Minor NLP practitioner

Minor NLP-practitioner

Opleiding NLP-practitioner

Academie Hypnos presenteert een vernieuwde NLP-practitioner opleiding!

We hebben met een frisse blik het programma bekeken waarmee we al zo’n 10 jaar heel succesvol mensen hebben opgeleid tot NLP-practitioner. De sterkste punten van het vorige programma zijn behouden en worden verder versterkt. De nieuwe onderdelen laten het programma nog beter aansluiten op de praktijk van de therapeut. Het is een compleet en afgestemd programma waar jij als therapeut meteen mee aan de slag kan.

Wat is NLP?

NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) is een vorm van praktische psychologie met technieken voor persoonlijke verandering en communicatie. Om in ons leven meer kwaliteit te ontwikkelen beschikt NLP over een geweldige bron aan hulpmiddelen. NLP geeft gereedschappen waarmee men zelf problemen kan oplossen. Eén van de belangrijkste vooronderstellingen binnen NLP is dat ieder mens zelf de hulpbronnen in zich heeft voor positieve verandering en voor effectieve communicatie. Met NLP leer je toegang te krijgen tot die hulpbronnen.

 

Docent

Erik Willems is internationaal gecertificeerd NLP trainer, opgeleid door John Overdurf. Zijn docentschap wordt gekenmerkt door grote kundigheid, speelsheid en veel doen en laten doen. Hij zet hoog in op praktische toepasbaarheid van de stof.

Erik is aangesloten bij de International Association of HNLP & Hypnosis.

Aanmelden

Praktische zaken

Deze NLP-opleiding is een 16-daagse die in twee seizoenen wordt gegeven. Dus: 8 dagen in 2018-2019 en 8 dagen in 2019-2020. Kijk ook in de bij- en nascholing voor het volgen van losse dagen uit deze opleiding.

Je kunt er voor kiezen om het hele programma of onderdelen ervan te volgen als bij- of nascholing.

Je kunt er ook voor kiezen om het hele 16-daagse programma te volgen als een vierde specialisatie jaar (Minor), waarbij je je met behulp van extra opdrachten en oefening verder gaat verdiepen in de NLP.

Kosten: 8 van de 16-daagse € 1097,- (incl. certificaatskosten)

Locatie: Herenstraat 64a te Bussum

Lestijden 10.00 u. – 17.00 /17.30 u.

Om voldoende oefening met de verschillende technieken en onderdelen te kunnen waarborgen, houden we een groepsgrootte aan van 6 tot zo’n 14 mensen om de opleiding door te kunnen laten gaan.

Download de folder

Seizoen 2018-2019

 1. Introductie NLP – 21 september 2018

Wat is NLP? Hoe is het ontstaan? NLP-vooronderstellingen, NLP-communicatiemodel.

Meta patroon van verandering.

 

 1. Zintuiglijk scherpzinnigheid, representatiesystemen, VAKOG, rapport met bewuste en onbewuste – 26 oktober 2018

Leerlingen van Erickson dachten soms dat hij helderziend was omdat hij zoveel leek te weten, maar volgens Erickson was het kwestie van goed opletten en zuiver waarnemen. De zogenaamde Behavioural Manifestations of Internal Representations laten ons veel weten, het is een kwestie van goed opletten.

 

 1. Logische Niveaus – 16 november 2018

Het doorlopen van de zes specifieke dimensies (niveaus) is belangrijk voor ieder succesvol veranderingsproces. Met deze techniek kunnen we vaststellen waar een proces is vastgelopen en hoe we dit proces weer op gang kunnen brengen.

 

 1. Submodaliteiten – 17 november 2018

Submodaliteiten zijn de bouwstenen van onze interne representaties en vandaag leer je hoe je deze op creatieve manier kunt gebruiken en veranderen en hoe krachtig dit is.

