Blog

Interview in het vakblad Hypnotherapie van de NBVH jaargang 34, nummer 1, juni 2018

Een plek waar mensen zich blijven ontwikkelen

Dominique Stokman, de nieuwe coördinator van Academie Hypnos

Door Alice de Wit

Zondag 27 mei. Zonnig, warm én de Open dag bij Academie Hypnos. Het is 10 uur in de ochtend en geïnteresseerde mensen zitten in de kring. Kop koffie of thee in de hand. Afwachtend wat deze dag hen brengen zal. Dominique Stokman heet iedereen van harte welkom en presenteert zichzelf als de nieuwe coördinator van het eerste jaar. Het jaar van Academie Hypnos waar deze mensen, als zij de keuze maken, in terecht zullen komen. Enthousiast en gedreven staat zij voor de groep. Zij zal in haar werk terzijde gestaan worden door Barbelo Uijtenbogaardt, die geleidelijk aan per jaar haar opleiding in de handen van Dominique zal leggen. Zo zal met wederzijds vertrouwen en een duidelijke koers Academie Hypnos blijven bestaan.

Nu maak ik even een sprong vooruit, want na een geslaagde dag geeft Dominique mij een interview, zodat iedereen kennis kan maken met de vrouw die met lef het stokje van Barbelo overneemt. We zitten in een ruimte met tafels waar regelmatig schriftelijke tentamens worden afgenomen. De hoek in het licht is voor ons.

Pionieren

Kun je iets over je achtergrond vertellen? Dominique stamt af van pioniers die na de drooglegging van de Haarlemmermeer aan de gang gingen op het nieuwe land. Haar overgrootvader begon daar met het houden van melkkoeien. De boerderij ging steeds over van vader op zoon. Dominique: ‘Mijn oma stond dicht bij de natuur. Zij gebruikte de kracht van de natuur in het dagelijkse leven, zoals het eten van paardenbloemblaadjes door de sla.’ Ook had zij allerlei huismiddeltjes, een mooi voorbeeld daarvan zijn de uien die om je nek gebonden werden als je verkouden was. Dat soort hulpmiddelen kwamen goed van pas in een gezin van zeven kinderen. Dominique zelf is opgegroeid in Hoofddorp in een gezin met drie meisjes. Ze speelde veel buiten, was graag creatief bezig en verslond alle boeken in de bibliotheek.

Het waarom van ziekte

Dominique is medisch bioloog en zij vertelt hoe ze in dit vak terecht is gekomen. ‘Vroeger wilde ik iets met woord en beeld doen, maar op mijn 17e werd ik heel erg ziek. Hersenvliesontsteking. Dat was vrij heftig en het gebeurde in mijn examenjaar van de middelbare school. De vraag die deze ziekte bij mij opriep was: ‘Hoe kan iemand zomaar ziek worden? En wat kun je zelf doen om jezelf te helpen gezond te worden of te blijven.’ Zij is op zoek gegaan naar een studie die een antwoord zou kunnen geven op deze vraag. ‘Ik wilde weten hoe het menselijk lichaam in elkaar zit, zodat je weet wat je moet doen als iemand ziek wordt of bij voorkeur kan voorkomen dat iemand ziek wordt.’ Na zich grondig georiënteerd te hebben komt zij bij de studie Medische Biologie uit op de Universiteit van Amsterdam. Zij vindt het een goede opleiding. ‘Ze hebben me kritisch gemaakt en daardoor tegelijkertijd open voor andere mogelijkheden.’ En haar leermeesters moedigden haar aan om ook kritisch te zijn naar henzelf toe. Je komt verder als je durft te twijfelen aan de ‘waarheid’ en te onderzoeken wat er nog meer kan zijn.

lees meer

Via lesgeven naar onderzoek doen

Na haar studie afgerond te hebben heeft Dominique de eerstegraads lerarenopleiding gedaan. Haar stageplaats in Bussum lijkt een voorbode van de toekomst te zijn. Daarna gaf zij een jaar als invalkracht les op een middelbare school in Hoofddorp. Het vak biologie was voor de leerlingen wel interessant. ‘Voeding, gedrag en seksualiteit zijn nog wel onderwerpen die pubers aanspreken.’ Toch was dit jaar genoeg voor haar, want de pubers bleken toch liever voor andere dingen naar school te komen dan voor de lessen. Lesgeven werd geparkeerd, als iets dat misschien beter is voor later. Een op dat moment logische stap in haar zoektocht naar passend werk was een baan in het klinisch onderzoek naar nieuwe medicijnen. Dominique werkte mee aan de laatste fase van het onderzoek, voordat het medicijn op de markt werd gebracht. Het werd dan getest op meerdere mensen. Artsen en verpleegkundigen dienden het medicijn toe. ‘Voor mij was het meer een administratieve bezigheid,’ merkt Dominique op. Dat is wat zwak uitgedrukt, want zij was de rechterhand van de studiemanager en regelde alles rond en in het onderzoek. ‘Ik was de spin in het web.’ Uiteindelijk bleek deze wereld toch niet te passen bij de wens tot onderzoeken naar wat je zelf kunt doen om gezond te blijven of te worden. Door haar nieuwsgierigheid en openstaan voor andere dingen, besefte ze dat er meer onder de zon is op het gebied van gezondheid en gezond zijn.

Ervaring

Door de jaren heen heeft Dominique veel ervaring opgedaan in allerlei verschillende functies en werkgebieden. ‘Bij grote en kleine bedrijven, ik heb overal gekeken en geleerd en ik neem ’t allemaal mee.’ Zij heeft leiding gegeven aan verschillende teams en veel geregeld al die jaren. Leiding geven is voor haar: delegeren en dingen naar zich toetrekken; en dat moet natuurlijk wel in evenwicht zijn. ‘Ik heb ontzettend veel verschillende dingen gedaan. Van alles geproefd en zo allerlei vaardigheden opgedaan die ik nu allemaal kan inzetten.’

