LITERATUUR

Literatuurlijst voor de driejarige Major hypnotherapie en integrale psychosociale therapie en Minor


Gekozen literatuurlijst inleveren bij het secretariaat vóór de kerstvakantie.

* Aanbevolen boeken

** Zeer aanbevolen boeken

Kijk voor deze boeken eens bij Merlijn Boekhandel

Verplicht in het eerste jaar (volgorde van lezen is aangegeven):
4. Cladder, J.M. Hypnose als hulpmiddel bij psychotherapie. Swets & Zeitlinger, Lisse 1990.
6. Ladan A. & H. Groen-Prakken Kinderen en de dood, Van Gorcum, Assen 1997.
5. Edelstien M.G. Trauma en Trance: Effectieve hypnotherapeutische technieken. De Toorts, Haarlem 1991.
7. Herman, J.L. Trauma en herstel, de gevolgen van geweld – van mishandeling thuis tot politiek geweld. Wereldbibliotheek, Amsterdam 1993.
1. Miller, Alice Het drama van het begaafde kind: op zoek naar het ware zelf. Van Holkema & Warendorf, Houten 1997 (20e druk).
8. Simonton, O. Carl e.a. Op weg naar herstel: Een kans om te overleven. Psychische krachten kunnen kanker en andere ziekten beïnvloeden. Intro, Nijkerk 1983. Een aantal basismethoden voor ontspanning en visualisatie.
2. Uijtenbogaardt, B.C. Handboek Moderne Hypnotherapie. Gopher, Amsterdam 2016 (6e herziene druk).
2. Uijtenbogaardt, B.C. Hypnotherapie, een greep uit de praktijk. Gopher, Amsterdam 2016 (voorheen: Licht op Hypnotherapie, Kosmos Z&K (Servire), Utrecht 2002).
1. Uijtenbogaardt, B.C. Hypnotherapie in het kort. Gopher, Amsterdam 2016. (voorheen: Hypnotherapie, Kort en Goed, Kosmos Z&K (Servire), Utrecht 2005).
3. Uijtenbogaardt, B.C. Ontspannen en visualiseren voor iedereen. Gopher, Amsterdam 2010.
3. Uijtenbogaardt, B.C. Ontspannen en visualiseren voor de therapeutische praktijk. Gopher, Amsterdam 2010.
Readers docenten
Keuzeboeken eerste jaar (minimaal 1 boek over of van Milton Erickson)
Jon Kabat-Zinn & Mark Williams ea. Mindfulness en bevrijding van depressie.Nieuwezijds, Amsterdam 2010.
Jon Kabat-Zinn Waar je ook gaat, daar ben je, 2011.
Thich Nhat Hanh Mindfulness voor een gelukkig leven. BBNC Uitgevers 2010;
Erickson, Milton & Ernest Rossi Exploraties in hypnotherapie. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten/Antwerpen 1983.
Rosen, Sidney Mijn stem gaat met je mee. Karnak, Amsterdam 1994 (2e druk).
Rossi, Ernest L. Milton Erickson: De februari man. Karnak, Amsterdam 1991.
Richard Bandler & John Grinder Hypnotherapie. Het gebruik van taal volgens de methoden van Milton H. Erickson. De Toorts.
Zeig, Jeffrey K. Onbewust leren: Een week met Milton Erickson, zijn visie en werkwijze tijdens een workshop. Karnak, Amsterdam 1992.
Aanbevolen boeken:
Derks, Lucas & Jaap Hollander Essenties van NLP: Sleutels tot persoonlijke verandering. Servire, Utrecht 1996.
O’Conner, Joseph & Ian Mc Dermott Licht op NLP, Neuro-Linguïstisch Programmeren. Servire, Utrecht 1995.
Robbins, Anthony Je ongekende vermogens: De nieuwe denktechniek: Neuro-Linguïstisch Programmeren. Servire, Katwijk aan Zee 1992 (5e druk).
Bandler, Richard & John Grinder In TranceFormatie: NLP en de structuur van hypnose. Servire, Katwijk 1994.
Bandler, Richard & John Grinder De Betovering van de Taal: de neuro-linguïstische methode voor gedragsverandering. De Toorts, Haarlem 1992.
Bandler, Richard & John Grinder Hypnotherapie: Het gebruik van taal volgens de methoden van Milton H. Erickson. De Toorts, Haarlem.
Bandler, Richard & John Grinder Structuur van de Magie: een boek over taal en therapie. Ambo, Baarn 1977.
Verplicht in het tweede jaar:
Gekozen literatuurlijst met plan van aanpak voor de scriptie uiterlijk inleveren bij het secretariaat in november.
Marshall B. Rosenberg Geweldloze communicatie: ontwapenend en doeltreffend. Lemniscaat, Rotterdam 2012.
Salvador Minuchin Het helen van relaties. Karnak, Amsterdam 1993
Woolger, Roger J. Herinnering, een jungiaans therapeut ontdekt vorige levens. Lemniscaat, Rotterdam 1988.
Simonton, O. Carl en Reid Henson De Kracht die in je schuilt. Intro, Nijkerk 1992. Een vervolg op ‘Op weg naar herstel’. De technieken en visie zijn verfijnd en uitgebreid.
