Lesinhoud familieopstellingen

1e driedaagse
Voorbeelden ervaren van:
1e dag: Sociaal Panorama (individueel systeemwerk); Familieopstelling ‘gezin van herkomst’ (systeemwerk met representanten)
2e dag: Familieopstelling, systeemwerk in generaties; systeemwerk huidig gezin
3e dag: Werken met deelpersoonlijkheden; (innerlijke) conflicten
2e driedaagse
1e dag: Familieopstelling & losmakingsritueel (1 voorbeeld)
Zelf uitvoeren met supervisie:
Familieopstelling, gezin van herkomst of huidig gezin
2e dag: Werken met deelpersoonlijkheden
3e dag: Familieopstelling & Werken met deelpersoonlijkheden
Intervisie: cases uit de praktijk (1 voorbeeld)
3e driedaagse
1e dag: Familieopstelling & innerlijk kindwerk (1 voorbeeld)
Zelf uitvoeren met intervisie:
Familieopstelling & innerlijk kindwerk
2e dag: Familieopstelling met generatiewerk: vaderlijn, moederlijn
3e dag: Werken met deelpersoonlijkheden apart en met familiesysteem gecombineerd
4e driedaagse
Voorbeeld en toe kunnen passen van:
1e dag: werken met diverse methoden (zoals o.m. Tijdlijn therapie / Tijdlijn therapie en ACT) [opdracht in oefengroep: Tijdlijn therapie en ACT]
2e dag: werken met pijn en ziekte apart & met delen & in combinatie met generaties/familie [tevens opdracht in oefengroep]
3e dag: werken met bedrijf, geld en keuzen, intervisie: cases uit de praktijk [tevens opdracht in oefengroep]
5e driedaagse
Voorbeeld en toe kunnen passen van:
1e dag: zielen, reïncarnatie, energetisch werk [tevens opdracht in oefengroep]
2e dag: chakra’s [tevens opdracht in oefengroep]
3e dag: zielen, rouw [tevens opdracht in oefengroep]