EC’s

Studiebelasting

Het aantal studiebelastinguren zijn op de cijferlijst uitgedrukt in EC’s.

De EC’s zijn opgebouwd uit Studiebelastinguren (SBU).

In deze uren zijn opgenomen: contacturen, zelfstudie-uren (literatuur, verwerking van de les, huiswerkopdrachten), mentoruren, praktijkuren, opdrachten (o.a. verslagen, scriptie), hospiteren, leertherapie, presentaties, toetsingsuren.

Uitgegaan is van: 28 studiebelastinguren = 1 EC’s.

Bestuderen van literatuur 6 pagina’s = 1 studiebelastinguur (1 SBU).

Vreemde talen (behalve Engels) 5 pagina’s = 1 studiebelastinguur (1 SBU).

Schrijven van werkstukken 1 geschreven pagina = 8 SBU.

Oefengroepen/Werkgroepuren: 1 werkelijk uur = 2 SBU.

Hoorcollege: 1 werkelijk uur = 1,5 SBU.

Opleiding hypnotherapie en integrale psychosociale therapie:

Major Opleiding hypnotherapie en integrale psychosociale therapie:

1e jaar/Propedeuse jaar
(incl. PSBK 1)
60 EC’s
2e jaar/Postpropedeuse
(incl. PSBK 2)
60 EC’s
3e jaar/Postpropedeuse
(incl. PSBK 3, 4A, 4B en 5)
70 EC’s
3-jarige
190 EC’s

Minor Specialisatie, keuzejaar:

4e jaar/Postpropedeuse (een keuze uit onderstaande):

Psycho-oncologische therapie
21-daagse (Studenten Academie Hypnos 10 EC’s vrijstelling)
50 EC’s
Masterjaar
30 dagdelen
50 EC’s
NLP-practitioner
Studenten Academie Hypnos 4 vrijstellingen en dus 3 extra Losse Modulen
50 EC’s
Losse Modulen
15 dagen
50 EC’s
Totaal Major en Minor 4-jarige
240 EC’s

Psychosociale Basiskennis (PSBK, 50 EC):

Module PSBK 1
Gespreksvoering
Module PSBK 2
Psychologie
Module PSBK 3
Psychopathologie, classificatie
Module PSBK 4A

Anatomie, fysiologie, pathologie, farmacologie, psychofarmacologie

Module PSBK 4B
Anatomie, fysiologie, pathologie, Geïntegreerde geneeskunde
Module PSBK 5
Psychosociale therapie en ethiek bij pijn, ziekte en sterven, rouw, GGZ, Sociale kaart, rapportage
Totaal Opleiding Psychosociale Basiskennis (onderdeel van bovenstaande Major)
totaal 50 EC’s