Minor NLP Practitioner

Minor NLP Practitioner

Opleiding NLP Practitioner

Academie Hypnos presenteert een vernieuwde NLP Practitioner opleiding!

We hebben met een frisse blik het programma bekeken waarmee we al zo’n 10 jaar heel succesvol mensen hebben opgeleid tot NLP Practitioner. De sterkste punten van het vorige programma zijn behouden en worden verder versterkt. De nieuwe onderdelen laten het programma nog beter aansluiten op de praktijk van de therapeut. Het is een compleet en afgestemd programma waar jij als therapeut meteen mee aan de slag kan.

Wat is NLP?

NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) is een vorm van praktische psychologie met technieken voor persoonlijke verandering en communicatie. Om in ons leven meer kwaliteit te ontwikkelen beschikt NLP over een geweldige bron aan hulpmiddelen. NLP geeft gereedschappen waarmee men zelf problemen kan oplossen. Eén van de belangrijkste vooronderstellingen binnen NLP is dat ieder mens zelf de hulpbronnen in zich heeft voor positieve verandering en voor effectieve communicatie. Met NLP leer je toegang te krijgen tot die hulpbronnen.

Docent

Erik Willems is internationaal gecertificeerd NLP trainer, opgeleid door John Overdurf. Zijn docentschap wordt gekenmerkt door grote kundigheid, speelsheid en veel doen en laten doen. Hij zet hoog in op praktische toepasbaarheid van de stof.

Erik is aangesloten bij de International Association of HNLP & Hypnosis.

Aanmelden

Praktische zaken

Deze NLP-opleiding is een 16-daagse die in twee seizoenen wordt gegeven. Dus: 8 dagen in 2018-2019 en 8 dagen in 2019-2020. Kijk ook in de bij- en nascholing voor het volgen van losse dagen uit deze opleiding.

Je kunt er voor kiezen om het hele programma of onderdelen ervan te volgen als bij- of nascholing.

Je kunt er ook voor kiezen om het hele 16-daagse programma te volgen als een vierde specialisatie jaar (Minor), waarbij je je met behulp van extra opdrachten en oefening verder gaat verdiepen in de NLP.

Kosten: 8 van de 16-daagse € 1097,- (incl. certificaatskosten)

Locatie: Herenstraat 64A 1hg te Bussum

Lestijden 10.00 u. – 17.00 /17.30 u.

Om voldoende oefening met de verschillende technieken en onderdelen te kunnen waarborgen, houden we een groepsgrootte aan van 6 tot zo’n 14 mensen om de opleiding door te kunnen laten gaan.

Download de folder

Seizoen 2018 – 2019

 1. Introductie NLP – 21 september 2018

Wat is NLP? Hoe is het ontstaan? NLP-vooronderstellingen, NLP-communicatiemodel.
Meta patroon van verandering.
We beginnen bij het begin: wat is NLP, wat zijn de uitgangspunten en hoe is het ontstaan? NLP heeft een eigen kijk op communicatie en dit komt samen in het NLP-communicatiemodel. Dit is voor veel mensen een enorme eyeopener, want het geef inzicht en is heel praktisch. In het model gaat het niet alleen over wat je communiceert naar anderen, maar vooral ook wat je de hele dag tegen jezelf zegt. En natuurlijk gaan we kijken naar hoeveel invloed je hierop hebt.

 1. Zintuiglijk scherpzinnigheid, representatiesystemen, VAKOG, rapport met bewuste en onbewuste – 26 oktober 2018

Leerlingen van Erickson dachten soms dat hij helderziend was omdat hij zoveel leek te weten, maar volgens Erickson was het kwestie van goed opletten en zuiver waarnemen. De zogenaamde Behavioural Manifestations of Internal Representations laten ons veel weten, het is een kwestie van goed opletten.
Iedere dag in de practitioner bouwen we door op het voorgaande en op dag 2 gaan we kijken naar hoe je kunt zien en horen waar mensen met hun gedachten zitten. Het is een kwestie van trainen van onze zintuigen. Studenten van Milton Erickson dachten soms dat hij helderziend was omdat hij zoveel leek te weten, maar volgens Erickson was het kwestie van goed opletten en zuiver waarnemen.

 1. Logische Niveaus – 16 november 2018

Het doorlopen van de zes specifieke dimensies (niveaus) is belangrijk voor ieder succesvol veranderingsproces. Met deze techniek kunnen we vaststellen waar een proces is vastgelopen en hoe we dit proces weer op gang kunnen brengen.

