Moderne Hypnotherapie in 2000

Klik hier om naar de vorige pagina te gaan


De interesse voor hypnotherapie is in de laatste jaren sterk toegenomen. Steeds meer mensen
kiezen er voor sessies te ondergaan bij een hypnotherapeut. Zowel thuis als op het werk
vertellen mensen vaker openlijk over wat ze in therapie meemaken. Ook hulpverleners tonen
grote interesse in dit vak. Er is behoefte te ontdekken wat er nog meer mogelijk is naast
gesprekstherapie.
Het negatieve beeld, dat het begrip ‘hypnose’ met name door de bekende toneelhypnose heeft
gekregen, is langzaam aan het verdwijnen. Moderne hypnotherapie is immers niet te
vergelijken met de klassieke hypnotherapie, waarbij de cliënt was overgeleverd aan de wil
van de hypnotiseur. Bij moderne hypnotherapie blijft de cliënt in trance bewust en alert. De
therapie is cliëntgericht: de therapeut legt alleen een kader aan, waarbij de cliënt zijn eigen
weg volgt en eigen hulpbronnen vindt.
De bekende definitie van Araoz over hypnose is eenvoudig doch doeltreffend: “Hypnose is
een toestand waarin je jezelf zover laat gaan in een doelgerichte dagdroom, dat je jezelf
losmaakt van je uitwendige omgeving, en opgaat in je innerlijke werkelijkheid.”

Hypnose is dus een trance-toestand, waarbij de poort naar het onbewuste open kan gaan.

Wat maakt hypnotherapie zo heilzaam en zo anders dan vele andere therapieën? De cliënt kan
in gesprekken blijven steken op een punt, waar met behulp van een goed begeleide trance in
hypnotherapie de deuren naar de innerlijke werkelijkheid van de cliënt juist open kunnen
gaan. In een gesprek wordt het proces vaak nog gecontroleerd door het denken van de cliënt.
Op het moment dat de cliënt in trance een veranderd bewustzijn beleeft, mag het denken even
toeschouwer worden. Doordat het denken, de geest, van de cliënt losgekoppeld wordt van het
gevoel, kunnen emoties losgelaten worden en inzichten ontstaan. Jung gaf al aan dat het
denken en het gevoel samen een soort omega zouden moeten vormen. Controle is bij veel
mensen als strategie zo toegenomen, dat het gevoel door het verstand overschaduwd of zelfs
geregeerd wordt. Met gevoel wordt hier overigens meer bedoeld dan alleen emoties. Met
gevoel wordt hier het intuïtieve aspect (de innerlijke stem) van de mens bedoeld. Emoties
kunnen het gevoel ook overschaduwen. Op het moment dat er een balans ontstaat tussen
denken en gevoel kunnen emoties gevoeld en begrepen worden en inzichten ontstaan over
waarom de dingen zijn gegaan zoals ze zijn gegaan. Er kan acceptatie ontstaan en vooral
vergeving. Het onvermogen van de ander is vaak als onvermogen van zichzelf gezien. Door
hier duidelijkheid over te krijgen kunnen oude trauma’s en daarbij ontwikkelde irrationele
overtuigingen verwerkt en losgelaten worden. De strategie om te overleven is de controle
geworden om overeind te blijven, maar is niet meer in overeenstemming met wie de cliënt
werkelijk is.
Op het moment dat het gevoel en het denken in evenwicht zijn, krijgt de cliënt de kans
zichzelf opnieuw te ontdekken. Op het moment dat het gevoel meer ruimte krijgt en in
evenwicht komt met het denken, kunnen zij weer elkaars raadsman zijn. Beslissingen worden
dan op een goede manier genomen en zullen direct vruchten afwerpen.

Veel volwassenen van nu hebben weinig aandacht ontvangen in de jeugd. Diverse cliënten
schreeuwen het uit in trance: “wees er toch eens voor mij!” Het denken controleert en zet
zowel intuïtie als emoties vast. Deze mensen komen in therapie op het moment dat er zich
problemen voordoen op het werk of in de relatie, omdat ze niet meer kunnen voelen wat goed
voor hen is.
Door de strategisch ontwikkelde controle of het even wegvallen van de controle kunnen er
ernstige problemen ontstaan. Door de strategische ontwikkelde controle is de cliënt zijn
eigenheid kwijtgeraakt. En door het eventueel wegvallen van de controle raakt het gevoel
overstelpt door emoties en kan de cliënt de werkelijkheid niet meer als reëel ervaren. Het
levenspad raakt in de mist.
Door in hypnotherapie te werken met trance en daarbij contact te laten maken met
persoonlijkheidsdelen en/of met het innerlijke kind, kan de balans worden hersteld en zal de
innerlijke stem weer klinken.

Gebeurtenissen in de jeugd hoeven op zichzelf niet altijd voor een trauma en irrationele
overtuigingen te zorgen. Hoe hiermee omgegaan is bepaalt vooral of het trauma zich
ontwikkelt en vastzet. Het verlies van een belangrijke betrokkene, een echtscheiding of pesten
op school hoeven op zich geen jeugdtrauma’s te geven. Het gaat er vooral om hoe hiermee is
omgegaan. De opeenstapeling van diverse nare gebeurtenissen zorgt ervoor dat een trauma
zich kan nestelen.
Als kind kan de volwassene bijvoorbeeld veel correctie in de opvoeding hebben ervaren,
vervolgens kan het een dierbare betrokkene verliezen (sterfgeval of scheiding), waarna het
kind op school gepest wordt en een relatie problematisch wordt, enz.

In hypnotherapie wordt niet altijd regressie gebruikt. Wel is regressie vaak een belangrijk
onderdeel van de therapie. Omdat het jonge kind zo hypnotiseerbaar is en alles wat hem en
om hem heen gebeurt direct zijn ziel raakt (hij ervaart op jonge leeftijd geen grenzen tussen
zichzelf en de omgeving), heeft ieder mens iets met zijn ouders uit te werken.
Op het moment dat emoties bewust gemaakt worden, kan verwerking plaatsvinden. Zolang
deze emoties onbewust blijven, blokkeren deze een goede identiteitsontwikkeling, een
ontwikkeling waarbij gevoelens kunnen ontstaan ‘er te mogen zijn’ en ‘de moeite waard te
zijn’.
Immers, dit is het waar het steeds om gaat. De moeite waard te zijn en het gevoel kunnen
volgen, zodat het levenspad zich kan ontvouwen zoals het voor een ieder is bedoeld.

Geschreven door Barbelo Uijtenbogaardt, pedagoge, hypnotherapeute, Simontontherapeute
en hoofddocent, coördinator en oprichtster van Academie Hypnos, driejarige opleiding voor
hypnotherapie.
(e-mail: info@hypnos.nl )

Stond in juni 2000 nummer van ‘Spiegelbeeld’