Uijtenbogaardt, B.C. Handboek moderne hypnotherapie, Kosmos Z&K (Servire), Utrecht 2007 (4e herziene druk).
Uijtenbogaardt, B.C. Opvoeden, hoe doe ik dat, Gopher, Amsterdam 2009.
Readers docenten
In tweede jaar verplicht: vijf boeken voor scriptie (of drie artikelen i.p.v. een boek)!!
Aanbevolen:
Erikson, Erik H. Identiteit: jeugd en crisis. Behandeling van de verschillende fasen binnen de identiteitsontwikkeling. Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen 1971.
Hellinger, Bert e.a. De verborgen dynamiek van familiebanden. Altamira-Becht BV, Haarlem 2003 (7e druk).
Hellinger, Bert De wijsheid is voortdurend onderweg. Het Noorderlicht, Groningen 2003.
Weber, Gunthard De praktijk van familieopstellingen. Verdieping en verbreding van de verborgen dynamiek van familiebanden. Altamira-Becht BV, Haarlem 2002 (7e druk).
Nick Blaser Familieopstellingen, Bert Hellingers systemische familietherapie. Bres (Synthese BV), Den Haag 2004 (4e druk).
Gundhart Weber, Bert Hellinger Praktijk van familieopstellingen
Jon Kabat-Zinn & Mark Williams ea. Mindfulness en bevrijding van depressie.Nieuwezijds, Amsterdam 2010.
Jon Kabat-Zinn Waar je ook gaat, daar ben je, 2011.
Thich Nhat Hanh Mindfulness voor een gelukkig leven. BBNC Uitgevers 2010;
Ger Churink Mindfulness, een praktische training. Uitgever Thema (S&N) 2009;
Bob Stahl and Elisha Goldstein Mindfulness-Based Stress Reduction Workbook, isbn: 978-1-57224-708-6)
Scriptie: vijf keuzeboeken
Verplicht in het derde jaar (*met korting op school):
*Kirchman, Dr L.L. Anatomie en fysiologie van de mens. Elzevier Gezondheidszorg, Amsterdam 2010 hbo (16e druk).
*Merck Manual Medisch Handboek, tweede herziene editie, Bohn Stafleu van Loghum 2005. hbo
Jim van Os De DSM-5 voorbij! Persoonlijke diagnostiek in een nieuwe GGZ. Diagnosis uitgevers, 2014. ISBN 9789491969003.
Bas van Heycop ten Ham & Irene van Vliet Moet ik die pillen wel nemen? Over gebruik van medicatie bij psychische klachten. Boom, 2011, ISBN 9789461054609.
Lint de, Henny De Natuurlijke Gezondheidswijzer, praktische voedingsadviezen om gezond te blijven. De Kern, Baarn 2001.
Dr. Servan-Schreiber, D. Uw brein als medicijn. Zelf stress, angst en depressie overwinnen. KosmosZ&K, Utrecht 2006. (10e druk) ISBN 9021538490.
*Flach, Frederic De verborgen kracht van depressie: Hoe depressies kunnen leiden tot persoonlijke groei. Bruna, Utrecht 1997.
*Uijtenbogaardt, B.C. Psychose en schizofrenie, de mens achter het ziektebeeld. Hypnos, Bussum 2007, Gopher, Amsterdam, 2008.
Uijtenbogaardt, B.C. Handboek moderne hypnotherapie, Kosmos Z&K (Servire), Utrecht 2007 (4e herziene druk).
Readers docenten
Naslagwerk:
Metaal, N. en Jansz.J. Metaal, N. en Jansz.J. Psychologie, de stand van zaken, Swets & Zeitlinger, Lisse 2002 (10e druk). (naslagwerk)
Linehan, M. (naslagwerk) Bordeline persoonlijkheidsstoornis, Handleiding voor training en therapie, 5e druk, Swets & Zetlinger, Lisse (2003).
Karlien Bongers & Astrid Koppen Integrative Medicine, zorg voor gezondheid en geluk, Arbeiderspers, 2011. ISBN 9029575904.
Steenbergen, Werner van Handboek Medische Ziekteleer hbo (+ CDRom), Acco, 2005 (2e druk).
(En zie onder competenties elke lesdag.)
Aanbevolen studieboeken derde jaar
S.Bögels en P. van Oppen Cognitieve therapie, theorie en praktijk. Stafleu Van Loghum.
René Kahn Onze hersenen, over de grens tussen normaal en abnormaal. Balans, Amsterdam 2011.
Green, Michael Schizofrenie ontsluierd. Nieuwezijds, Amsterdam 2003.
Saks, Elyn (heel goed boek!!) De geschiedenis van mijn gekte. Leven met schizofrenie.Luitingh-Sijthoff BV, Amsterdam 2007.
Appelo, Marin & Mark v.d. Graag Cognitieve gedragstherapie bij psychosen. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 1998.
A. Frances & M.B. First Stemming en stoornis, (borderline) Nieuwezijds (2003).
M. Thunnissen, Waarom ben je zo? (borderline) Immerc bv Utrecht (2009).
Segal, Z.E. e.a. Aandachtgerichte cognitieve therapie bij depressie, een nieuwe methode om terugval te voorkomen. Nieuwezijds, Amsterdam 2004.
Griez, E. Beknopte Psychiatrie. Van Gorcum, Assen 1997.