De weg naar Hypnos

Hoe ben je bij Hypnos terecht gekomen? Voor mijn eigen Prikkelbare Darm Syndroom zocht ik hulp bij een hypnotherapeut, die mij van mijn klachten afhielp.  Alleen als signaalfunctie is het er af en toe nog eens. Ook andere therapievormen en activiteiten probeerde zij uit, zoals Cranio Sacraal therapie; holistische massage; yoga; Reiki; Alexander- en Cesartherapie en Osteopathie. ‘Ik ben heel nieuwsgierig, wil weten hoe het in elkaar zit en wat het doet,’ licht ze haar opsomming toe.

Hypnotherapie

Tja, waarom deze keuze voor hypnotherapie? ‘Ik wilde iets doen met persoonlijke ontwikkeling en ook iets voor mensen betekenen. Mijn ervaring met PDS en hypnotherapie was positief. Hypnotherapie deed zoveel in zo’n korte tijd dat ik dat zelf ook wilde leren om anderen daarmee te helpen’. Bij Hypnos was het gelijk thuiskomen voor haar. De warmte en sfeer van de mensen op de opleiding. ‘Iedereen mag er zijn op zijn eigen manier.’

Ze twijfelde nog wel tussen Cranio Sacraal therapie en Hypnotherapie. Zij heeft zichzelf beschermd tegen impulsieviteit door destijds tijdens een lange reis na te denken over de juiste keuze tussen cranio en hypno. Het werden ze allebei. Zo is zij uiteindelijk met twee studies begonnen: Cranio Sacraal therapie en Hypnotherapie.

Het effect van hypnotherapie vindt zij heel groot. ‘Ook al doe je maar een beetje, dat heeft al zoveel effect! Kijk nu naar de dierimaginatie, een soort opwarmertje voor dieper gaande methoden zoals regressie en werken met deelpersoonlijkheden.’ Zij vervolgt enthousiast: ‘Bij Hypnotherapie laat je als therapeut het proces bij de cliënt zelf. Je kunt de cliënt helpen om zijn eigen hulpbronnen te vinden, zodat hij de regie terug kan nemen over zijn eigen leven. Dat vind ik het mooiste! Mensen kunnen het zelf, als je samen ontdekt waar het zit, dan kunnen zij het zelf oplossen. Zoals waarom ze ooit begon aan medische biologie. Datzelfde idee.’

Toen ze net begonnen was met Hypnotherapie werkte ze met een vrouw die met iedereen overhoop lag. Haar familie en collega’s. Alleen al door het toepassen van een dierimaginatie ontstond er een enorme verandering bij de cliënt. De vrouw kwam weer in contact met de mensen die haar dierbaar waren en waarmee zij werkte. ‘Als zo’n relatief kleine methode al zo’n groot effect heeft, kun je nagaan wat Hypnotherapie kan betekenen met gebruik van een hele uitgebreide set methodes.’

Een vrouw met visie

Nu houdt Dominique zich als coördinator bezig met het eerste jaar van de Major en de bij- en nascholingen. Volgend jaar volgt het tweede jaar en de NLP-practitioner opleiding. Over twee jaar het derde jaar van de Major en de psycho-oncologie opleiding. Daarna het Masterjaar waar ze nu de Raya-yoga opleiding voor gaat volgen, zodat ze haar eigen accenten kan leggen in de master.

Waarom zou je het Masterjaar moeten doen? Wat is de meerwaarde voor studenten? ‘Als je het doet gaat alles gemakkelijker, want je vindt rust in jezelf. Je wordt master over je eigen ontwikkeling en master over jezelf.’

Haar visie voor Hypnos houdt in dat zij het gedachtegoed wil behouden en dat de opleiding ook mag groeien. Meerdere groepen met studenten opleiden, meer bij- en nascholing aanbieden ook door de week. Maar ook mag Hypnos een plek worden waar mensen komen die aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken. Dominique heeft diverse ideeën om leiding te geven aan deze prachtige Academie. ‘Ik wil eraan bijdragen dat Academie Hypnos een plek blijft waar de energie goed en veilig is en waar mensen zich blijven ontwikkelen.’

lees minder

 

Belangrijke mededeling over het voortbestaan van Academie Hypnos:

De afgelopen paar maanden hebben – nadat de vorige overname van Academie Hypnos onmogelijk bleek – 8 geïnteresseerden zich gemeld om Academie Hypnos over te nemen. Samen met de staf hebben wij gekeken naar de meest geschikte persoon of instantie.

Het ondernemersplan van Dominique Stokman bleek zo goed dat wij met haar verder in gesprek zijn gegaan. Deze dagelijkse persoonlijke gesprekken hebben in 3 weken, zowel inhoudelijk als juridisch, geresulteerd in een getekend akkoord op 30 april 2018. Dit bijzonder heuglijke feit willen wij hier met jullie delen: Academie Hypnos blijft bestaan.

Dominique Stokman is medisch bioloog en 1e graads docent. Dominique blijkt integer, betrouwbaar, doortastend, initiatiefrijk, capabel en zeer enthousiast te zijn. De overname ging hierdoor prettig en vlot.

De afspraak is dat Dominique de Academie in stappen overneemt. Een jaargang per jaar. Dit houdt in dat Dominique nu de bij- en nascholing en het 1e jaar 2018-2019 organiseert, waar zij ook eigenaar van is.

Dus als je bij- en nascholing wilt geven of ideeën hebt over onderwerpen, laat haar dit weten: dominique@hypnos.nl of dominique@hypnos.org. Ook als je aan iemand de opleiding wilt aanraden – heel graag zelfs – geef dit emailadres dan door.

De staf, docenten, examinatoren en ik zijn heel blij met deze ontwikkeling: Hypnos blijft bestaan. Dominique huurt vanaf 1 augustus 2018 het pand aan de Herenstraat 64a (dus niet beneden).

Voor ondergetekende betekent dit dat ik nog een seizoen de ruimte boven huur van Dominique en hier nog een jaar het 2e en 3e jaar in het 3e jaar coördineer, zoals ik ook van plan was in de eerder geplande afbouw. Dit betekent dat de studenten die in 2019 het 2e jaar volgen bij Dominique aanschuiven. Hieruit kun je concluderen dat ik nog een jaar aanblijf bij de Academie met gedeeltelijk eigendom en dat ik er volgend jaar uitstap.

