Opleiding Therapeutisch Begeleider Familieopstellingen

Door: Barbelo Uijtenbogaardt

Diploma Opleiding Therapeutisch Begeleider Familieopstellingen: 15-daagse, kosten: €1470,- (in een, twee of drie termijnen te betalen). Heb je al een 9-daagse eerder bij ons gevolgd, dan kun je deze verlengen in het voorjaar 2019 met 2x een 3-daagse ad € 310,- zie hieronder 4e en 5e blok van drie dagen.

Barbelo blijft deze training in ieder geval in seizoen 2018-2019 geven. Komt allen, we hebben thema’s [zie hieronder onder lesinhoud] elke driedaagse en leuke opdrachten in de laatste 2 3-daagsen, kom en leer meer over opstellen van familie, deelpersoonlijkheden, pijn, ziekte en chakra’s en belemmeringen, intervisie:  korte en heldere interventies!

Locatie: Herenstraat 64A 1hg te Bussum.

Tijden: 10.00 uur – 17.00 uur.

Na het goed doorlopen van deze opleiding kun je zelf opstellingen geven.

Opleiding Therapeutisch Begeleider Familieopstellingen in 2018 – 2019, [wil je een opstelling voor jezelf bel dan spoedig: 06-29448161, kosten €100,- per opstelling].

Klik hier voor belangrijke onderdelen van de opleiding: Lesinhoud

Wat is een familiesysteem, een familieopstelling?

Iedereen maakt deel uit van een familiesysteem. Het is het systeem waarin jij bent opgegroeid, het gezin met jouw vader en moeder, broers en zussen en groot- en overgrootouders. Dit systeem is als het ware een vingerafdruk, immers er is geen systeem hetzelfde, en dus zal ook geen systeem hetzelfde functioneren, dit functioneren wordt zichtbaar en hoorbaar tijdens een opstelling. Er is in elk systeem een verbondenheid tussen familieleden, met zowel positieve als minder positieve effecten op de betrokkenen. Verbindingen kunnen zowel liefdevol als belemmerend zijn. Ieder individu speelt zijn rol in het spel van de familiegeschiedenis, met als gevolg dat elk individu er een relationele vingerprint van met zich meedraagt in alle verdere contacten die hij of zij later met iemand legt. We raken verstrikt in de rollen die we gespeeld hebben en zullen pas na bewustwording ervan uit deze rollen kunnen stappen. Worden wij ons niet bewust van onze familieconstellaties dan kunnen wij generaties lang datgene blijven overdragen wat wij in onze familie hebben aangeleerd. Naast de rollen die wij hebben ingenomen kunnen wij onbewust ideeën of gevoelens van (groot)ouders of overgrootouders hebben overgenomen. Met behulp van een familieopstelling kunnen deze onbewuste processen bewust en voelbaar worden en hierdoor veranderbaar.

Door de Opleiding Therapeutisch Begeleider Familieopstellingen te volgen zul je na 15 dagen in staat zijn zelf trainingen met opstellingen te geven. Zowel familie (ook overledenen), emoties en persoonlijkheidsdelen als ook ziekte en pijn, partner of collega’s, conflicten en delen van een bedrijf kunnen worden opgesteld, zie lesinhoud (hierboven).

Door familieleden op te stellen zullen verbanden en generatieoverdracht, als ook familiegeheimen en persoonlijke belemmeringen, duidelijk worden. Hierdoor ontstaat ruimte in de eigen innerlijke wereld en de belemmerende afdruk (verstrikking) van de familie kan worden losgelaten, waardoor relaties zowel binnen als buiten de familie verbeteren en meer authentiek zijn.

Door constellaties kunnen werksituaties verbeteren en conflicten verdwijnen. Innerlijke conflicten kunnen worden opgelost door het werken aan de interacties tussen deelpersoonlijkheden. Hierdoor kunnen beslissingen beter worden genomen en rouw worden verwerkt. Fysieke klachten geven veel inzicht in het persoonlijk functioneren en door de interactie hiermee hervind je de harmonie in jezelf en geeft het je een nieuw psychisch en lichamelijk evenwicht.

Een kans voor jezelf én een verrijking voor je therapeutische praktijk. Familieopstellingen is een fantastische aanvulling op hypnotherapie. Alle hypnotherapeutische interventies en bijvoorbeeld ook Transactionele Analyse maken een belangrijk deel uit van de therapie. Het geeft je veel inzicht in persoonlijke processen, je leert achter de schermen van klachten en problematieken te kijken en het geeft je een prachtig handvat voor intervisie.