Pieters-Korteweg, Erry Wat schizofrenie met je doet. Boekencentrum, Zoetermeer 2004.
Ellis, Albert & Robert A. Harper Gevoel en verstand. Swets en Zeitlinger, Amsterdam 1995.
Claude-Pierre, Peggy De geheime taal van eetstoornissen. Forum, Amsterdam 1997.
Boswijk-Hummel, Riekje Liefde in wonderland: overdracht en tegenoverdracht in de
Bremer, Ria Slaapstoornissen. Tirion, Baarn.
Bradshaw, John Vrij van schaamte: Van pijn naar levenskracht. Ankh Hermes, Deventer 1988.
Franz Ruppert De verborgen boodschap van psychische stoornissen, De waarheid van de waan, een revolutionaire kijk kop psychosen en vormen van schizofrenie en de helende werking van familieopstellingen. Akaha, Eeserveen 2009.
Leshan, dr. Lawrence Een kans op herstel. Psychische krachten kunnen kanker en andere ziekten beïnvloeden. Intro, Nijkerk 1990.
Simonton, O. Carl Moed als alternatief. Psychische krachten kunnen kanker en andere ziekten helend beïnvloeden. Een interview door Anita Bachmann, waardoor Simonton een gezicht, een hart en een ziel krijgt. Intro, Nijkerk 1992.
Kast, Verena Leven met verlies: Een bewust afscheid verwerken. Lemniscaat, Rotterdam 1988.
Kübler Ross, Elisabeth De cirkel van het leven: Herinneringen aan leven en sterven. Ambo, Amsterdam 1998 (3e druk).
Altink, Alice Gedeeld verlies. Intro, Nijkerk 1991.
Brouwer, Yoka NLP en gezondheid. Ankh-Hermes, Deventer 1996.
Verhulst, Frank C. De ontwikkeling van het kind. Van Gorcum, Assen 1991.
Literatuur Psycho-oncologische therapie (4e of 5e jaar)
Verplichte literatuur
ontspanningsoefeningen en visualisaties:
Barbelo Uijtenbogaardt Ontspannen en visualiseren voor iedereen; Ontspannen en visualiseren voor de therapeutische praktijk
holistische psycho-oncologie en visies op gezondheid:
Carl Simonton Op weg naar herstel; Kracht die in je schuilt
David Servan Schreiber Je brein als medicijn; Antikanker; Je kunt op verschillende manieren afscheid nemen.
medisch
Zorgboeken Stichting september (apotheek/Achmea) borstkanker, dikkedarmkanker, prostaatkanker, baarmoederkanker.
KWF-folders
Naslagwerk:
J.C.J.M. de Haas, e.a. Psychologische patiëntenzorg in de oncologie, Handboek voor de professional.
Rob van Overbruggen Healing Psyche.
Merck Manual Medisch Handboek, tweede herziene editie 2005 (Bohn Stafleu van Loghum),
Aanbevolen literatuur:
holistische psycho-oncologie en visies op gezondheid:
Le Shan Een kans op herstel.
Siegel Liefde, harmonie, genezing; en: Lessen van wonderbaarlijke patiënten.
visies stervensproces:
Pim van Lommel Eindeloos bewustzijn
Sogyal Rinpoche Het Tibetaans boek van leven en sterven.
Elisabeth Kübler Ross De cirkel van het leven. Herinneringen aan leven en sterven.
Elisabeth Kübler Ross Lessen voor levenden.
Elisabeth Kübler Ross Leven met stervenden.
Elisabeth Kübler Ross Over de dood en het leven daarna.
Elisabeth Kübler Ross Wat kunnen wij nog doen?
David Kessler Het recht om waardig te sterven.
RET
Albert Ellis & Wouter Backx Moeten maakt gek.
Allis en Harper Gevoel en Verstand.
Mindfulness:
Bob Stahl Mindfulness-Based Stress Reduction Workbook.
Christopher MCCurry Help je kind met Mindfulness angst te overwinnen.
Jon Kabbat-Zinn Waar je ook gaat daar ben je.
Robert Harzema Boeddhistische psychologie, de belangrijkste boeddhistische inzichten uit het boeddhisme, de basis van meditatie, bewustwording en bevrijding.
Algemeen:
Palliatieve zorg, richtlijnen voor de praktijk www.IKMN.nl
Literatuur voor masterjaar (4e of 5e jaar)
Uijtenbogaardt, B.C. Syllabus: Raja-yoga, een weg tot zelfverwerkelijking. Hypnos, Bussum (2003), syllabus.
**Kelder, Peter Fontein der jeugd, vijf oude Tibetaanse oefeningen om jong, gezond en vitaal te blijven. Schors, Amsterdam 1992 (3e druk).
*Iyengar, B.K.S. Yoga Dipika, het meest komplete Hatha-Yoga boek. Karnak, Amsterdam 1984.
**Judith, Anodea Chakra Werkboek, het chakrasysteem als sleutel tot kennis en geestelijke groei. J.H. Gottmer/H.J.W. Becht, Bloemendaal 1990 (2e druk).
*Judith, Anodea & Selene Vega De reis door de chakra’s, een oefenboek. J.H. Gottmer/H.J.W. Becht, Bloemendaal 1994.