Wel geef ik nog familieopstellingen komend seizoen (ik laat nog weten of ik dit nog meerdere seizoenen geef) en ik geef nog 1 keer relatietherapie in de 6-daagse opleiding. Masterjaar geef ik nog enkele jaren. Je hoort nog hoe lang, ik verwacht in overleg met Dominique nog een jaar of drie.

 

Driewerf HOERA!!!!

Barbelo en Dominique

Academie Hypnos

(Dominique) 06-44998897

Beetzlaan 1

3762 CA Soest

(Barbelo) 06-29448161

De Dennen 238

1402 KW Bussum

info@hypnos.nl

www.hypnos.nl

 

Hypnotherapie en het brein

Ik, Barbelo (65), startte 30 jaar geleden in het AMC medische hypnose en ontdekte bijvoorbeeld dat fantoompijn met visualiseren minder kon worden. Ook ontdekte ik daarbij dat de mate van rouw, die erbij ervaren wordt, de heftigheid van de fantoompijn beïnvloedt.

Kinderen die ‘met een koptelefoon op’ muziek luisterden tijdens een pijnlijk onderzoek hadden veel meer pijn dan kinderen die tijdens een dergelijk onderzoek visualiseerden (imaginair) lekker op het strand te zijn of voetbal te spelen.

Door ontspanningsoefeningen met kinderen te doen kon pijn en angst worden verminderd en een prikfobie hanteerbaar worden.

lees meer

Ik liet (en gebruik deze methode nog steeds en tevens 42 aanvullende methoden door mij en andere personen ontwikkeld) bij het kind na de ontspanningsoefening in trance een kleur opkomen vanuit het meest ontspannen plekje in het lijf, waarna deze kleur pijnreducerend kon werken in een pijnlijk gebied van het lichaam.

Kinderen gaven effecten van pijnvermindering aan op een pijnschaal van 0-100: van 90 naar 60 of 50 en na een paar keer oefenen naar 30. Dit lukte ook bij kinderen met botkanker. Een kind ervoer een vermindering van 90 > 30 waardoor het weer kon spelen, terwijl het toch ernstig ziek was.

Een ander kind dat door de gangen rende om maar niet geprikt te hoeven worden, kon door de kleur die opkwam vanuit het meest ontspannen plekje in het lijf zijn pijnreductie zelf doen, terwijl hij naar zijn buik ademde tijdens het prikken en de kleur liet opkomen. Het kind had een enkele minuut nodig zich dit allemaal voor te stellen. Hij mocht bepalen wanneer er geprikt werd en had weer de regie over zichzelf.

Ik ontdekte dat door imaginair de hersenverbindingen met lichaamsonderdelen te verbeteren of van kleur te veranderen, dat een lichaamsdeel beter kon functioneren. Dit was bijvoorbeeld het geval bij de vrouw met Guillain-Barre syndroom, die tijdelijk hierdoor verlamd was. Ze kwam bij Barbelo wankelend als een ‘duikelaarspop’. Ze leerde via visualiseren zich voor te stellen dat ze het contact tussen de hersenen en haar ledematen kon verbeteren. Ze verbeterde de verbinding door zich deze ononderbroken voor te stellen en de zenuwverbindingen een betere kleur te geven. Zij hervond het vertrouwen in haar eigen lijf en liep na enkele afspraken weer gewoon.

Kinderen en buikklachten: ik deed in de jaren eind ’80/begin ’90 een pilot studie met zes kinderen. Vijf van de zes kinderen waren in drie maanden klachtenvrij. Dit resultaat werd behaald door het herhaaldelijk doen van ontspanningsoefeningen. Aan het einde van deze ontspanningsoefeningen ontving het kind een korte visualisatie van een beleving op een prettige plek of de kleur die pijnreducerend was, opkomend vanuit het meest ontspannen plekje in het lijf.

Kinderarts Arine Vlieger heeft in samenwerking met hypnotherapeuten momenteel mooie protocollen ontwikkeld voor kinderen met buikklachten (zie het tv programma ‘Hypnose op recept’). Deze worden nu gehanteerd in Academische Ziekenhuizen.

Heeft je kind buikklachten dan heb ik binnenkort oefeningen die je kunt downloaden: www.barbelo.nl  (een oefening meer voor de psyche en een oefening meer voor het lichaam). Deze oefeningen werken allemaal op het brein en dus op lichaam en geest.

Ik ben erg blij met het tv programma ‘Hypnose op recept’ en sta er ook helemaal achter dat het brein belangrijk is bij hypnose/hypnotherapie. Dit is tevens door neurologen bevestigd, onder meer door neuroloog Emilie Keuter die mijn boek ‘Hypnotherapie en lichamelijke klachten’ van een prachtig Voorwoord heeft voorzien. (zie elders in deze Blog)

Een aardig voorbeeld over hoe het brein werkt na het kinesthetisch werken met deelpersoonlijkheden: men is over het algemeen duizelig na een sessie en ziet in een enkel geval even dubbel. Dit is heel duidelijk een teken dat het brein de nieuwe informatie aan het verwerken is.

Ik raad dan ook aan om na een hypnotherapiesessie niet direct in de auto te stappen, maar om een korte wandeling te maken om de hervonden balans in jezelf even de tijd te gunnen.

Een ander heel speciaal voorbeeld van hoe het brein werkt: een cliënt werkt aan een thema en komt uit in een traumatische gebeurtenis. Het kind van drie zegt (oorspronkelijke overtuiging): ‘dit is te erg om te zien’. Het kind gaat letterlijk direct minder goed zien. Na het verwerken ervan hoeft de volwassene van nu zijn bril (-5) niet meer te dragen.

Dit voorbeeld laat zien hoe wij onszelf met onze overtuigingen vanuit ons brein beïnvloeden, soms heel letterlijk.

lees minder

 

Ik ben eerstejaars Hypnos student, daarnaast doe ik alvast mijn Minor-Opleiding, het Masterjaar.

Ik wil Hypnos aanbevelen omdat ik vind dat de studie erg goed is opgebouwd.

De hypnotische technieken die we leren zijn erg prettig om te gebruiken: Ze zijn logisch opgebouwd en geven het gewenste resultaat op een veilige en verantwoorde manier.

