PSBK

Psychosociale Basiskennis

CPION / SHO hbo geregistreerd (conform eindtermen Plato)

Dit programma is onderdeel van de driejarige (Major) Opleiding hypnotherapie en integrale psychosociale therapie (240 EC) en kan ook los worden gevolgd (50 EC). Volg je alle onderstaande modulen dan ontvang je 30% korting bij aanmelding (totaal kost je PSBK dan € 2499,-).

Wil je je voor deze modulen inschrijven e-mail dan of gebruik het inschrijfformulier. Vraag gerust ook meer informatie aan bij het secretariaat.

PSBK inhaalprogramma voor oud-studenten bij Academie Hypnos:

Oud-studenten van Academie Hypnos (afgestudeerd vanaf 2005) dienen het Versnelde 12-daagse PSBK programma te volgen en examen te doen – een aantal therapeuten hebben al Autistisch Spectrum Stoornissen en Farmacologie & Psychofarmacologie gevolgd en de opdracht rode en gele vlaggen ingeleverd voor hen is het programma 10 dagen (totaal 100 contacturen en 25 EC). Een verplicht programma van CPION/zorgverzekeraars.

Kijk hier voor het PSBK Versneld rooster. De prijs van deze 12-daagse, inclusief examen en kosten is: € 1080,- met voor nu 10% korting: € 972,-.

Verder dienen alle oud-studenten van Academie Hypnos die afgestudeerd zijn vóór 2005 en alle elders afgestudeerden alle PSBK-Modulen te volgen en aangegeven tentamens te doen. Met uitzondering van artsen, verpleegkundigen en natuurgeneeskundigen, zij hebben vrijstelling PSBK 4A.

 

Rooster Psychosociale Basiskennis, PSBK 1-5: 2016-2017

Module PSBK 1 Gespreksvoering € 390,-

16 okt Intake, voorgesprek, nagesprek, contract, behandelplan

6 nov Gesprekstechnieken

18 dec Metamodel

Praktijk tentamen en mondeling examen (volgens afspraak)

 

Module PSBK 2 Psychologie € 780,-

2 okt Ontwikkelingspsychologie, Identiteitsontwikkeling (Erik Erikson)

15 okt Ontwikkelingspsychologie, Cognitieve ontwikkeling, ADD, ADHD

25 nov Geschiedenis van de psychotherapie

8 jan Geschiedenis van de stromingen in de psychologie

22 april Fobieën en angst, desensitisatie

13 mei Ethiek & houding van de therapeut

19 mei Seksualiteit, intimiteit, parafilie

10 juni Tentamen

 

Module PSBK 3 Psychopathologie € 780,-

30 sept DSM-5, Classificatie en diagnostiek

9 okt Verslavingen, eetstoornissen

23 okt Persoonlijkheidsleer, -stoornissen, m.n. Borderline en classificatie

4 nov Stemmingsstoornissen, depressie, ‘de rechter’ en classificatie

27 nov Psychose, schizofrenie & classificatie & Dissociatieve Identiteitstoornis (DIS)

17 dec Burn-out en therapie

22 jan Autistisch Spectrum Stoornissen

3 feb Tentamen

 

Module PSBK 4A Anatomie, Fysiologie, Pathologie, Farmacologie € 510,-

4 feb Ademhalings- en Genitaal stelsel, veroudering/sterven

5 feb Zenuwstelsel, pijn en aandoeningen

18 feb Endocrinologie en ziektebeelden, kanker

19 feb Farmacologie, Psychofarmacologie

24 feb Tentamen

 

Module PSBK 4B GGZ, Sociale kaart, rapportage, Geintegreerde geneeskunde, Voeding, PDS € 510,-

8 april GGZ, Sociale Kaart en rapportage

9 april Geïntegreerde geneeskunde

21 april Voedingsleer, vit./ mineralen, eiwitten, voeding en psyche

22 april PDS Prikkelbaar Darmsyndroom

6 mei Tentamen

 

Module PSBK 5 Psychosociale therapie en ethiek bij ziekte, sterven en rouw € 600,-

19 nov Pijn en pijnreductie (pijnveranderingstechnieken)

7 mei Cognitieve gedragstherapie en ACT bij onbegrepen fysieke klachten

19 mei Psychosociale therapie bij pijn

20 mei Psychosociale therapie bij ziekte, stervensbegeleiding

21 mei Rouwprocessen en rituelen

11 juni Tentamen

 

Vraag meer informatie (competenties) over Modulen PSBK bij het secretariaat: info@hypnos.nl (woensdag: 035-6982466; ook mogelijk: 06-29448161), De Dennen 238, 1402 KW Bussum

 

Inschrijfformulier en data PSBK