*Taimni, I.K. De Yoga-Sutras van Patanjali. De wetenschap van yoga uit het Sanskriet vertaald en van commentaar voorzien. Theosofische vereniging, Amsterdam 1985 (2e druk).
*Yogeshvarananda Sarasvati, Swami Wetenschap van de ziel, aanschouwing van de innerlijke wereld door yoga. Ankh-Hermes, Deventer 1980.
*Yogeshwaranand Saraswati, Swami First steps to Higher Yoga. Vertaling van Hindi Book ‘Baihrang Yoga’, Yog Niketan Trust, New Delhi, India 1985.
Vivekananda, Swami Karma-, Bhakti, Jnana- en Raja-yoga. Ankh-Hermes, Deventer.
Kasi Dawa-Samdub, Lama Het Tibetaanse Dodenboek. Vertaling van het Bardo Thödol. Ankh-Hermes, Deventer 1999 (11e druk).
Rinpoche, Sogyal Het Tibetaanse boek van leven en sterven. Servire, Utrecht 1995 (3e druk).
Langedijk, Pieter & Agnes van Enkhuizen Energiecentra en emotioneel-lichamelijke problemen, blokkades en therapie bij vermoeidheid, nek-, rug-, hart- en menstruatieklachten, migraine, faalangst enz.. Ankh-Hermes, Deventer 1986 (3e druk).
Inayat Khan, Hazrat Wereld van het denken. Kluwer, Deventer (2e druk).
Inayat Khan, Hazrat Over geluk en harmonie. East-West Publications, Den Haag 1991.
Literatuur losse Modules (4e, 5e of 6ejaar)
Wat de betreffende docent opgeeft: boeken/readers.
Keuzeboeken voor scriptie:
Hypnotherapie
*Hart, Onno van der & Ger Schurink Strategieën in de hypnotherapie. Van Loghum Slaterus, Deventer 1987.
*Hart, Onno van der (redactie) Trauma, dissociatie en hypnose. Swets & Zeitlinger, Amsterdam 1991.
* Cladder J.M. Korte psychotherapie met hypnose en NLP. Swets & Zeitlinger, Lisse 1994.
* Hammond D. Corydon (Ed.) Handbook of Hypnotic Suggestions and Metaphors. Norton & Co., New York 1990. Een palet van hypnotherapeutische technieken van therapeuten over de hele wereld.
*Williston, Glenn & Judith Johnstone Voorbije levens: Regressietherapie in de praktijk. Elmar Rijswijk 1997.
Dyck, Richard van e.a. Hypnose en hypnotherapie. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 1991.
Zilbergeld, Edelstein & Araoz Hypnosis, questions and answers. Norton & Co. NewYork, London.
NLP
*Bandler, Richard & John Grinder Hoe je het ook kunt bekijken. Servire, Utrecht 1998.
*Bandler, Richard Hoe haal je wat in je hoofd. Servire, Utrecht 1998.
*Hollander, Jaap en Lucas Derks Neuro-Linguïstisch Programmeren in Nederland:
Anneke Meijer basistechnieken en artikelen. Servire, Cohten1990.
* Langen, Siddhartha van In de ban van je kinderbeelden. Body & Soul, Voorschoten 1990 (3e druk).
* Langen, Siddhartha van Uit de ban van je kinderbeelden. Altamira, Heemstede 1993.
Wijnberg, Jeffrey & Jaap Hollander Hink stap sprong naar het geluk: De weg van de meeste weerstand. Aramith, Bloemendaal 1992.
Wijnberg, Jeffrey & Jaap Hollander Problemen houden van mensen. H. Nelissen, Baarn 1990.
Hoenderdos, H. Toepassing van veranderingstechnieken: Met praktijkvoorbeelden en lexicon. Stichting voor Hypno-, Gedrags- en Verbaaltherapie, Velserbroek 1995.
Hoenderdos, H Hypnotherapie speciaal: Tiendaagse workshop hypnotherapie en NLP. Stichting voor Hypno-, Gedrags- en Verbaaltherapie, Velserbroek 1997.
Hoenderdos, H Case-boek Hypnotherapie en NLP. Stichting voor Hypno-, Gedrags- en Verbaaltherapie, Velserbroek 1997.
Andreas, Connirae & Tamara Kern Transformatie: NLP als weg naar je innerlijke bron (vertaling van Core Transformation). Servire, 1995.
Andreas, Connirae & Steve Het hart van de geest. Servire, Cothen 1992.
Mindfulness
**Jon Kabat-Zinn & Mark Williams ea. Mindfulness en bevrijding van depressie.Nieuwezijds, Amsterdam 2010.
**Jon Kabat-Zinn Waar je ook gaat, daar ben je, 2011.
*Thich Nhat Hanh Mindfulness voor een gelukkig leven. BBNC Uitgevers 2010.
*Ger Shurink Mindfulness, een praktische training. Uitgever Thema (S&N) 2009.
*Bob Stahl & Elisha Goldstein Mindfulness en stressreductie, Uitgeverij Nieuwezijds 2010, isbn 9789057123184.
*Bob Stahl and Elisha Goldstein Mindfulness-Based Stress Reduction Workbook, isbn: 978-1-57224-708-6.
Susan Kaiser Greenland Mindfulness voor je kind, 2010.