De manier waarop het cursusjaar is opgebouwd is heel goed overdacht: In het begin leer je eenvoudige technieken. Ze worden steeds uitgebreider en je leert zo gaandeweg steeds meer therapeutisch te werken.

Tijdens de opleiding krijg je veel ruimte om zelfstandig te oefenen. De veiligheid die daarbij heerst is er als vanzelf.

Het Handboek Moderne Hypnotherapie is een complete leidraad. Behalve de theorie, over zowel hypnose als over psychische klachten en ziekten, bevat het boek de stappenplannen waaruit de hypnotische technieken zijn opgebouwd. Daarnaast staan er praktijkvoorbeelden per techniek in beschreven. Het is een zeer leesbaar en verantwoord boek.

Kortom: Ik ben erg blij dat ik bij Hypnos mijn opleiding tot hypnotherapeut en integrale psychosociale therapie volg!

Met dank aan Barbelo Uijtenbogaardt!

Dianne

 

N I E U W  V E R S C H E N E N – bij Uitgeverij Gopher, Amsterdam

‘Als neuroloog met bijzondere belangstelling voor lichamelijke klachten die we onvoldoende somatisch kunnen duiden, ben ik overtuigd van een noodzakelijke opmars van hypnotherapie als toevoeging in de geneeskunde.’ – neuroloog Emile Keuter

Hypnotherapie en lichamelijke klachten

ISBN 9789051799743 | Prijs €17,50 | Paperback 197 pagina’s

Met uitgebreid voor- en nawoord van Emile Keuter.

Hypnotherapie is effectief gebleken bij het verminderen van lichamelijke klachten, zoals hoofdpijnen, buikpijnen, reumatische spierpijn, oorsuizingen en slaapproblemen. Door de gevarieerde praktijkvoorbeelden en wel 35 tips voor het slapen krijgt de lezer een idee over de mogelijke betekenis van hypnotherapie voor de gezondheid.

Neuroloog Emile Keuter schreef een uitgebreid voor- en nawoord bij het boek. Keuter: ‘Dit boek slaat een brug tussen de hypnotherapeut en de geneeskundige hulpvraag en hulpverlening. Dit briljante boek over de praktijk van de aanvullende behandeling bij patiënten met lichamelijke klachten is nog maar het begin.’

Over de auteur

Barbelo Uijtenbogaardt is pedagoog, hypnotherapeut en docent. Zij is oprichter van Academie Hypnos (hbo PSBK CPION), die de ‘Opleiding hypnotherapie en integrale psychosociale therapie’ met specialisaties verzorgt. Dit boek werd onder grote belangstelling gepresenteerd op zaterdag 4 november 2017 in Academie Hypnos te Bussum.

Voorwoord

door neuroloog Emile Keuter

Meer dan de helft van mijn 56 levensjaren heb ik gewerkt als arts in de directe patiëntenzorg en ik ben al twintig jaar zelfstandig neuroloog. Ik weet nog goed hoe mijn eerste opleider, Dr Gerrit Schouwink, een grootheid in alle opzichten, me leerde dat ons vak in de praktijk veel meer omvatte dan kennis van het zenuwstelsel. Het was in de eerste week dat ik zijn assistent was.

lees meer


Op mijn afdeling werd een man opgenomen met rugpijn, die uitstraalde in een been. Ik keek hem nauwkeurig na en wist zeker dat hij geen hernia had en dus niet hoorde bij de categorie patiënten met neurologische aandoeningen. Ik vond dat hij beter naar huis kon gaan en kon gaan bewegen en ik vertelde hem dat. Dat kwam me op een flinke uitbrander van Schouwink te staan. ‘Wie dacht ik wel dat ik was om zomaar zo’n man naar huis te ontslaan zonder hem eerst te hebben geholpen? Waarom was hij zo vastgelopen, wat voor iemand was hij en hoe gingen we ervoor zorgen dat hij op de terugweg kwam?’ Het is het begin geweest van mijn ontwikkeling tot zoveel mogelijk holistisch, biopsychosociaal en persoonlijk werkende neuroloog. Dit proces ging heel geleidelijk en natuurlijk. Terugkijkend heb ik in mijn opleidingstijd nog vaak het ontrafelen van een ziekteproces als mijn enige opdracht gezien, terwijl pas als zelfstandig neuroloog de behandeling echt belangrijk werd. Nog weer later, in de loop van vele behandelingen, ging ik me realiseren dat ik veel meer moest inzoomen op de patiënt om een ziekte-, revalidatie-, of genezingsproces te begeleiden. Ik merkte dat de belangrijkste vraag meestal is hoe iemand met ziekte en genezing omgaaten dus niet aan welke ziekte hij lijdt. Dat wordt helemaal interessant als ik niet eens weet aan welke ziekte hij lijdt. Voor huisartsen, internisten en neurologen is dit bij de helft van de nieuwe klachten op het spreekuur het geval. Zoals bij mijn patiënt met rugpijn hierboven, gaat het gemakkelijk mis met ons lichaam zonder dat we dat (naar de huidige stand van de wetenschap) medisch begrijpen.

Ik had wel eens iets gelezen over hypnose en ik had een patiëntje met hevige chronische zenuwpijn, die haar leven volledig ontwrichtte. Het meisje en haar ouders schrokken niet eens toen ik voorstelde om een therapie in de richting van hypnose te zoeken. Ik vroeg een bevriende therapeute met ervaring in hypnotherapie en natuurlijk begon ook zij direct te vertellen over haar opleider, Barbelo Uijtenbogaardt. Om kort te gaan genas het meisje zichzelf op bewonderenswaardige wijze met behulp van enkele sessies bij Barbelo. Hierdoor leerde ik Barbelo kennen en hoewel ik mezelf nog steeds beslist niet kan profileren als hypnotherapeut, werd ze ook mijn opleider. Een grootheid in alle opzichten. Een zeer invoelende, ervaren en begaafde therapeut en ook een onderwijzer aan en een organisator van de opleiding in de hypnotherapie in Nederland. Als neuroloog met bijzondere belangstelling voor lichamelijke klachten die we onvoldoende somatisch kunnen duiden, ben ik overtuigd van een noodzakelijke opmars van hypnotherapie als toevoeging in de geneeskunde. Ik ben dan ook trots dat ik dit voorwoord mag schrijven. Het slaat een brug tussen de hypnotherapeut en de geneeskundige hulpvraag en hulpverlening. Dit briljante boek over de praktijk bij de aanvullende behandeling van patiënten met lichamelijke klachten is nog maar het begin.

