Basisfilosofie / Doelstelling

Basisfilosofie

De basisfilosofie van Hypnos is dat niets absoluut is, dat alles in beweging is en daardoor veranderbaar. Hypnos gaat ervan uit dat elk individu een waarheid in zich draagt, waar niet aan gesleuteld mag worden, maar waar wel een sleutel voor te vinden is. Het onbewuste heeft vele hulpbronnen voor een ieder die de uitdaging aangaat om het onbewuste te laten spreken.
Door verwerking van jeugdtrauma’s of het toestaan en doormaken van een rouwproces kan bijvoorbeeld een verschijnsel als (fantoom)pijn gereduceerd worden of zelfs verdwijnen, relaties verlopen ineens fijner, creativiteit krijgt de ruimte en capaciteiten komen onbelemmerd vrij. Door je energetisch los te maken van je ouders durf je ineens te spreken en te handelen zoals je zelf verkiest.

Hypnos laat je kennismaken met reïncarnatietherapie. Uitgangspunt van deze therapie is dat gebeurtenissen die in vorige levens hebben plaatsgevonden van invloed kunnen zijn op het huidige leven. Soms wordt een sessie als reïncarnatiesessie beschouwd, terwijl deze een metafoor is voor het huidige leven. De cliënt zoekt een indirecte weg daar waar de directe te confronterend zou kunnen zijn.

Doelstelling

Academie Hypnos leidt jou op tot volwaardig en zelfstandig hypno- en psychosociaal therapeut. Je kunt na diplomering lid worden van de beroepsvereniging NBVH, zie verder Erkenning.

Door jouw opleiding tot psychosociaal therapeut bij Academie Hypnos te volgen, leer je te werken met trance. En wat zo speciaal is bij Academie Hypnos is dat je psychotherapeutisch leert werken met vele mogelijkheden tot ik-versterking, waardoor jouw cliënt zich veilig zal voelen.