Roosters

Opleiding hypnotherapie en integrale psychosociale therapie

De roosters zijn onder voorbehoud.

 

Rooster eerste jaar 2019/2020, start september 2019

Les Dag Datum Docent Titel
1 zat 28/09/2019 Dominique Stokman Kennismaking, opdrachten, oefengroepen, huisregels, hypnotisch taalgebruik, PP
2 zon 06/10/2019 Dominique Stokman Trance- en hypnotische verschijnselen, inducties, PP, afstemmen en sturen
3 zat 12/10/2019 Dominique Stokman Representatiesystemen, ankeren, posthypnotische suggesties en future pacing
4 vrij 01/11/2019 Dominique Stokman en Brigitte Heijink Metamodel, diepte- en oppervlaktestructuur, ACT
5 zon 10/11/2019 Vivian Heijman Intake, voorgesprek, contract, nagesprek, behandelplan
6 vrij 22/11/2019 Dominique Stokman Geleide fantasie, inhoud- en processuggesties en ik-versterkende technieken
7 zon 24/11/2019 Marjan Mos Gesprekstechnieken
8 zat 30/11/2019 Maria Franzi Föllmi Pijnveranderingstechnieken, pijnreductie
9 vrij 13/12/2019 Maria Franzi Föllmi Associëren en dissociëren
10 zat 14/12/2019 Dominique Stokman Ideomotorische vingersignalen, diagnostisch
11 vrij 24/01/2020 Cella van der Sttaak EFT
12 vrij 07/02/2020 Ingrid Mehrtens Brugtechnieken en (omgekeerde) handlevitatie (regressie)
13 zat 08/02/2020 Dominique Stokman Regressie en innerlijk kindwerk
14 zon 09/02/2020 Dominique Stokman en praktijkbegeleiders Regressie en praktijkbegeleiding
15 vrij 13/03/2020 Ingrid Mehrtens Geïntegreerde geneeskunde, leefstijl: voeding, eetstoornissen, beweging, suppl, meditatie
16 zat 14/03/2020 Ingrid Mehrtens Werken met delen, liggend
17 zon 22/03/2020 Dominique Stokman Werken met delen op stoelen, dromen
18 zon 29/03/2020 Dominique Stokman Spiegelneuronen, afstemmen, volgen en sturen, permissief en directief werken
19 vrij 17/04/2020 Brigitte Heijink Burn-out en therapie
20 zat 18/04/2020 Dominique Stokman en Jeff Hamburg Overdracht en tegenoverdracht, TA, energetisch
21 vrij 08/05/2020 Dominique Stokman Ethiek & houding van de therapeut
22 zat 16/05/2020 Dominique Stokman Praktijkdag, sharing
23 vrij 05/06/2020 Dominique Stokman Schriftelijk tentamen
24 vrij 12/06/2020 Dominique Stokman en praktijkbegeleiders Praktijk eindtoets, certificaat uitreiken
Edit

 