lees minder

 

35 praktische tips bij een slaapprobleem
  1. zorg in het algemeen voor voldoende lichamelijke beweging
  2. wandelen in de natuur reduceert stress
  3. zorg voor een geluchte slaapkamer [zuurstof]
  4. hoe is je bed: heb je wel een voor jou goede
  5. laten meten of jouw bed niet op een aardstraal staat
  6. voldoende eten en drinken, maar ook niet teveel, vlak voor het slapen gaan. Ga niet slapen met een lege maag. Eventueel toegestaan is vlak voor het slapen: een banaan, beetje yoghurt of warme melk, echter ook niet met een lege maag gaan slapen

lees meer

  1. in de ochtend lichttherapie, schemeren in de avond [belangrijk voor aanmaak melatonine]
  2. geen computer of ander apparaat bedienen in het laatste uur voor het slapen
  3. een boek lezen gedurende het laatste (half)uur voor het slapen is prima
  4. voor het slapen langzamer aan gaan doen [laatste paar uur onthaasten]
  5. alcohol lijkt een goede inslaper, maar is een slechte doorslaper (en meer dan 1 of 2 glazen zullen ervoor zorgen dat de slaap minder diep is, dit heeft dus ook het effect op de kwaliteit van de slaap)
  6. maak je los van datgene wat je bezig houdt, stuur gedachten weg (je hoeft niet alles in een dag op te lossen, zie punt 15: alsnog noteren indien het nodig is om los te laten)
  7. positieve evaluatie van de dag houden
  8. dankbaarheid oefenen aan het einde van de dag (waar ben je dankbaar voor geweest?)
  9. lijstjes maken op papier, in computer of in telefoon van datgene dat niet af is of wat je die dag niet hebt kunnen doen , zodat je een volgende dag kunt zien wat nog te doen (je hersenen geven geen slaapmodusals je datgene wat je je had voorgenomen niet doet)
  10. overdag uitspreken wat op je hart ligt, of als je het niet gedaan hebt: opschrijven
  11. klok eventueel achterstevoren zetten (niet in de nacht op de klok letten)
  12. kaliumbad (kalium zit ook in banaan, het kan helpen in de nacht alsnog te eten, maar beter is vóór de nacht)
  13. magnesium-voetenbad voor het slapen (magnesium/zink helpt andere mineralen op te nemen en is goed voor het ontspannen van de spieren)
  14. calcium is belangrijk: je kunt alsnog een beker warme melk met honing in de nacht halen (oma-tip )
  15. een ontspanningsoefening of hartcoherentie-oefening doen om spanning los te laten [in de modus van de parasympathicus komen]
  16. haal shiva binnen (helende en ontspannende energie bij je kruin)
  17. vlak voor inslapen: de uitademing verlengen (helpt ook loslaten en sloom worden)
  18. zorg ervoor dat er geen apparaten in je slaapkamer staan (tv, computer, telefoon; mocht je jouw telefoon als wekker gebruiken leg deze dan niet dichtbij je, liefst op de gang en in vliegtuigmodus), probeer werk en slaap te scheiden
  19. mineralen: amethist is goed tegen onrustige slaap en nachtmerries; ook saffier en smaragd of lapis lazuli zijn goed om aan te doen of onder je kussen te leggen en bergkristal kan de werking ervan versterken
  20. doe sieraden, edelstenen en horloges af (behalve de bij punt 25 genoemde edelstenen als ook rozekwarts)
  21. om door te kunnen slapen: soms helpt het even eruit te gaan en mogelijk een kwartier jezelf af te leiden met boek of tv
  22. hoe zijn de omstandigheden, zoals bijvoorbeeld: geluiden in de nacht: snurken van jezelf of partner, vliegtuigen, enz. (wat kun je er aan veranderen?)
  23. dageraad- of lichtwekker gebruiken in de donkere maanden: dit is een wekker die je wekt door geleidelijk meer licht uit te stralen, zoals de dageraad zich ontvouwt als de dag begint in lente of zomer; in de winter is dit erg fijn, w ord je prettiger wakker; d it helpt ook depressiviteit te verminderen
  24. jezelf zeggen dat je er een nachtje over mag slapen (over datgene wat je bezighoudt), dit helpt los te laten en bewust te worden van oplossingen
  25. vraag jezelf een antwoord voor je probleem in een droom, dit helpt je jezelf over te geven aan je slaap
  26. onderzoek wat stress geeft, ga eventueel naar een therapeut om dit te onderzoeken
  27. werken aan veiligheid; vertrouwen; loslaten van controle [eventueel een therapeut voor nodig]
  28. werken aan geschiedenissen die te maken hebben met (jeugd)trauma [therapeut nodig]
  29. naast bovenstaande praktische tips is het van belang te leren voelen wat het moment van slapen gaan is. Dit moment kan namelijk elke dag anders zijn, eerder of later. Mogelijk ga je te vroeg naar bed of ben je juist over je slaap heen. In het laatste geval kun je hyper zijn, terwijl je eigenlijk doodmoe bent.

lees minder

 

Hartcoherentie oefening

mede gebaseerd op informatie van David Servan-Schreiber (2003, 2007)

1a 8 tellen in … 8 tellen uit (alleen borstkast tot in longpunten, diepte)

Viermaal herhalen.

1b 8 tellen in … 8 tellen uit (als a met 3 tot 4 tellen stilte, niet ademen, na de uitademing)

lees meer

Viermaal herhalen na deze stilte.

2a Met of zonder tellen in vergelijkbaar ritme als bij 1: shiva [voorstellen: lichtenergie bij kruin via een hol koord binnenhalen vanuit lichtbron boven je hoofd] op de inademing binnen laten komen naar het hartgebied en hierbij borstkast wijder maken.

Viermaal herhalen.

2b Shiva op de inademing binnen laten stromen naar hartgebied als 2a en op de uitademing loslaten wat je los wilt laten [donker, spanning, reacties gebeurtenissen , enz.].

Viermaal herhalen.