David Dewulf e.a. Mindfulness voor je kids. Lannoo 2009.
Christopher Mccurry Help je kind met Mindfulness angst te overwinnen, Opvoeden met aandacht en acceptatie. Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2010.
Robert Harzema Boeddhistische psychologie, de belangrijkste psychologische inzichten uit het boeddhisme, de basis van meditatie, bewustwording en bevrijding. Karnak, Amsterdam 2008.
Daniel J. Siegel Mindful Brain, Mind Your Brain, Inc. USA 2007.
Santorelli, S. Heal Thyself, Lessons on Mindfulness in Medicine, Bell Tower1999, ISBN 0609805045.
Psychologie
**Bergsma & Petersen Psychologie: ruim 4000 termen van A tot Z. Het Sectrum, Utrecht 1998.
**Derksen, J.J.L. en Groen, H. Handboek voor de behandeling van Borderline patiënten. De Tijdstroom, Utrecht, 1994.
* Anneese, Cor & Tino Pol Uit de ban van je fobie: een zelfhulpboek. Ook voor hulpverleners. Bert Bakker, Amsterdam 1995.
*Reedijk J. S. Psychische Problemen. Elsevier/De Tijdstroom, Maarssen 1998. Psychiater Reedijk bespreekt hier de belangrijkste stoornissen en hoe hiermee kan worden omgegaan.
* Houtman, R.B. Depressie. Inmerc, Wormer 1994.
*American Psychiatric Ass. DSM-IV Patiëntenzorg, Diagnostiek en classificatie van psychische stoornissen voor de geneeskunde, Swets & Zeitlinger, Lisse (2002).
*Spaans, J. et al Bordeline hulpboek, Zelf leren omgaan met verschijnselen als impulsiviteit, heftige emoties en conflicten, Boom, Amsterdam (2000).
* Jacobs, Rationeel-emotieve therapie: Een praktische gids voor hulpverleners. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten/Diegum 1998.
*Meer, Rigo van Leven met schizofrenie: Een handleiding voor familie, vrienden en andere betrokkenen. Kosmos, Utrecht/Antwerpen 1987.
Farrelly, Frank & Jeff Braandsma Provocative therapy. Meta Publications Inc, Cupertico 1974.
Schulz von Thun Hoe bedoelt u? Wolters-Noordhoff BV Groningen/Houten 2003. (verplicht 3e jaar)
Garfield, Patricia Droomberichten: hoe dromen kunnen helpen bij rouwverwerking. Forum, Amsterdam 1998.
Bijnsdorp, Liz ‘U bent niet ziek, u lijdt!’, Amersfoort 1999.
Knapp, Caroline Drinken: een liefdesverhaal. Archipel, Amsterdam 1998.
Taimni, I.K. De Yoga-Sutras van Patanjali. Theosofische vereniging, Amsterdam 1985.
Packard, C.C. Ayurveda. Deltas, 1998.
Fuller Torrey, E.M.D. Surviving Schizofrenia: a manual for famlilies, consumers and providers. HarperPerennial, New York 1998.
Shapiro, Francis EMDR: Eye Movement Desensitization and Reprocessing, the breakthrough “eye movement” therapy for overcoming anxiety, stress and trauma. Basic Books, New York 1997.
Parnell, Laurel Transforming trauma EMDR: the revolutionary new therapy for freeing the mind, clearing the body and opening the heart. W.W. Norton & Company, New York, London 1997.
Manfield, Philip Extending EMDR: A casebook of innovative applications. W.W. Norton & Company, New York, London, 1998.
Diekstra, René Het onderste boven: zorg voor de psyche; Stress, Angst Depressie, Verslaving, Schizofrenie, Dementie. Bruna, Utrecht 1996.
Frank Jerome D. Persuasion and healing, A comparative study of Psychotherapy: The Johns Hopkins University Press, Baltimore/London 1974.
Liston, Robert A. Kijk op mensen: Van Freud tot Maslow. Lemniscaat, Rotterdam 1998 (9e druk).
Nico Metaal De Stand van Zaken. Naslagwerk psychologische stromingen.
Velden, Kees van der e.a. Directieve therapie, I en II. Van Loghum Slaterus.
Dr. H.M. van der Ploeg Psychotherapie. Bohn Stafleu Van Loghum.
Vandereycken, prof W. en Van Deth Psychiatrie: van diagnose tot behandeling. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 1998 (1e druk, 3e oplage).
Vandereycken, prof W. e.a. Handboek Pychopathologie: Deel I, Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 1996 (2e druk).
*Jung C.G. De mens en zijn symbolen. Lemniscaat, Rotterdam 1992.
*Jung C.G. Westers bewustzijn en Oosters inzicht. Lemniscaat, Rotterdam 1998.
Jung C.G. De psychologie van Carl G.Jung: Een inleiding tot zijn werk. Servire, Cohten 1992.
**Jung C.G. Herinneringen, dromen en gedachten, een autobiografie. Lemniscaat, Rotterdam 1999, zevende druk.
Gerhard Wehr Gustav, Carl Jung: Zijn leven en werk. Trion, Baarn 1989.
* Freud, Sigmund Inleiding tot de psychoanalyse. Wereldbibliotheek, Amsterdam 1997.
Gay, Peter Sigmund Freud: zijn leven en werk. Tirion, Baarn 1989 (2e druk).
