Roosters

Opleiding hypnotherapie en integrale psychosociale therapie

Rooster eerste jaar 2018/2019, start september 2018:

1. 29 sep Kennismaking, trance en tranceverschijnselen, hypnotisch taalgebruik, inductie, oefengroepen creëren
2. 6 okt Feedbackster, hypnotische verschijnselen, inducties, PP, afstemmen en sturen
3. 19 okt Meta model, therapeutische basisvaardigheden, hypnotiseerbaarheidstest
(Module PSBK 1)
9 nov Intake, voorgesprek, contract, nagesprek, behandelplan
(Module PSBK 1)
5. 24 nov Representatiesystemen, ankeren, posthypnotische suggesties en future pacing
6. 25 nov Gesprekstechnieken
(Module PSBK 1)
7. 30 nov Geleide fantasie, inhoud- en  processuggesties en ik-versterkende technieken, tevens medische hypnose (visualisatie)
8. 1 dec Pijn en pijnreductie, pijnveranderingstechnieken (start visualisatie in groep)
(Module PSBK 5)
9. 22 dec Associëren en dissociëren
10. 25 jan Omgekeerde handlevitatie en handlevitatie
11. 1 feb Ideomotorische vingersignalen, diagnostisch
12. 15 feb Brugtechnieken (regressie)
13. 16 feb Regressie en supervisie
14. 17 feb Regressie en supervisie
15. 8 mrt Tijdlijn therapie en Tijdlijn therapie en ACT
16. 15 mrt Werken met oppositiedelen en oppositiedelen en regressie
17. 30 mrt Kinesthetisch werken met deelpersoonlijkheden, introjecties
18. 31 mrt Dromen en kinesthetisch werken met deelpersoonlijkheden
19. 5 apr Overdracht en tegenoverdracht (TA)
20. 12 apr Overdracht en tegenoverdracht (energetisch)
21. 17 mei Ethiek & houding van de therapeut
(Module PSBK 2)
22. 1 jun Praktijkbegeleiding, praktijkvoering, sharing
23. 7 jun Schriftelijk tentamen
24. 14 jun Praktijkexamen
25. 20 jun Certificering en trancedansen

 

Rooster derde jaar 2018/2019, start september 2018:

1. 28 sep Opdrachten, begrippen, voortgang scriptie
2. 5 okt Praktijk, oefenen, intervisie, feedback
3. 20 okt Verslavingen, eetstoornissen (Module PSBK 3)
4. 3 nov Persoonlijkheidsstoornissen, m.n. Borderline en gespreksvoering (Module PSBK 3)
5. 23 nov Stemmingsstoornissen, depressie, ‘De Rechter’ (Module PSBK 3)
6. 8 dec Psychose, schizofrenie, classificatie & DIS (Dissociatieve Identiteitstoornis) (Module PSBK 3)
7. 21 dec Burn-out en therapie (Module PSBK 3)
8. 26 jan DSMIV/-5 & Classificatie en diagnostiek (Module PSBK 3)
9. 2 feb Praktijkvoering / Belastingen en gesprekstechnieken
10. 8 feb Autistisch Spectrum Stoornis (ASS) (Module PSBK 3)
Module PSBK 4A Anatomie, Fysiologie, Pathologie, Farmacologie
11. 9 mrt Ademhalings-, aandoeningen, genitaal stelsel, veroudering/sterven
12. 10 mrt Zenuwstelsel, zintuigen en aandoeningen
13. 16 mrt Endocrinologie en ziektebeelden, kanker
14. 17 mrt Farmacologie (veroudering), Psychofarmacologie
15. 29 mrt Tentamen
Module PSBK 4B GGZ, Sociale kaart, Integrative Medicine, Voeding, PDS
16. 6 apr PDS
17. 7 apr Voedingsleer, vit./ mineralen, eiwitten, gezonde voeding, voeding en psyche
18. 13 apr Geïntegreerde geneeskunde
19. 14 apr GGZ, Sociale Kaart en rapportage
20. 19 apr Tentamen
21. 10 mei Cognitieve gedragstherapie en ACT bij onbegrepen fysieke klachten (Module PSBK 5)
22. 11 mei Psychosociale therapie bij pijn (Module PSBK 5)
23. 18 mei Psychosociale therapie bij ziekte, stervensbegeleiding (Module PSBK 5)
24. 19 mei Rouwprocessen en rituelen (sharing)(Module PSBK 5)
25. 31 mei Praktijkbegeleiding, sharing
26. 8 juni Schriftelijk tentamen
27a. 15 juni Praktijkexamen met supervisie (examinatoren)
27b. 16 juni Praktijkexamen met supervisie (examinatoren)
28. 21 juni Rituelen en groepswerk I
29. 22 juni Rituelen en groepswerk II
30. 23 juni Afronding Major, diplomering, afleggen van de eed

 

Rooster eerste jaar 2019/2020, start september 2019: nog aan te kondigen

Rooster tweede jaar 2019/2020, start september 2019

1. sep Scriptiebegeleiding, behandelplan en praktijkvoering
2. okt Ontwikkelingspsychologie, Identiteitsontwikkeling (Erik Erikson) en reflectie eigen proces
3. okt Ontwikkelingspsychologie, Cognitieve ontwikkeling
4. okt Losmakingsrituelen, introjectie
5. nov Geschiedenis van de psychotherapie
6. nov Sociaal Panorama
7. nov Sociaal Panorama, deelpersoonlijkheden, pijn en ziekte
8. nov Milton Erickson en therapie
9. dec Werken met deelpersoonlijkheden, supervisie
10. jan Geschiedenis van de stromingen in de psychologie
11. jan Jung en therapie
12. jan Mindfulness en bewustzijn
13. jan Mindfulness en therapie
14. mrt Ideomotorische vingersignalen (regressie)
15. mrt Reïncarnatietherapie
16. mrt Reïncarnatie, supervisie
17. mrt Reïncarnatietherapie, supervisie (visualisatie) (examinatoren)
18. apr Bevrijd jezelf therapie (afgeleide therapievorm van EFT)
19. apr DRT Distraction Reprocessing Therapie (afgeleide therapievorm van EMDR)
20. apr Fobieën en angst, desensitisatie
21. apr Angst vanuit chronisch trauma, driepuntsdissociatie
22. mei Relatietherapie
23. mei Seksualiteit, intimiteit, parafilie
24. mei Seksueel misbruik I
25. jun Praktijkbegeleiding, sharing
26. jun Schriftelijk tentamen
27. jun Praktijkexamen met supervisie
28. jun Certificering en trancedansen

 

Rooster derde jaar 2019/2020, start september 2019: nog aan te kondigen