2c Shiva op de inademing binnen laten stromen naar hartgebied en loslaten op de uitademing wat je los wilt laten en daarna 3 tot 4 tellen stilte, niet ademen.

Viermaal herhalen na deze stilte.

3a Shiva op de inademing binnen laten stromen naar buikgebied.

Viermaal herhalen.

3b Shiva op de inademing binnen laten stromen naar buikgebied (als een S) en op de uitademing loslaten wat je los wilt laten [donker, spanning, reacties gebeurtenissen, enz.].

Viermaal herhalen.

3c Shiva op de inademing binnen laten stromen naar buikgebied en loslaten op de uitademing wat je los wilt laten en daarna 3 tot 4 tellen stilte, niet ademen.

Viermaal herhalen na deze stilte.

4 Shiva en Shakti [je voorstellen: energie vanuit middelpunt van de aarde via hol koord bij stuit ] binnen laten stromen naar hartgebied op de inademing en op de uitademing uit laten stralen vanuit hartgebied.

Herhalen zoveel als nodig.

lees minder

Na 4 sessies schrijft Gijs enige tijd later:

“Terugdenkend aan mijn eerste klachten van tinnitus herinner ik me dat mijn eerste contact (telefonisch) met jou hierover al direct tot verbetering leidde. Na mijn klacht aangehoord te hebben zei je nuchter als altijd, dat het zo te horen een lichte vorm van tinnitus was en dat we daar aan konden werken en dat we direct een afspraak maakten. Na dit gesprek waren mijn gevoelens van hulpeloosheid en paniek direct met 75% verminderd. Door jouw antwoord kreeg de klacht een naam, iets herkenbaars, iets wat kan gebeuren en ook weer kan overgaan. Vanaf dit gesprek begon het herstel. (Eerder: de huisarts zag het somber in, de KNO-arts wenste me het beste en vertelde dat er in de wereld nog geen oplossing voor deze klacht was, ik zag toen een mooie toekomst in een nachtmerrie veranderen.)”

Hartelijke groet Gijs

 

Angst en hypnotherapie (artikel in het vakblad de TETH, dec. 2017)

door: Barbelo Uijtenbogaardt

Angst is een emotie die ons remt te zijn wie we werkelijk zijn. Angst zorgt ervoor dat strategieën worden opgebouwd om overeind te blijven en verwijdert ons van innerlijke kinderen en creatieve vermogens.

Angst kan ontstaan door in de jeugd onvoldoende bevestigd te zijn. Kracht wordt dan bijgezet om overeind te blijven, terwijl er een kwetsbaar innerlijk kind onder schuilgaat. Terugkomen bij het innerlijke kind gaat niet zonder slag of stoot, het kan pijn geven, lichamelijk en geestelijk, en rouw vanwege het verlies iets niet ontvangen te hebben wat zo wezenlijk was om tot een persoonlijkheid uit te groeien. Maar uiteindelijk is de persoon meer zichzelf en meer toegankelijk door de gevoelens toe te laten. Door met de angst te gaan werken komen dus gevoelens vrij maar ook overtuigingen, zoals:‘het niet goed te doen’, ‘het niet te kunnen’.

lees meer

Angst kan ontstaan door een gebeurtenis, een traumatische of ingrijpende gebeurtenis. Van een paard vallen kan angst geven weer van het paard te vallen en de persoon durft niet meer op een paard te zitten. Eens pijn gedaan kan angst geven om vaker in bepaalde omstandigheden pijn te worden gedaan. Er kan als gevolg van één gebeurtenis een fobie worden ontwikkeld. Een fobie is een angst met een zekere gerichtheid, bijvoorbeeld angst voor paarden. Er kan dus aan een fobie één gebeurtenis ten grondslag liggen. Echter bij bijvoorbeeld pleinvrees, smetvrees en een sociale fobie is de oorsprong meer complex. Er liggen dan meestal vele gebeurtenissen aan ten grondslag. Edelstien beweerde wel dat een eenmalige verslik-ervaring als kind later als volwassene pleinvrees kan doen ontwikkelen. Dit kan ik bevestigen en heb ik in mijn praktijk ook enkele malen meegemaakt. Dus het is altijd zinnig hierover door te vragen.
Bij een angst voor spinnen, ook een fobie, is het raadzaam eens te kijken naar een vorig leven. Vermoedelijk is er hier een gebeurtenis ervaren waar de dood op volgde. Vele angsten die op de een of andere manier met leven of dood te maken hebben, kunnen een oorsprong in een vorig leven hebben. Hier passen hypnotherapeuten reïncarnatietherapie toe.

Overigens het zien van een heftige gebeurtenis aan een ander kan ook een traumatische ervaring zijn. En de persoon heeft dan verschijnselen alsof hij het zelf onderging.

Een angst ontstaan vanuit een ervaring met brand kan een gevoel van onveiligheid geven. Deze angst hoeft niet alleen gekoppeld te blijven aan brand, het kan een grotere angst geven: geen veilige plek ergens meer voelen. Dit laatste kan bijvoorbeeld gebeuren als het gaat om de beleving van een brand in eigen huis.

Angst kan ook door verlies ontstaan (een vader die vertrekt en nooit meer terugkeert) en de angst kan dan, afhankelijk van de koppelingen die erbij ontstaan, steeds opnieuw angst geven iemand te verliezen en er zelfs voor zorgen dat het meisje zich niet meer aan een man bindt uit angst om hem weer te verliezen.

Als we het hebben over herhalende beangstigende gebeurtenissen (zoals bij incest) kan de persoon meer gaan dissociëren, uit zichzelf gaan. Ook kan hij sterk doorgaan en gevoelens in zichzelf verdringen (hier zijn dan wel eens kenmerken te ontdekken van een borderline persoonlijkheidsstoornis).

Toepassingen:

Bij angsten wordt vaak EMDR als interventie gebruikt. Bij Academie Hypnos leer je dan hierbij EFT te gebruiken zodat er indien nodig snel geschakeld kan worden naar een ik-versterking. Beide methoden heten bij Academie Hypnos respectievelijk: DRT en BJT (Distraction Reprocessing therapie en Bevrijd jezelf therapie). [En: als je vastloopt bij DRT kun je door met BJT en als je vastloopt met BJT kun je door met DRT.]

