methoden en technieken

– zijn de methoden en technieken efficiënt en doelgericht

– leer je de methoden en technieken toe te passen bij een specifieke pathologie

– leer je vertrouwen te ontwikkelen in het onbewuste van je cliënt

– krijg je inzicht in hoe koppelingen (bij hechtingen, afhankelijkheid en overtuigingen) kunnen ontstaan en weer worden losgemaakt

– als student leer je zonodig contact te maken met je hart en balans te vinden in jezelf

 

Bij Academie Hypnos ontvang je:

– een erkend diploma (getuigschrift) na afstuderen

– kun je je specialiseren

– binnen de Major Opleiding hypnotherapie en integrale psychosociale therapie ontvang je volgens Plato de Psychosociale basiskenis PSBK (incl. psychologie, psychopathologie en medische kennis): geen extra kosten hiervoor

– aandacht voor spiritualiteit en levensvraagstukken met ‘de benen op de grond’ en ruimte voor individuele levensvisies en ontwikkelingsprocessen.

 

Je kunt hier enkele meningen lezen van bij Academie Hypnos afgestudeerde therapeuten:

“De drie jaar bij Hypnos waren de belangrijkste periode in mijn leven.”

“Nergens in Nederland wordt zo gelet op hypnotisch taalgebruik!”

“Bij Hypnos krijg je niet een lade met gereedschap, maar een hele kast.”

“Het is de leukste opleiding die ik ooit gevolgd heb.”

“De stappenplannen bij Hypnos zorgen ervoor dat je gestructureerd les krijgt en dit geeft houvast.”

“Het is de leerzaamste opleiding van alle opleidingen die ik heb gevolgd.”

“Bij Hypnos ruim je je eigen kast op”.

“Na het afronden van de studie psychologie heb ik een aantal jaren gewerkt als coach maar vond dat ik de vaardigheden miste om mensen echt te helpen herstellen. Dat gemis werd groter en groter en ik besloot een therapie-opleiding te gaan doen. In de reguliere richting vond ik niets dat aansloot bij mijn wensen en in de alternatieve richting voelde ik veel sympathie bij hypnotherapie. Dus heb ik in het voorjaar van 1997 de verschillende opleidingen bezocht: open dagen, proeflessen en informatiebrochures zorgden voor een goede algemene indruk.

Wat ik zocht was een opleiding waarbij ik enerzijds de vaardigheden zou leren die ik miste maar ook waar een persoonlijke inbreng mogelijk was. Een persoonlijke inbreng vanuit de docenten, maar ook vanuit de studenten. Ik wilde niet te feitelijk maar ook niet te zweverig. Ik wilde gestructureerd maar niet massaal. Ik wilde menselijk en respectvol, want als de opleiding dit ademt zal dit ook doorwerken in het vak van therapeut waartoe je wordt opgeleid, was mijn idee.

Er was maar één opleiding die mijn (mogelijk kritische) toets kon doorstaan en dat was Hypnos.

Mijn eerste indruk was positief, zowel met het vak als met de mensen. Wat mij sterk trof was dat Barbelo op de open dag reageerde op een vraag van een aanwezige met (ongeveer) de tekst: “Ik ga ervan uit dat jullie allemaal een schat aan levenservaring inbrengen, daarin zijn jullie allemaal deskundig en dus kunnen we ook van elkaar heel veel leren, ik ook van jullie.” Dit trof mij in positieve zin, het was zoveel respectvoller dan mijn ervaringen bij de andere opleidingen. Ik koos (ook vanwege andere sympathieke indrukken) voor Hypnos.

Inmiddels ben ik klaar en zelf ook verbonden aan Hypnos als examinator, scriptiebegeleider en (sporadisch) docent. Dat doe je natuurlijk alleen als je je goed voelt in een organisatie. Dat doe ik nog steeds. De opleiding was een hele mooie en complete ervaring. Ik heb er veel meer geleerd dan ik ooit had kunnen bedenken. En nog steeds, ik blijf leren van de dagelijkse dingen in mijn praktijk en vind steeds raakvlakken met wat ik heb geleerd in de opleiding. Ik ga nog regelmatig naar workshops en lesdagen en blijf onder de indruk. Nog steeds ben ik heel trots op Hypnos, blij dat deze opleiding mensen opleidt tot respectvolle en waardevolle therapeuten. En dat is meer dan een persoonlijke indruk, dan een fijn gevoel of een goeie sfeer. Dit is voor mij de basis van het vak van hypnotherapeut.”

Brigitte Heijink, psycholoog en hypnotherapeut

e-mail: bheijink@planet.nl of www.heijink-psycholoog.nl

 

“Door Hypnos leer ik om verantwoordelijkheid los te laten als therapeut en als mens. Ik ervaar de docenten van de opleiding als gedegen, zorgvuldig, respectvol en kundig met liefde voor het proces van de studenten en de (toekomstige) cliënten.”

Sabine Semel (psycholoog)

 

“Ik ben de opleiding bij Hypnos gaan volgen omdat er een speciale sfeer hangt die mij erg aansprak. De studiedagen worden op een inspirerende en stimulerende wijze gegeven. Er worden veel technieken en methoden geleerd waarbij er een holistische insteek is. Ook heb ik voldoende aan mezelf kunnen werken en zijn de drie jaren omgevlogen.”