De Logische Niveaus (logical levels) zijn geïntroduceerd door NLP-trainer Robert Diltz en het maakt inzichtelijk hoe mensen en organisaties leren en veranderen. Het doorlopen van de zes specifieke niveaus is belangrijk voor ieder succesvol veranderingsproces. Met deze techniek kunnen we vaststellen waar een proces is vastgelopen en hoe we dit proces weer op gang kunnen brengen.

 1. Submodaliteiten – 17 november 2018

Submodaliteiten zijn de bouwstenen van onze interne representaties en vandaag leer je hoe je deze op creatieve manier kunt gebruiken en veranderen en hoe krachtig dit is.
Al onze interne representaties: onze gedachten, gevoelens en beelden vormen samen een interne kaart, ons Model van de Wereld. Ieder mens heeft een uniek model van de wereld, een unieke kaart. Je hoort wel vaker dat het probleem niet zit in een gebeurtenis, maar in de interpretatie van een gebeurtenis. Maar hoe verander je dan je interpretatie? Je kunt submodaliteiten zien als de bouwstenen van onze interne kaart, van ons model van de wereld. Vandaag leer je hoe je deze op creatieve manier kunt gebruiken en veranderen en hoe krachtig dit is.

 1. Meta model – 11 januari 2019

Bandler en Grinder hebben een prachtig model ontwikkeld waarmee je toegang krijgt tot de dieptestructuur van de taal, de betekenislaag en gevoelslagen van de cliënt.
Bandler en Grinder hebben een prachtig model ontwikkeld waarmee je toegang krijgt tot de dieptestructuur van de taal. Door te leren dat mensen in hun taal dingen weg laten, maar ook de realiteit vervormen en generaliseren en door de juiste vragen te stellen kom je erachter wat iemand bedoelt en kom je bij de betekenislaag en gevoelslagen van de ander.

 1. Milton model – 16 februari 2019

De grondlegger van de moderne hypnotherapie is van zeer grote invloed geweest op NLP.
Het Milton model is de basis van werken met trance en metaforen.
De grondlegger van de moderne hypnotherapie is van zeer grote invloed geweest op NLP. Het Milton model is de basis van werken met trance en metaforen en wordt ook wel het omgekeerde Meta model genoemd. Je kunt via Ericksoniaanse taalpatronen je cliënt helpen om meer grip te krijgen op haar gevoel en toegang krijgen tot (onbewuste) hulpbronnen.

 1. Ankeren – 15 maart 2019

Bandler en Grinder kwamen op het idee van ankeren toen ze Erickson modelleerden. Nog steeds is ankeren een van de meest krachtige technieken die je als therapeut tot je beschikking hebt.
Ankeren is een van de meest krachtige technieken die je als therapeut tot je beschikking hebt. Niet alleen leer je diverse anker-technieken, maar ook leer je het principe van ankeren begrijpen, wat je veel inzicht geeft in hoe het onbewuste leert. Bandler en Grinder kwamen op het idee van ankeren toen ze Erickson modelleerden en merkten hoe Erickson gebruik maakte van dit principe.

 1. Change History + fast fobia cure – 12 april 2019

Een kernachtige NLP-methode, waarin we teruggaan in het verleden om alsnog pijnlijke ervaringen te helen.
Change Personal History is een methode voor het veranderen van ongewenste gedragingen of gevoelens die voortkomen uit ervaringen in het verleden. Richard Bandler zei: je bent nooit te oud om een goede jeugd te hebben gehad. Het is wellicht wat provocerend, maar deze techniek geeft dit idee handen en voeten. Je gaat terug in het verleden om pijnlijke herinneringen alsnog te helen en los te laten.

Fast fobia cure
Misschien wel de bekendste NLP-techniek, waarmee je effectief enkelvoudige fobieën, zoals spinnenfobie, slangenfobie, angst voor blote voeten of hoogtes, leert behandelen, vaak al binnen 1 sessie.

Seizoen 2019 – 2020

 1. Herkaderen + chunken

Wat we van iets vinden en hoe we betekenis eraan geven is afhankelijk van onze interpretatie ervan. Vanuit deze perceptie kunnen wij nieuwe interpretaties creëren, waardoor onaangename ervaringen krachtig en waardevol worden.
“All meaning is context dependend” zei Alfred Korzybski in zijn boek ‘Science and sanity’. Als je collega’s wil uitnodigen voor een vergadering op vrijdagmiddag wordt niet iedereen daar enthousiast van, maar als je het een ‘expertmeeting’ noemt dan is het meteen een stuk interessanter.  Een middagdutje op je werk is uit den boze, maar noem het een powernap en je komt er mee weg. Herkaderen wordt tegenwoordig ook wel omdenken genoemd en leert je dat het kader dat je om je boodschap bouwt met woorden, de inhoud verandert. Vanuit deze perceptie kunnen wij nieuwe interpretaties creëren, waardoor onaangename ervaringen krachtig en waardevol worden.