Bij de toepassing van EMDR (DRT) dien je op te passen: je kunt immers èen beerput openhalen en dit kan meer angst in plaats van minder angst geven. Heel belangrijk is bij deze methode dat je doorgaat totdat er een omkering naar een positief gevoel ontstaat. Gebeurt dit niet, dan heeft de hypnotherapeut nog vele keuzes voor toepassing in zijn interventie-koffer.

Natuurlijk kan regressie worden toegepast om te onderzoeken hoe en wanneer ervaringen zijn geweest die met de huidige angst te maken hebben. In hetzelfde kader kunnen we ook met reïncarnatie teruggaan, zodat bevrijding kan plaatsvinden door te begrijpen hoe het toen toeging en soms teruggeven wat niet van jou was of eigen overtuigingen herkaderen, soms afscheid nemen of soms nog uiten wat niet geuit is. Dit is bijvoorbeeld fijn om in het tussenbestaan te doen: ziel tegenover ziel.

Ook kan er worden gewerkt met deelpersoonlijkheden. Hierbij raad ik sterk aan te werken met diverse deelpersoonlijkheden: kinesthetisch werken met deelpersoonlijkheden (in de ruimte). [Indien je deze methode niet kent: kom dan 28 en 29 april 2018, dan leg ik deze bijzondere methode nog een keer uit!]

Het is dan goed tevens te werken met positieve deelpersoonlijkheden, zoals veiligheid, vertrouwen, of een ander positief deel. Het is fantastisch hoe deze methode werkt en een nieuw evenwicht kan geven.

Wat hier heel duidelijk wordt is of de angst eigenlijk wel van de persoon zelf is, of dat het een introjectie is. Iemand kon onlangs 80% van de angst teruggeven aan zijn moeder. Dit zorgde ervoor dat hij een hanteerbare angst overhield die voortaan alert kon worden genoemd.

Ook is het bij deze methode heel boeiend om te zien hoe een deel de regie heeft genomen. Angst neemt vaak de regie over en is daardoor overheerser van vele persoonlijkheidsdelen geworden. Hierdoor functioneert deze persoon niet meer goed. Door de regie in de regiepositie weer in te nemen krijgt angst direct een andere positie en een gezonde proportie (zie mijn Handboek Moderne Hypnotherapie).

Ook kan worden gewerkt met twee deelpersoonlijkheden die een tegenstelling vertonen: Oppositiedelenwerk: bijvoorbeeld angst en vertrouwen. Deze deelpersoonlijkheden kunnen dan liggend in trance op een prettige plek worden uitgenodigd. Door vooral de communicatie met de deelpersoonlijkheden op gang te brengen kan er een beter innerlijk evenwicht ontstaan.

Een andere methode die ik heb ontwikkeld is Werken met dromen en deelpersoonlijkheden: deze methode is te vergelijken met mijn methode kinesthetisch werken met deelpersoonlijkheden. Hier is het echter zo dat er wordt gestart met een plek herbeleven van de droom, in de droomstoel, terwijl de regieplek pas erna wordt ervaren. De verdere deelpersoonlijkheden zijn dingen, personen of gevoelens uit de droom die ieder een plek krijgen. Het onbewuste bepaalt en maakt duidelijk waar deze delen voor staan. Dit uitpakken van een droom is zeer succesvol. De eerste keer dat ik deze methode uitvoerde was iemand direct van het roken af, terwijl het roken op zich in de droom niet aan de orde was. Het thema was ingepakt in een ander verhaal. Dit maakt deze methode zo bijzonder.

Dus als aanvang van de methode wordt in de droomstoel de droom eerst opnieuw beleefd en aan het einde van de sessie wordt op deze plek gedroomd hoe de droom veranderd is.

Wat naast voorgaande methoden bij traumatisch werk een onmisbare methode is, is het werken met driepuntsdissociatie. De door mij uitgewerkte versie hiervan gaat als volgt:

Er zijn 3 posities in de ruimte (er wordt kinesthetisch gewerkt): de filmer, degene die in de zaal naar het doek kijkt, en degene in de film op het doek waar de gebeurtenis plaatsvindt.

Eerst is de persoon de filmer. Hij draait de geschiedenis terug. Hij laat deze film eventueel in zwart-wit draaien. De film laat hij stoppen daar waar de traumatische gebeurtenis plaatsvindt. Dan stapt de cliënt in de positie van de persoon in de zaal: hij gaat hier letterlijk ook zitten. De film was al door de filmer stopgezet: het is dus een beeld geworden. Hier haalt degene in de zaal het innerlijke kind (of jongere ik) van het doek naar zich toe. Dit gaat niet zomaar. Het kind durft niet altijd direct te komen. Het zal eerst vertrouwen moeten winnen. Er zijn meestal allerlei voorwaarden waar eerst aan voldaan dient te worden, opdat het kind durft te komen. Het kan zijn dat de persoon wil zeggen: ‘ik heb je niet in de steek willen laten’; ‘ik zal je niet meer in de steek laten’; ‘je bent een stukje van mij’; ‘samen kunnen we tegen … zeggen …’; ‘samen kunnen we aan … … teruggeven’, enz.

Dit en nog veel meer kan ook allemaal worden gezegd en gedaan terwijl het innerlijk kind op schoot zit. Vervolgens geeft de volwassene het kind wat het nodig had gehad en kan integratie plaatsvinden.

De persoon gaat dus met deze methode niet in de gebeurtenis, de cliënt hoeft het niet opnieuw mee te maken.

Zich herhalende gebeurtenissen of flitsen ervan waarmee de persoon steeds in de traumatische gebeurtenis getrokken wordt, speelt vooral bij een acuut trauma. De persoon associeert steeds opnieuw in het trauma. 

Bij een chronisch trauma moet men leren associëren en bij een acuut trauma moet men leren dissociëren.