Rooster tweede jaar 2019/2020, start september 2019

Les Dag Datum Docent Titel
1 vrij 27/09/2019 Dominique Stokman en scriptiebegeleiders Opdrachten uitleggen, scriptie-, werkstukbegeleiding, behandelplan
2 zat 05/10/2019 Antonella Jadresko Ontwikkelingspsychologie, identiteitsontwikkeling: Erik Erikson (emotionele), Piaget (cognitieve), Kohlberg (morele), hele levensloop
3 vrij 11/10/2019 Dominique Stokman (Barbelo Uijtenbogaardt) Ontwikkelingspsychologie toegepast
4 zat 02/11/2019 Dominique Stokman (Barbelo Uijtenbogaardt) Losmakingsrituelen, introjectie
5 vrij 08/11/2019 Marius Engelbrecht Geschiedenis van de psychotherapie en de stromingen in de psychologie
6 vrij 15/11/2019 Dominique Stokman (Barbelo Uijtenbogaardt) Sociaal Panorama
7 zon 17/11/2019 Dominique Stokman (Barbelo Uijtenbogaardt) Sociaal Panorama, pijn en ziekte
8 zat 23/11/2019 Erik Willems Milton Erickson en therapie
9 vrij 29/11/2019 Dominique Stokman en praktijkbegeleiders Werken met persoonlijkheidsdelen en praktijkbegeleiding
10 vrij 06/12/2019 Dominique Stokman Spiegelneuronen, afstemmen, volgen en sturen, permissief en directief werken
11 zat 25/01/2020 Ingrid Mehrtens Jung en therapie, metaforen, visualisaties, symboliek, hulpbronnen
12 zat 01/02/2020 Ingrid Mehrtens Mindfulness en bewustzijn
13 zon 02/02/2020 Ingrid Mehrtens Mindfulness en therapie
14 vrij 14/02/2020 Claudie van Ginneken Ideomotorische vingersignalen (regressie)
15 vrij 06/03/2020 Ingrid Mehrtens Reïncarnatietherapie
16 zat 07/03/2020 Ingrid Mehrtens Reïncarnatietherapie
17 zon 08/03/2020 Dominique Stokman en praktijkbegeleiders Reïncarnatietherapie en praktijkbegeleiding
18 vrij 20/03/2020 Cella van der Staak EFT
19 zat 21/03/2020 Dominique Stokman EMDR
20 vrij 27/03/2020 Dominique Stokman (Barbelo Uijtenbogaardt) Fobieën en angst, desensitisatie
21 vrij 03/04/2020 Dominique Stokman (Barbelo Uijtenbogaardt) Angst, driepuntsdissociatie
22 zon 19/04/2020 Dominique Stokman (Barbelo Uijtenbogaardt) Relatietherapie
23 zat 09/05/2020 Dominique Stokman Seksualiteit, intimiteit, parafilie
24 zon 10/05/2020 Ingrid Mehrtens Seksueel misbruik en mishandeling, werken met trauma, lichaamsexploratie en herstel
25 vrij 15/05/2020 Dominique Stokman Praktijkdag, sharing
26 vrij 05/06/2020 Dominique Stokman Schriftelijk tentamen (middag)
27 zat 13/06/2020 Dominique Stokman en praktijkbegeleiders Praktijk eindtoets (tweedejaars en derdejaars), certificaat uitreiken (tweedejaars)
28 zat 20/06/2020 Dominique Stokman Uitwisseling, groepswerk en diplomering (derdejaars)
Edit

 

Rooster derde jaar. Indicatie. Nog aan te kondigen voorjaar 2020

Les Dag Datum Docent Titel
1 Opdrachten uitleggen, scriptie-, werkstukbegeleiding
2 DSM-5, opbouw, Classificatie, persoonlijkheidsleer (persoonlijkheidsstoornissen)
3 DSM-5, opbouw, Classificatie, persoonlijkheidsleer (persoonlijkheidsstoornissen)
4 Verslavingen, werken met hersendelen
5 Depressie, ‘de rechter’
6 Burn-out en therapie
7 Praktijkvoering / Registratie / Marketing
Module PSBK 4A Anatomie, Fysiologie, Pathologie, Farmacologie
8 Hart, Ademhalings- en Genitaal stelsel, seksuologie en aandoeningen
9 Zenuwstelsel, zintuigen en aandoeningen
10 Endocrinologie en ziektebeelden, kanker
11 Farmacologie (veroudering), Psychofarmacologie
12 Tentamen PSBK 4A
Module PSBK 4B GGZ, Sociale kaart, Integrative Medicine, Voeding, PDS
13 PDS en andere psychosomatische klachten
14 Voedingsleer, vit./ mineralen, eiwitten, gezonde voeding, voeding en psyche
15 Geïntegreerde geneeskunde
16 Sociale Kaart, meldcode en 113 en rapportage, GGZ, privacy
17 Tentamen PSBK 4B
18 CGT en ACT en hypnotherapie bij pijn en onbegrepen fysieke klachten
19 DSM-5
20 DSM-5
21 Therapie bij pijn, ziekte, stervensbegeleiding
22 Rouwprocessen en rituelen (sharing)
23 Praktijkdag, sharing
24 Schriftelijk tentamen
25 Praktijk eindtoets, evaluatie
26 Uitwisseling en groepswerk
27 Diplomering
Edit