Erkenning

De bij Academie Hypnos afgestudeerde therapeuten kunnen lid worden van de NBVH (Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten), waarna de AGB-code kan worden aangevraagd evenals het lidmaatschap bij RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Hiertoe ben je bevoegd aangezien je bij het afstuderen in het bezit zult zijn van het PSBK-diploma. Vervolgens is het lidmaatschap van het SCAG verplicht. Dit is verplicht vanaf 1 januari 2016.

Academie Hypnos is lid van de FONG (Federatie van Opleidingen in de Natuurlijke Geneeswijzen). De FONG zet zich als koepelorganisatie in voor kwaliteitsbewaking van complementaire onderwijsinstellingen.

Het opleidingsinstituut Academie Hypnos is geregistreerd door het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs, d.m.v. de toetsingsorganisatie het CPION, Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland) en derhalve zijn de opleidingen vrijgesteld van BTW.

De Psychosociale Basiskennis (PSBK) bij Academie Hypnos is door het CPION en Stichting Hoger Onderwijs Nederland hbo geregistreerd. Dit betekent dat afgestudeerden aan de Opleiding hypnotherapie en integrale psychosociale therapie voldoen aan de Plato-eindtermen en dat de cliënten van hen vergoedingen krijgen van zorgverleners-instanties.

De bij- en nascholing is geaccrediteerd door de NBVH, VNT en de VIT. Na diplomering kun je lid worden van NBVH, VBAG, VIT of VNT.

De Consumentenbond heeft de (toen – in 1999 – tweejarige opleiding) Academie Hypnos een 7,5 toegekend. Academie Hypnos bestaat in 2019 22 jaar.