Willemine Regouin Supervisie, gids voor supervisanten. Van Gorcum.
*Bradshaw, John Wanneer koesteren hoop betekent. Het Spectrum/Scala, Utrecht 1997.
*Kharitidi, Olga Het pad naar de Sjamaan: Het ware verhaal van een inwijding in een lang verloren gewaande wijsheid. Bruna, Utrecht 1996.
*Whitton, dr. J.L. & Joe Fisher Tussen twee levens. Kosmos, Utrecht/Antwerpen 1987.
Eadie, Betty J. Geleid door het licht: Zij overleed – en kwam weer tot leven. De unieke getuigenis van een bijna-dood-ervaring. Bruna, Utrecht 1994.
Sporken, Paul Begeleiding en ethiek: Verantwoordelijkheid en solidariteit van de hulpverlener. Ambo, Baarn 1983.
Zweig, Conny & J. Abrams Ontmoeting met je schaduw: De potentiële kracht van de donkere, onderdrukte kant van je psyche. Servire, Utrecht.
Zweig, Conny & Steve Wolf Omgaan met je schaduw: De kracht van verborgen gevoelens en verborgen talenten. Servire, Utrecht 1997.
Gendlin, Eugene Focussen en je dromen: Laat je lichaam dromen interpreteren. De Toorts, Haarlem 1991.
Gendlin, Eugene Focussen. De Toorts, Haarlem.
Kouwenhoven M. Transactionele Analyse in Nederland: Deel I Inleidingen. Tulp, Zwolle 1983.
Kouwenhoven M. Transactionele Analyse in Nederland: Deel II Therapeutische Toepassingen. Tulp, Zwolle 1983.
Ian Stewart & Vann Joines Transactionele Analyse: Het handboek voor persoonlijk en professioneel gebruik. (SWP, Utrecht)
Fransen, Henk RSI: een muis met een staartje. Ankh-Hermes, Deventer 1998. Een ankertje.
Pope Kenneth S. & M.J.T. Vasquez Ethics in psychotherapy and Counseling, a practical guide for psychologists. Jossey-Bass Publishers, San Francisco 1991.
Elizabeth Reynolds Welfel Ethics in counseling and psychotherapy, standards, research
Melba J.T. Vasquez and emerging issues. Brooks/Cole Publishing Company.
Phyllis Krystal Beperkende banden verbreken. Schors.
Daniel Goleman Emotionele intelligentie. Emoties als sleutel tot succes. Contact, Amsterdam 1996.
Burnout
Bergen, A. van De lessen van burnout – 2000
Bergen, A. van Werk of gekkenwerk – 2000
Bohmig, U. Slapeloosheid, stress en nervositeit – 1985
Bronsberg, B. en Vetslund, N. Hoe ga je een burnout te lijf – 2004
Brosschot, J. en Olff M. Stress, de invloed van spanning op lichaam en geest – 1995
Diekstra, R. Het geestige lichaam – 1994
Diekstra, R. Ik kan denken, voelen wat ik wil – 1995
Dingemanse, P. Wat burnout met je doet – 2003
Fokkens, P. Niet meer bij de les, stress in het onderwijs – 1995
Freedman, M. en Hankes J. Yoga op het werk – 1998
Gaillard, A.W.K. Stress, produktiviteit en gezondheid – 1996
Gersons, B. en Carlier, I. Behandelingsstrategiëen bij posstraumatische stress-stoornissen – 1998
Glouberman, D. Burn-out: hoe het einde van de wereld een nieuw begin kan zijn – 2003
Hamaker-Zondag, K.M. Van burnout naar heelheid – Symbolon 2001
Harvey, J.R. Ontspannen kun je leren – 1998
Heyman, Th. Overspannen – 1992
Hoogduin, C.A.L. e.a. Behandelingsstrategieën bij burnout – 1996
Karsten, C. Omgaan met burnout – 1999
Karsten, C. In dertig dagen uit je burnout – 2001
Keuss, P.J.G. e.a. Stress – 1992
Knijn, J. In de juiste versnelling – 2004
Kompier, M.A.J. en Marcelissen F.H.G. Handboek werkstress – 1990
Lammers, C. Eenvoudig ontspannen – 2010
Maslach, C. en Leiter M.P. Burnout – 1998
McClellan, S. en Hamilton, B. Chill, de ultieme antistress-gids voor vrouwen – 2010
Nolen, W.A. en Hoogduin, C.A.L. Behandelingsstrategiëen bij depressie – 1998
Pek, A. Knoopunt cortisol – artikel in Avanta, september 2001
Petri, C. en Bouman J. Druk, druk, druk… – 1997
Rijke, R. Op zoek naar gezondheid – Lemniscaat 2001
Rümke, A. Als een feniks uit de as: herstellen en voorkomen van burn-out – 2008
Schaper, F. Geen tijd voor burnout – 2004
Schaufeli, W. Opgebrand – 1990
Smallin, D. Rust in je hoofd – 2009
Snel M. Chronische stress – 2000
Snel M. Behandeling van chronische stress: een praktische handleiding – 2000
Veldstra, T. Anti-stress training TACOYO – 1998
Verhulst, J. RET-jezelf – 1993
Wilson, P. Het grote boek van de rust – 1998
IJzermans, Th. en Dirx C. Beren op de weg, spinsels in je hoofd – 1995
Zweden, S.E. van Cursusmateriaal bijscholingscursus Diagnostiek en behandeling van het Chronisch Stress Syndroom – 1997/1998
Filosofie
*Inayat Khan, Hazrat Wereld van het denken. Kluwer, Deventer (2e druk).