Dit laatste is dan ook waarom het vaak van belang is om bij een acuut trauma (kan dus een eenmalige gebeurtenis zijn) de methode van Edelstien toe te passen: Implosieve desensitisatie met hulpbronnen. De hulpbronnen heb ik er zelf aan toegevoegd: namelijk door met een prettige plek te werken, waarnaar de persoon na de herbeleving steeds weer teruggaat. Vanuit deze plek kan steeds een hulpbron worden meegenomen naar een stukje van de traumatische beleving. Vaak dient de persoon diverse malen naar de prettige plek terug te gaan om weer nieuwe geschikte hulpbronnen op te halen. Er duikelen immers bij de herhaling van de traumatische beleving steeds andere piekmomenten van stress naar voren. Deze zijn in de eerste paar ronden meestal nog verstopt. Zie voor dit stappenplan mijn volledig herschreven Handboek Moderne Hypnotherapie. Ik raad je aan de laatste druk aan te schaffen: 7e druk 2017. Het is een methode waar de associatie wordt gebruikt waarna de dissociatie wordt gestuurd (steeds de pp, dit is wel eens 10 maal nodig).

Tot slot

Angst is iets dat onder vele problemen schuilgaat. Het heeft ook iets met onze gedachten te maken die met ons op de loop gaan: ‘beren op de weg’. Een cliënt verwoordde het onlangs mooi in een sessie ten aanzien van bezorgdheid: bezorgdheid ervoer zij als een wolk rondom haar hoofd, “het zijn verzinsels, die doe je jezelf aan, angst, spookbeelden”. En ze had hiermee duidelijk wat het verschil is tussen zorg en bezorgdheid. Het verschil was de angst en ze zei: “bezorgdheid komt voort uit schuld”. Dit is ook zo’n interessant gevoel dat een koppeling heeft met angst. Schuldgevoelens kunnen introjecties zijn en dan heb je een wortel van angst ook te pakken.

Verder komen we als delen die voor de angst liggen vaak weerstand tegen, maar ook groot en sterk zijn of de schuld altijd aan de ander geven. Het zijn strategieën die voor de angst zijn gaan liggen om het maar niet te hoeven voelen.

Het bijzondere is dat als iemand in de angst gaat zitten, hij zichzelf meestal niet angstig voelt, maar dat andere zaken duidelijk worden.

 Angst is het ontbreken van liefde. Ware liefde doet angst wegsmelten.

lees minder

 

Rouw en therapie

door: Barbelo Uijtenbogaardt (in de TETH: voorjaar 2018)

Rouw bestaat over het algemeen niet uitsluitend uit rouwen over gemis. Er zijn vaak vele factoren die rouw onnodig zwaarder maken. Hier beschrijft Barbelo welke zaken rouw kunnen verergeren, verlengen of verzwaren. Ook beschrijft Barbelo in het kort therapeutische interventiemogelijkheden.

Rouw als emotie wordt meestal in het maaggebied ervaren. Figuurlijk: het nog niet kunnen verteren.

Rouw kan gaan over het gemis van een persoon. Het kan ook gaan over het stoppen van een baan, het missen van een huis of het afsluiten van een periode in je leven, bijvoorbeeld je kind gaat het huis uit. Ook kan het gaan over iets niet meer kunnen of een gemis van een lichaamsdeel. Hier wordt vooral aandacht gegeven aan het gemis van een persoon.

lees meer

Is de rouw echt heftig na het verlies van een dierbaar persoon, dan is er meer aan de hand. Dan kan het zijn dat er iets niet is uitgewerkt, uitgesproken of afgemaakt. Ook kan het zijn dat een eerdere rouw niet is verwerkt.

Het kan zijn dat de persoon nog iets van de ander die hij mist draagt of dat er ooit iets niet ontvangen is. De rouw is in beide gevallen erger. In het eerste geval omdat de persoon zelf de last zwaarder maakt, mogelijk vanuit verantwoordelijkheid of vanuit een tekort aan vertrouwen. En in het tweede geval gaat het niet alleen om de rouw over de persoon, maar ook over het feit dat datgene wat eerder niet ontvangen was nu zeker nooit meer ontvangen zal worden van de overledene. Dit kan heftig zijn. Dan is er tegelijkertijd een specifieke hoop ontnomen. Tenminste als de persoon dit onder ogen durft te zien.

Als iets niet is uitgesproken bij leven, dan zou dit nog op therapeutische wijze in trance kunnen gebeuren: sprekend met de overledene (de persoon nog in leven of de ziel van nu) op een prettige plek in de natuur die precies hiervoor geschikt is. De therapeut kan deze plek vanzelf op laten komen bij de cliënt, zodat hij hier samen met de ander uit kan spreken wat eerder niet gezegd is. De persoon zelf kan weer ademhalen, verder leven.

Indien iets niet ontvangen is, zoals aandacht, liefde of erkenning, dan kan op een dergelijke plek in de natuur ‘het onvermogen datgene te geven wat zo nodig was’ alsnog aan de ziel worden teruggeven. Dit neutraliseert bij de persoon in kwestie schuld, minderwaardigheid of andere onzekere gevoelens. Hij kan meer zichzelf zijn.

Het bovenstaande kan op dezelfde manier worden uitgevoerd indien de persoon nog wel leeft, nadat het persoonlijke contact verbroken is.

Als degene die je verloren bent het in het leven moeilijk gehad heeft, dan is het lastiger los te laten.

En als je blijft steken in: “wat als…” of: “had ik kunnen voorkomen dat…” dan wordt het als vanzelf zwaarder. De last wordt hierdoor minstens verdubbeld.

Onlangs had ik een meisje in therapie die bang was dat oma zou overlijden. Het verdriet als preventieve rouw was groot. Preventieve rouw is helemaal zo gek nog niet. Ik zelf kon wel eens als puber zittend op de fiets heel verdrietig zijn omdat mijn vader mogelijk er een keer niet meer zou zijn. Hij werd 93, maar mijn preventieve rouw zorgde ervoor dat ik tijdens en na het afscheid niet zoveel meer hoefde te rouwen. Het was allemaal al gedaan.

Het meisje waar ik het over heb: ze droeg het verdriet van oma. “Oma kan het zelf niet dragen”, zo vond zij. Oma verborg haar verdriet inderdaad. Het kostte wel wat uitleg en de zaak van vele kanten bekijken voordat het meisje in trance het verdriet kon teruggeven.

Er was nog wel wat preventieve rouw, maar niet meer zo heftig en zwaar als voor de sessie.

lees minder