Minor NLP practitioner

Opleiding NLP-practitioner

Deze opleiding is een 16-daagse die in twee seizoenen wordt gegeven. Dus: 8 dagen in 2017-2018 en 8 dagen in 2018-2019. Je kunt de opleiding elk jaar starten en het volgende seizoen vervolgen. Je hoort spoedig of dit het komend seizoen weer het geval zal zijn. Kijk in de bij- en nascholing voor het volgen van losse dagen voorjaar 2018.

Wat is NLP?

NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) is een vorm van praktische psychologie met technieken voor persoonlijke verandering en communicatie. Om in ons leven meer kwaliteit te ontwikkelen beschikt NLP over een geweldige bron aan hulpmiddelen. NLP geeft gereedschappen waarmee men zelf problemen kan oplossen. Eén van de belangrijkste vooronderstellingen is dat iedereen zelf de hulpbronnen in zich heeft voor positieve verandering en voor effectieve communicatie.

Docenten

Ida Lindeboom-van Dael

Kosten: 8 van de 16-daagse € 780,- (incl. certificaatskosten)

Locatie: Herenstraat 64a/c te Bussum

Lestijden 10.00 u. – 17.00 /17.30 u.

Voor informatie bel: 06-29448161 (secretariaat liefst woensdagen)
Download hier de nieuwe Folder

Aanmelden

seizoen 2017-2018

Logische Niveaus 13 oktober 2017
Het doorlopen van zes specifieke dimensies (niveaus) is belangrijk voor ieder succesvol veranderingsproces. Met deze techniek kunnen we vaststellen waar een proces is vastgelopen en hoe we dit proces weer op gang kunnen brengen.

Kerntransformatie & innerlijke conflicten  17 novembern2017
Kerntransformatie & zelfhelend vermogen  18 november 2017
Problemen, zowel lichamelijk als geestelijk, kunnen transformeren op de kerntransformatieladder van duisternis naar licht. Wanneer we dan weer afdalen blijkt het oorspronkelijke probleem te zijn veranderd of opgelost.

Bateson Strategie  4 februari 2018
Soms beschikken we over krachtige vermogens op een bepaald gebied, maar komen we tegelijkertijd telkens vast te zitten op een ander gebied. Alles kan anders verlopen wanneer we onze kracht vanuit de ene situatie overbrengen naar de andere.

Metaforen
Met deze methode ontdekken we de levende herstellende kracht van beelden, beeldspraak, sprookjes en vertellingen.

Tijdlijn therapie  3 maart 2018
Op de levenslijn kunnen we ontdekken waar een probleem is ontstaan. Diverse momenten kunnen worden doorlopen om na interventie en ankeren belevenissen te veranderen en datgene mee te nemen wat nu van belang is. Ook kan de toekomst worden beleefd, waardoor hulpbronnen kunnen worden gehaald. Ook kan men bewust worden van wat voor de nabije toekomst nodig is.

Change History  21 april 2018
Een kernachtige NLP-methode, waarin we teruggaan in het verleden om alsnog pijnlijke ervaringen te helen.

Submodaliteiten  seizoen
Met deze techniek kunnen we de mogelijkheden ontdekken van ons verfijnd zintuiglijk waarnemen en de creatieve toepassingen ervan.

Binnenbuiten model  22 april 2018
We kunnen onszelf en de ander bevrijden, wanneer we doorzien hoe we onwenselijk gevoel of gedrag op een ander projecteren.

Hiërarchie van criteria  
Met deze techniek gaan we een rangorde vaststellen in onze belangrijkste waarden waardoor we bewuster richting geven aan ons leven.

Overdracht en tegenoverdracht, TA  28 april 2018
Vanuit onze jeugd ontwikkelen wij rollen in onze menselijke verbintenissen, vooral die van Ouder, Kind en Volwassene in onszelf. Door bewustwording van deze rollen is verandering mogelijk en helen wij onze relaties.

 

 

seizoen 2018-2019

De Draak  oktober 2018
De Draak is hier beeldspraak voor een lang bestaand en/of overweldigend probleem. Via een metaforische benadering komen we tot een oplossing.

Disneystrategie oktober 2018
De Disneystrategie omvat de vruchtbare samenwerking tussen de subpersoonlijkheden ‘de doener’, ‘de dromer’ en ‘de criticus’ in onszelf.

& Circle of Excellence
In deze magische cirkel laat je drie eigenschappen samensmelten tot een nieuwe krachtige hulpbron, die je in moeilijke omstandigheden kan ondersteunen.

Milton Erickson therapie november 2018
‘Grootvader’ van hypnotherapie en NLP. Hij legde de grondslag voor werken met trance, metaforen en NLP.

Metamodel december 2018
Bandler en Grinder hebben ons een prachtig model gegeven waarmee therapeutische vragen direct doordringen tot diepere gevoelslagen van de cliënt.

Herkaderen januari 2019
Op zichzelf heeft niets een betekenis. Wat we van iets vinden is afhankelijk van onze interpretatie ervan. We kunnen echter nieuwe interpretaties creëren, waardoor onaangename ervaringen krachtig en waardevol worden.

& Drie waarnemingsposities
Interacties worden gekleurd door de posities die wij innemen: vereenzelvigen we ons met de ander, nemen we waar vanuit onszelf of kijken we op afstand zowel naar onszelf als naar de ander?

Sociaal Panorama I & II  februari 2019
Onbewust leren wij in onze jeugd te reageren op de sociale werkelijkheid om ons heen en reageren we niet altijd op wie de ander werkelijk is of doet, maar vanuit aangeleerde rolpatronen. Door te uiten, rollen te veranderen, losmakingsrituelen toe te passen en introjecties terug te geven, worden we authentiek en verbeteren we niet alleen de relaties met onze ouders of met andere familieleden, maar met wie maar nodig is.

Zes-staps herkaderen maart 2019
We roepen een creatief gedeelte in onszelf aan om voor nieuwe ideeën en oplossingen te zorgen bij problematisch gedrag van een ander gedeelte.

& Onderhandelen tussen delen
Via een strakke procedure worden twee ruziënde partijen in ons innerlijk met elkaar verzoend.