 

 1. Meta model – 11 januari 2019

Bandler en Grinder hebben een prachtig model ontwikkeld waarmee je toegang krijgt tot de dieptestructuur van de taal, de betekenislaag en gevoelslagen van de cliënt.

 

 1. Milton model – 16 februari 2019

De grondlegger van de moderne hypnotherapie is van zeer grote invloed geweest op NLP.

Het Milton model is de basis van werken met trance en metaforen.

 

 1. Ankeren – 15 maart 2019

Bandler en Grinder kwamen op het idee van ankeren toen ze Erickson modelleerden. Nog steeds is ankeren een van de meest krachtige technieken die je als therapeut tot je beschikking hebt.

 

 1. Change History + fast fobia cure – 12 april 2019

Een kernachtige NLP-methode, waarin we teruggaan in het verleden om alsnog pijnlijke ervaringen te helen.

Fast fobia cure is misschien wel de bekendste NLP-techniek, waarmee je zeer effectief enkelvoudige fobieën leert behandelen.

 

 

Seizoen 2019-2020

 1. Herkaderen + chunken

Wat we van iets vinden en hoe we betekenis eraan geven is afhankelijk van onze interpretatie ervan. Vanuit deze perceptie kunnen wij nieuwe interpretaties creëren, waardoor onaangename ervaringen krachtig en waardevol worden.

 

 1. Six step reframe

We roepen een creatief gedeelte in onszelf aan om voor nieuwe ideeën en oplossingen te zorgen bij problematisch gedrag van een ander gedeelte.

Visual Squash

Onderhandelen tussen conflicterende delen, waarbij gezocht wordt naar de hoogste achterliggende intentie van de delen.

 

 1. Sociaal Panorama I
 2. Sociaal Panorama II

Jouw plek tussen anderen heb je onbewust vastgelegd. Daardoor blijf je wie je bent en zoals je bent, ook al wil je het misschien anders. Relaties worden in het sociaal panorama model opgevat als onbewuste constructies die we hebben gemaakt in onze mentale ruimte. We beleven mensen die we kennen op een plek ten opzichte van onszelf, en die plek bepaalt de aard en kwaliteit van onze relaties. Met behulp van het Sociaal Panorama-model kunnen problemen met intieme relaties, zelfvertrouwen, conflicten, macht, families en teams relatief eenvoudig geanalyseerd en opgelost worden.

 

 1. Kerntransformatie (was eerst: Kerntransformatie en innerlijke conflicten & kerntransformatie en zelfhelend vermogen)

Problemen, zowel lichamelijk als geestelijk, kunnen transformeren op de kerntransformatieladder van duisternis naar licht. Wanneer we dan weer afdalen blijkt het oorspronkelijke probleem te zijn veranderd of opgelost.

 

 1. Time line therapy

Ontwikkeld door Tad James. Op de tijdslijn kunnen we ontdekken waar een probleem of belemmerende overtuiging is ontstaan. Diverse momenten kunnen worden doorlopen om na interventie en ankeren belevenissen te veranderen en datgene mee te nemen wat nu van belang is. Ook kan de toekomst worden beleefd, waardoor hulpbronnen kunnen worden gehaald. Ook kan men bewust worden wat voor de nabije toekomst nodig is.

 

 1. Disneystrategie

De Disneystrategie omvat de vruchtbare samenwerking tussen de subpersoonlijkheden ‘de realist’, ‘de dromer’ en ‘de criticus’ in onszelf. Prachtige methode voor meer creativiteit en oplossingsgericht denken.

Hiërarchie van criteria

Met deze techniek gaan we een rangorde vaststellen in onze belangrijkste waarden waardoor we bewuster richting geven aan ons leven.

 

 1. Cirkel of Excellence

In deze magische cirkel laat je verschillende hulpbronnen samensmelten tot een nieuwe krachtige anker, wat je helpt in uitdagende situaties zoals sollicitatiegesprekken, spreken in het openbaar of wanneer je een tentamen moet doen.