Hypnotherapie voor de zorgprofessional

Hypnotherapie is een vorm van psychotherapie waarbij de hypnotherapeut trance toepast als therapeutisch middel voor het begeleiden van een cliënt. Er wordt zowel gedragstherapeutisch als psychoanalytisch met trance gewerkt.

Hypnotherapie maakt gebruik van de samenhang tussen lichaam en geest. De therapeut kan deze toepassen bij klachten van psychische en psychosomatische aard. In trance maakt de cliënt contact met delen van zichzelf in een bijzondere laag van het bewustzijn: het onbewuste.

Het onbewuste omvat alle ervaringen, herinneringen, gevoelens, gedachten uit het verleden waarvan we ons niet meer bewust zijn. De onbewust opgeslagen gevoelens en overtuigingen beïnvloeden ons dagelijks voelen, denken en handelen. Door bewustwording en verwerking krijgen we weer de regie over ons leven.

Bij hypnotherapie past de therapeut trance toe in een therapeutische interventie. Trance is een toestand van diepe ontspanning en veranderd bewustzijn, een interne focus. Deze staat van diepe ontspanning heet ook wel hypnose.

Hypnotherapie is een op zichzelf staande vorm van therapie en kan ook een waardevolle ondersteuning zijn bij de reguliere en complementaire geneeskunde.

Doelgroep:

Zorgprofessionals zoals (klinisch) psychologen, psychotherapeuten, counselors, pedagogisch medewerkers, maatschappelijk werkers, fysiotherapeuten, verpleegkundigen, artsen, tandartsen die hypnotherapeutische technieken willen aanleren voor het begeleiden van patiënten/cliënten met klachten van psychische en psychosomatische aard.

Ervaring met hypnose of trance is niet nodig.

Technieken en methoden waarmee gewerkt wordt:

Hypnotherapie maakt gebruik van een aantal therapeutische technieken en methoden die nodig zijn om iemand te begeleiden tijdens het proces in trance. Een hypnotherapeut gebruikt onder meer regressie- en reïncarnatietherapie, visualisaties, imaginaties, zelfhypnose, werken met persoonlijkheidsdelen, NLP. Bij hypnotherapie zijn bovendien talrijke andere therapievormen te integreren. Een hypnotherapeut maakt bijvoorbeeld ook gebruik van gesprekstherapie, Cognitieve Gedragstherapie, ACT, mindfulness. Het combineren met therapeutische trance maakt deze vormen van therapie nog effectiever. Hypnotherapie is een zeer effectieve en doelgerichte methode met snel en blijvend resultaat. Ook bij kinderen is hypnotherapie bijzonder effectief. Het kind heeft er direct baat bij.

Lesdagen:

De opleiding bestaat uit 13 lesdagen.

Daarnaast worden er opdrachten gedaan.

Diploma: xx EC.

Zie onderstaande tabel voor data lesdagen, de naam van de docent en het onderwerp.

Naast de lessen worden er opdrachten gedaan.

 

Data:

(Wijzigingen voorbehouden)

 

Dag Datum Docent Titel
zon 06/10/2019 Dominique Stokman Trance- en hypnotische verschijnselen, inducties, PP, afstemmen en sturen
zat 12/10/2019 Dominique Stokman Representatiesystemen, ankeren, posthypnotische suggesties en future pacing
vrij 22/11/2019 Dominique Stokman Geleide fantasie, inhoud- en processuggesties en ik-versterkende technieken
zat 30/11/2019 Maria Franzi Föllmi Pijnveranderingstechnieken en pijnreductie
vrij 13/12/2019 Maria Franzi Föllmi Associëren en dissociëren
vrij 24/01/2020 Cella van der Staak EFT
vrij 07/02/2020 Ingrid Mehrtens Brugtechnieken en (omgekeerde) handlevitatie (regressie)
zat 08/02/2020 Dominique Stokman Regressie
zon 09/02/2020 Dominique Stokman en praktijkbegeleiders Regressie en praktijkbegeleiding
vrij 14/02/2020 Claudie van Ginneken Ideomotorische vingersignalen, diagnostisch en regressie
zat 14/03/2020 Ingrid Mehrtens Werken met delen, liggend
zon 22/03/2020 Dominique Stokman Werken met delen op stoelen, dromen
zon 29/03/2020 Dominique Stokman Spiegelneuronen, afstemmen, volgen en sturen, permissief en directief werken

 

Verdiepen:

Wanneer je na dit jaar interesse hebt om de aangeleerde vaardigheden te verbreden en te verdiepen kan dit met de volgende hypnotherapeutische technieken en methoden. Deze kun je naar keuze volgen.

 • Ontwikkelingspsychologie, identiteitsontwikkeling: Erik Erikson (emotionele), Piaget (cognitieve), Kohlberg (morele), hele levensloop
 • Tijdlijn therapie, wensplaatje, tijdlijn therapie en ACT Sociaal Panorama, losmakingstechnieken, pijn en ziekte
 • Directieve suggesties, zoals toverhandschoen, scripts, Cladder kortdurende therapie
 • Jung en therapie, metaforen, visualisaties, symboliek, hulpbronnen
 • Regressie II (Reïncarnatietherapie)
 • Regressie II (Reïncarnatietherapie)
 • Regressie II (Reïncarnatietherapie), supervisie ondersteunend
 • Angst, driepuntsdissociatie, bioscoop, een scherm vroeger
 • Systemisch werken (relatie- en gezinscommunicatie), Rosenberg
 • Milton Erickson, Milton model en therapie
 • Depressie, de Rechter
 • Angst, angststoornissen, implosieve desensitisatie
 • Verslavingen, werken met hersendelen
 • Therapie bij pijn, ziekte, stervensbegeleiding
 • Rouwprocessen en rituelen.

Accreditatie: Al onze bij- en nascholingen zijn geaccrediteerd door de NBVH, VNT en VIT.

Leslocatie: Herenstraat 64A-1hg, 1406 PH Bussum (10 min. lopen van station Naarden-Bussum of Bussum-Zuid)

Tijden: 10.00 uur – 17.00 uur.

Kosten: Opleiding hypnotherapie voor zorgprofessionals: € 1919,-.

Kosten aanvullende keuzelessen: € 147,- per dag en € 79,- voor de halve dagen.

AnnuleringAnnuleren is slechts mogelijk tot drie weken voor aanvang van de opleiding. De opleiding gaat in elk geval door bij minimaal zes aanmeldingen. Bij minder aanmeldingen kan de opleiding worden geannuleerd.

Aanmelden: Schrijf je hier in voor de Opleiding hypnotherapie voor zorgprofessionals.