*Inayat Khan, Hazrat Over geluk en harmonie. East-West Publications, Den Haag
*Kasi Dawa-Samdub, Lama Het Tibetaanse Dodenboek. Vertaling van het Bardo Thödol. Ankh-Hermes, Deventer 1999 (11e druk).
**Rinpoche, Sogyal Het Tibetaanse boek van leven en sterven. Servire, Utrecht 1995 (3e druk).
**Kelder, Peter Fontein der jeugd. Vijf oude Tibetaanse oefeningen om jong, gezond en vitaal te blijven. Schors, Amsterdam 1992 (3e druk).
*Krishnamurti, Jiddu Ervaring en gedrag. Altamira, Heemstede 1991.
*Iyengar, B.K.S. Yoga Dipika, het meest komplete Hatha-Yoga boek. Karnak, Amsterdam 1984.
**Judith, Anodea Chakra Werkboek, het chakrasysteem als sleutel tot kennis en geestelijke groei. J.H. Gottmer/H.J.W. Becht, Bloemendaal 1990 (2e druk).
*Judith, Anodea & Selene Vega De reis door de chakra’s, een oefenboek. J.H. Gottmer/H.J.W. Becht, Bloemendaal 1994.
*Langedijk, Pieter & Agnes van Enkhuizen Energiecentra en emotioneel-lichamelijke problemen, blokkades en therapie bij vermoeidheid, nek-, rug-, hart- en menstruatieklachten, migraine, faalangst enz.. Ankh-Hermes, Deventer 1986 (3e druk).
*Taimni, I.K. De Yoga-Sutras van Patanjali, de wetenschap van yoga uit het Sanskriet vertaald en van commentaar voorzien. Theosofische vereniging, Amsterdam 1985 (2e druk).
*Vivekananda, Swami Karma-, Bhakti, Jnana- en Raja-yoga. Ankh-Hermes, Deventer.
*Yogeshvarananda Sarasvati, Swami Wetenschap van de ziel, aanschouwing van de innerlijke wereld door yoga. Ankh-Hermes, Deventer 1980.
Yogeshwaranand Saraswati, Swami First steps to Higher Yoga. Vertaling van Hindi Book ‘Baihrang Yoga’, Yog Niketan Trust, New Delhi, India 1985.
Simontontherapie en andere zienswijzen van therapeutisch werk met zieken
Rob van Overbruggen, PH.D Healing Psyche, the Patters in Psychological Cancer Treatment,. BookSurge, 2006.
Simonton, O. Carl e.a. Op weg naar herstel: Een kans om te overleven. Psychische krachten kunnen kanker en andere ziekten beïnvloeden. Intro, Nijkerk 1983. Een aantal basismethoden voor ontspanning en visualisatie.
Simonton, O. Carl en Reid Henson De Kracht die in je schuilt. Intro, Nijkerk 1992. Een vervolg op ‘Op weg naar herstel’. De technieken en visie zijn verfijnd en uitgebreid.
Simonton, O. Carl Moed als alternatief. Psychische krachten kunnen kanker en andere ziekten helend beïnvloeden. Een interview door Anita Bachmann, waardoor Simonton een gezicht, een hart en een ziel krijgt. Intro, Nijkerk 1992.
Siegel, dr. Bernie S. Lessen van wonderbaarlijke patiënten: Hoe uw psychische krachten ernstige ziekten helend kunnen beïnvloeden. Intro, Nijkerk 1987.
Leshan, dr. Lawrence Een kans op herstel. Psychische krachten kunnen kanker en andere ziekten beïnvloeden. Intro, Nijkerk 1990.
Achterberg, Jeanne Imagery in Healing: Shamanism and modern medicine. Shambhala, Boston en Londen 1985. Achterberg beschrijft hoe overtuigingen een invloed hebben op het functioneren van het lichaam en hoe je hier zelf verantwoordelijkheid voor kunt nemen.
Christine Longakers Facing death and finding hope. Vanuit eigen ervaring en boeddhistische visie. (Randomhouse)
Kübler Ross, Elisabeth Lessen voor levenden: Gesprekken met stervenden. Ambo, Baarn (19e druk).
Kübler Ross, Elisabeth Leven met stervenden. Ambo, Baarn.
Kübler Ross, Elisabeth Over de dood en het leven daarna. Ambo, Baarn 1985 (8e druk).
Kübler Ross, Elisabeth Wat kunnen wij nog doen? Vragen en antwoorden bij lessen voor levenden. Ambo, Baarn (7e druk).
Kessler, David Het recht om waardig te sterven. Ankh Hermes, Deventer 1998. (David is vriend en student van Elisabeth Kübler Ross)
Hart, Onno van der Afscheidsrituelen: achterblijven en verder gaan. Swets en Zeitlinger, Amsterdam 1992.
Staps, Ton & William Yang Psycho energetische therapie: Psychosociale begeleiding van kankerpatiënten. Intro, Nijkerk 1991.