 1. Six-step reframe

We roepen een creatief gedeelte in onszelf aan om voor nieuwe ideeën en oplossingen te zorgen bij problematisch gedrag van een ander gedeelte.
Doorgaande op de vorige dag gaan we het onbewuste inschakelen om nog dieper te gaan en nieuwe ideeën en oplossingen aan te dragen om ons te helpen bij problematisch gedrag. Mooie hypnotische methode die ook gebruik maakt van ideomotorische vingersignalen.
Visual Squash
Onderhandelen tussen conflicterende delen, waarbij gezocht wordt naar de hoogste achterliggende intentie van de delen.
Een van de NLP-vooronderstellingen is dat ieder gedrag een positieve intentie heeft. Dat betekent overigens niet dat ieder gedrag ook positief is, maar wel dat de achterliggende intentie positief is. Bij de Visual Squash kun je werken als iemand een innerlijk conflict heeft. Deze techniek leert je hoe je kunt onderhandelen met de conflicterende delen en zoek je naar de hoogste achterliggende intentie van de delen.

 1. Sociaal Panorama I
 2. Sociaal Panorama II

Onbewust leren wij in onze jeugd te reageren op de sociale werkelijkheid om ons heen en reageren we niet altijd op wie de ander werkelijk is of doet, maar vanuit aangeleerde rolpatronen. Aan de orde komt: ruimtelijk en liggen of zittend in trance werken met (sub)modaliteiten, opdat (innerlijke) veranderingen kunnen ontstaan.

 1. Kerntransformatie (was eerst: Kerntransformatie en innerlijke conflicten & kerntransformatie en zelfhelend vermogen)

Problemen, zowel lichamelijk als geestelijk, kunnen transformeren op de kerntransformatieladder van duisternis naar licht. Wanneer we dan weer afdalen blijkt het oorspronkelijke probleem te zijn veranderd of opgelost.
Prachtige oefening ontwikkeld door klinische psychologe Connirae Andreas, een van de NLP-trainers die er van het begin af aan bij waren. Ze is vooral bekend om haar baanbrekend werk als ontwikkelaar van Kerntransformatie: een eenvoudig tien stappenproces om tot een sterk genezende ‘zijnskern’ te komen, die mensen als ‘spiritueel’ omschrijven. In het proces worden oorspronkelijke problemen veranderd of opgelost.

 1. Time line therapy

Ontwikkeld door Tad James. Op de tijdslijn kunnen we ontdekken waar een probleem of belemmerende overtuiging is ontstaan. Diverse momenten kunnen worden doorlopen om na interventie en ankeren belevenissen te veranderen en datgene mee te nemen wat nu van belang is. Ook kan de toekomst worden beleefd, waardoor hulpbronnen kunnen worden gehaald. Ook kan men bewust worden wat voor de nabije toekomst nodig is.

 1. Disneystrategie

De Disneystrategie omvat de vruchtbare samenwerking tussen de subpersoonlijkheden ‘de realist’, ‘de dromer’ en ‘de criticus’ in onszelf. Prachtige methode voor meer creativiteit en oplossingsgericht denken. De Disneystrategie omvat de vruchtbare samenwerking tussen de subpersoonlijkheden ‘de realist’, ‘de dromer’ en ‘de criticus’ in onszelf. Prachtige methode voor meer creativiteit en oplossingsgericht denken.
Hiërarchie van criteria
Vandaag gaan we een rangorde vaststellen in onze belangrijkste waarden waardoor je bewuster richting kunt geven aan je leven. Waarden zijn dynamisch; de mate waarin ze belangrijk zijn veranderd voortdurend ten opzichte van elkaar. Een verschil tussen waarden en doelen is dat een doel behaald kan worden. Waarden zijn altijd belangrijk en blijven aanwezig en toch zijn lang niet alle mensen zich bewust van hun waarden, ook niet wanneer ze hun eigen waarden ondermijnen.

 1. Cirkel of Excellence

In deze magische cirkel laat je verschillende hulpbronnen samensmelten tot een nieuwe krachtige anker, wat je helpt in uitdagende situaties zoals sollicitatiegesprekken, spreken in het openbaar of wanneer je een tentamen moet doen.
Een prachtige vorm van ankeren, waarbij je een zogenaamde high-performance state kunt oproepen. Daarbij word je je ook meer bewust van interne sensaties en gedrag dat je kan helpen om een positieve stemming te hebben in uitdagende situaties zoals optredens, sollicitatiegesprekken, spreken in het openbaar of als je een tentamen moet doen.