Koos (docent)

 

“Na jarenlange omzwervingen ben ik voor mijn gevoel eindelijk tot een bewuste keuze gekomen voor een bestemming die voor mijn gevoel de mijne is. De studie psychologie heeft een goede basis gelegd voor hypnotherapie wat ik als een specialisatie en aanvulling zie op het werk wat ik wil gaan doen. De studie psychologie vond ik te veel gericht op wetenschappelijk onderzoek en te weinig aandacht besteden aan het therapeutische aspect van de psychologie. Ook vond ik dat de omschrijving van hulpverlening in deze studie te veel aan kaders gebonden was waar ik mij niet altijd in kon vinden. Ik ben altijd geboeid geweest door het on(der)bewuste en ben overtuigd dat dit een belangrijke rol speelt in het gedrag en in de gevoels- en belevingswereld van mensen. Ik ben ervan overtuigd dat daar veel oplossingen liggen die voor mensen/cliënten aan te boren zijn. In de huidige psychologie is daar naar mijn mening te weinig aandacht voor.”

EvH (psycholoog)

 

“Na bezoeken aan verschillende opleidingen hypnotherapie kwam ik bij Hypnos. Alle twijfel viel weg. Ik voelde me gelijk op mijn plek. Ik ben gebleven omdat ik als mens en als hulpverlener geïnspireerd wordt op verschillende nivo’s. Cognitief, emotioneel en spiritueel.

De opleiding biedt binnen een heldere structuur veel ruimte en vrijheid om te oefenen met de methodieken.”

Bettina (beeldend kunstenaar en psychosociale hulpverlener)

 

“Bij Hypnos wordt gestreefd naar communicatie en samenwerking tussen de reguliere zorg en hypnotherapeuten. Als hypnotherapeut wil ik graag een bouwsteen bijdragen aan het geheel van zorg die wij in de 21e eeuw kunnen bieden.

Wat voor werkwijze of visie spreekt je aan? Voor ik aan de opleiding begon had ik daar nog geen idee van. Bij Hypnos wordt gestimuleerd dat je je persoonlijke visie en eigen manier van werken ontdekt.”

Claudie van der Steen (docent)

 

“Waarom ben ik blij met mijn opleiding bij Hypnos? Barbelo Uijtenbogaardt, die ongeveer driekwart van de lessen verzorgt, heeft een prettige manier van lesgeven. Ze heeft een open houding ten aanzien van de lesstof. Ze heeft niet zo iets van: “zo moet het en niet anders”. Hierdoor heb ik ruimschoots de ruimte gekregen om mijn eigen stijl te ontwikkelen en mijn eigen weg te vinden binnen de hypnotherapie. Aan de andere kant is wel duidelijk waar Barbelo staat en wat ze van je verwacht. Ze heeft echter niet de mening dat haar uitgangspunt de enige waarheid is. De enkele keer dat ze dat wel doet verzucht ik wel eens: ‘Gelukkig ze is toch menselijk!’

De opbouw van het lesmateriaal is prettig. Het tempo waarin het lesmateriaal wordt aangeboden is goed. Hierdoor is er steeds weer iets nieuws te exploreren, terwijl er ook voldoende tijd is om kennis te verdiepen en aandacht te besteden aan mijn eigen proces. Ik was niet in de eerste plaats op zoek naar een opleiding met eigen proceswerk. Toch is eigen proces een logisch gevolg van het samen beoefenen van de lesstof. Er bestaat een prettige balans tussen eigen proces en scholing. De interactie in de groep brengt het een en ander op gang in bewustwordingsprocessen en verwerkingsprocessen. Zo nu en dan maakt ook de lesinhoud wel wat los. Dit gebeurde bij mij meer in het tweede jaar dan in het eerste. De theoretische kant krijgt ook ruime aandacht met het Handboek moderne Hypnotherapie als belangrijke richtlijn. Respect kenmerkt voor mij de opleiding. Respect voor studenten als ook voor cliënten, respect voor ieder mens.

Er is een gezonde balans tussen het tastbare en meer spirituele en paranormale aspecten van het vak. Heel mooi vind ik eraan dat er ruimte is voor wat niet zo gemakkelijk wetenschappelijk te bewijzen is. Paranormale aspecten van het vak krijgen heel normaal aandacht vanuit beide benen op de grond. Ik zelf heb er altijd wat moeite mee als er krampachtig gedaan wordt over wat niet zo eenvoudig te bewijzen is, terwijl het voor mij essentieel is dat de materiele werkelijkheid ook voldoende aandacht krijgt. De aandacht die er in de opleiding is voor het hypnotisch taalgebruik vind ik geweldig. Gaandeweg begrijp ik steeds beter hoe de woorden die ik gebruik mijn cliënt beïnvloeden. Ik kan door specifiek taalgebruik mijn cliënt stimuleren op te gaan in de ervaring, zodat de hierbij horende gevoelens kunnen worden ervaren. Ook kan ik mijn cliënt door het gebruik van hypnotisch taalgebruik stimuleren om van een afstandje naar zijn eigen ervaring te kijken. Hierdoor kan overzicht en inzicht ontstaan. Ik kan al veel toepassen en sturen, terwijl ik ook mijn kennis en begrip steeds verder aan het verdiepen ben”.

Wim Kijne, juni 2002