Chopra, Deepak Gezond leven: Adviezen en strategieën voor gezondheid van lichaam en geest. Servire, Utrecht 1999 (3e druk).
Taimni, I.K. De Yoga-Sutras van Patanjali. Theosofische vereniging, Amsterdam 1985.
Levine, Stephen Ontmoetingen op de grens: Gesprekken met mensen die ernstig ziek zijn of sterven en hun familie of vrienden. Karnak.
Rüdiger Dahlke Ziekzijn, signalen van de ziel. (Ankh Hermes)
Marieke de Bruijn Leren leven met verliezen. Hoe doe je dat? Scholtens,
Gawler, Grace Gevangen in stilte: transformatie van je emoties bij de genezing van borstkanker. Ankh-Hermes, Deventer 1995.
Gawler, Ian Je kunt kanker overwinnen. Ankh-Hermes, Deventer 1995.
Houtsmuller dr. A. J. Het Houtsmullerdieet. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten/Diegem 1997.
Kazi Dawa-Samdub, Lama Het Tibetaanse dodenboek. Vertaling van Bardo Thödol. Ankh-Hermes, Deventer 1976.
**Rinpoche, Sogyal Het Tibetaanse boek van leven en sterven. Servire, Utrecht 1995.
Ruediger Dahlke Ziekte als symbool, handboek psychosomatiek. (Elmar)
Simonton, C. Zie verplichte boeken in eerste, tweede jaar en derde jaar.
Werken met kinderen
* Erikson, Erik H. Identiteit: jeugd en crisis. Behandeling van de verschillende fasen binnen de identiteitsontwikkeling. Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen 1971.
* Piaget, Jean & Bärbel Inhelder De psychologie van het kind: Behandeling van de verschillende fasen binnen de cognitieve ontwikkeling. Van Loghum Slaterus, 1978 (eerste bijdruk).
*Marlou de Kuiper e.a. De zorg voor kinderen met pijn. Van Gorcum.
David Dewulf e.a. Mindfulness voor je kids. Lannoo 2009.
Christopher Mccurry Help je kind met Mindfulness angst te overwinnen, Opvoeden met aandacht en acceptatie. Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2010.
Raijmakers, L.P.T., e.a. Handelen bij vermoeden van seksueel misbruik van kinderen en jeugdigen (samengesteld door commissie Seksueel Misbruik van Jeugdigen). Van Gorcum/Dekker & van de Vegt, Assen 1995.
Meijs, Jeanne Puberteit: De smalle weg naar innerlijke vrijheid. Christofoor, Zeist 1999 (3e druk).
Doef, Peter van der Psychopathologie van kinderen en jeugdhulpverlening: op zoek naar integrerende kaders. SWP, Utrecht 1995.
Bladergroen, prof. W. J. Lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van het kind. Wetenschappelijke Uitgeverij N.V., Amsterdam 1966. De ontwikkeling van de mens, de zuigeling, ‘het loopkind’, kleuter, het schoolkind, de geestelijke ontwikkeling in de pubertijd.
Wit, prof. Dr. Jan de & Veer, Drs. Guus van der Psychologie van de adolescentie. Intro, Nijkerk 1979.
James, Beverly Treating traumatized children: New insights and creative interventions. Lexington Books Massachusetts/Toronto 1989.
Mills Joyce C. & Richard J. Crowley Therapeutic metaphors for children and the child within. Brunner/ Mazel, New York 1986.
Wester W.C. & D. J. O’Grady Clinical hypnosis with children. Brunner/ Mazel, New York 1991.
Freud, Anna Het normale en het gestoorde kind. Kooyker, Rotterdam 1980.
Dr. R. Vedder Kinderen met leer- en gedragsmoeilijkheden. (Wolters-Noordhoff)
Dasberg, Lea Pedagogiek: Grootbrengen door kleinhouden als historisch verschijnsel. Boom, Meppel 1979.
Medisch
** Kirchman, Dr L.L. Anatomie en fysiologie van de mens. Elzevier gezondheidszorg, Amsterdam 2010 (16e druk).
** Merck Manual Medisch Handboek, tweede herziene editie, Bohn Stafleu van Loghum 2005.
**René Kahn Onze hersenen, over de grens tussen normaal en abnormaal. Balans, Amsterdam 2011.
**Steenbergen, Werner van Handboek Medische Ziekteleer (+ CDRom), Acco, 2005 (2e druk) (verplicht 3e jaar).
**Lint de, Henny De Natuurlijke Gezondheidswijzer, praktische voedingsadviezen om gezond te blijven. De Kern, Baarn 2001 (verplicht 3e jaar).
**Servan-Schreiber, D. Uw brein als medicijn. Zelf stress, angst en depressie overwinnen. KosmosZ&K, Utrecht 2006. (10e druk) ISBN 9021538490 (verplicht 3e jaar).
**Moyens, Bill Gezondheid en Geest (verplicht 3e jaar).
* Winkler Prince redactie Elseviers Medische Encyclopedie. Elsevier, Brussel 1986.
Have, Prof. Dr. H.A.M.J. ten Medische ethiek. Bohn Stafleu Van Loghum 1998.
Molen, G.M. van der, A.J.M. Schmidth Psychologie voor de arts. Bohn Stafleu van Loghum.