Hypnotherapie

Klik hier om naar de vorige pagina te gaan

Door: Barbelo Uijtenbogaardt

(pedagoog, hypnotherapeut en docent hypnotherapie)

Hypnotherapie is een vorm van therapie die gebruik maakt van trance. De cliënt kan in deze bewust opgeroepen trance het denken loslaten. Door het loslaten van het denken en het komen in een andere bewustzijnstoestand is de cliënt in staat contact te maken met diepere gevoelslagen van zijn onbewuste. Het gevoel van trance kan het beste vergeleken worden met het gevoel van dagdromen.

Araoz: “Hypnose is een toestand waarin je jezelf zover laat gaan in een doelgerichte dagdroom, dat je jezelf losmaakt van je uitwendige omgeving en opgaat in je innerlijke werkelijkheid.”

De lichamelijke verschijnselen die te constateren zijn als iemand in trance is, noemen wij tranceverschijnselen en zijn door de therapeut te herkennen als signalen dat de cliënt contact heeft met het onbewuste. Het onbewuste kun je zien als een opslagplaats van alle ervaringen die ooit zijn opgedaan. Alleen die ervaringen die op dat moment nodig zijn voor het proces zijn oproepbaar. Het onbewuste laat alleen toe wat voor de cliënt zinnig is en wat de cliënt aan kan. Het onbewuste bevat steeds meer wijsheid naarmate er meer belemmeringen zijn opgeruimd.

Als je in een dergelijke trancetoestand in contact komt met het onbewuste kun je, mits je goed worden begeleid, bewust worden van vastgehouden emoties en oude overtuigingen. Als je inzicht krijgt in dat wat je vroeger geen plek hebt kunnen geven en in de oorsprong van negatieve overtuigingen over jezelf, kan een heling ontstaan. Deze processen hebben direct invloed heeft op het dagelijks leven, hier en nu. Je kunt meer jezelf zijn, meer staan voor je mening en meer volgen dat wat het gevoel je zegt, zonder daarbij een stuk nuchterheid te hoeven verliezen.

Waarin de moderne hypnotherapie van de klassieke hypnotherapie of toneelhypnose verschilt is dat de cliënt alert en bewust blijft tijdens de trance en dat de gevoelens van de cliënt worden gevolgd. De klassieke hypnotherapie of toneelhypnose was (bij toneelhypnose nog steeds) autoritair en werd over het algemeen zodanig toegepast dat de cliënt (of beter het slachtoffer?) na afloop niets meer van het gebeurde wist. In moderne hypnotherapie gebeurt dit laatste alleen als dit voor de cliënt tijdelijk van belang is.

Door middel van het toepassen van specifieke technieken, methoden en interventies laat de therapeut de cliënt gaan naar momenten van vroeger, die te maken hebben met het onwel bevinden of het niet prettig functioneren in het heden. Dit noemen wij regressie: teruggaan in de tijd naar gebeurtenissen, die de oorsprong zijn van het probleem nu. In de jeugd ontstaan wel postulaten, belemmerende overtuigingen, die de persoon in het latere leven verhinderen zichzelf te zijn. Er kunnen dan generalisaties en vervormingen van de werkelijkheid ontstaan. De persoon handelt niet meer vanuit zijn of haar ware zijn, maar vanuit overlevings-strategieën, rollen om het leven aan te kunnen. De cliënt is van zichzelf afgeraakt en merkt dan dat relaties stuklopen, of dat het op het werk niet meer zo goed lukt. Ook kan hij zijn creativiteit kwijt zijn of zelfs de zin van het leven.

Doordat een klein kind erg gevoelig is voor suggesties en reacties of zelfs het zwijgen van zijn ouders is het sterk beïnvloedbaar door het gedrag van deze volwassenen. Het gedrag en gevoel dat ouders wel of niet laten zien heeft veel invloed op de identiteitsontwikkeling van het kind en patronen worden snel overgenomen. Soms zijn kinderen door gedrag van ouders (mishandeling, misbruik) zo erg van de eigen kern afgeraakt dat ze niet meer in staat zijn te voelen, lichamelijk en/of geestelijk. Dit kan ook door het ervaren van ingrijpende gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld in een oorlog of bij verlies van belangrijke betrokkenen en onvoldoende opvang en steun in deze situaties (ook bijvoorbeeld bij scheidingssituaties), omdat ouders het dan ook moeilijk hebben. Door het opnieuw verwerken van oud leed en het daarbij eindelijk kunnen uiten van emoties en inzicht krijgen in het eigen functioneren is het mogelijk hier en nu een nieuwe eigen wereld te scheppen en een nieuwe toekomst tegemoet te gaan, waarin ‘jezelf zijn’ voorop staat.

Hypnotherapie maakt ook gebruik van reïncarnatietherapie. Reïncarnatietherapie is een therapie die toegepast wordt met de visie dat in vorige levens gebeurtenissen hebben plaatsgevonden, die van invloed kunnen zijn op het huidige leven. Soms wordt een sessie als reïncarnatiesessie beschouwd, terwijl het een metafoor is voor het huidige leven. De cliënt zocht een indirecte weg, omdat de directe weg te confronterend zou zijn geweest.

Hypnotherapie maakt niet altijd gebruik van regressie- of reïncarnatietherapie, soms is het voldoende kennis te maken met verschillende delen van de persoonlijkheid, die op dit moment verschillende belangen voor de totale persoonlijkheid behartigen. Er is dan sprake van een innerlijk conflict of een uit balans zijn van de verhouding tussen innerlijke delen. Deze methode is ook toe te passen bij iemand die pijn heeft, of ziek is. Door de verschillende delen van de persoonlijkheid, hier het zieke deel en het gezonde deel, met elkaar in contact te brengen, blijkt het zieke deel een boodschap te hebben waar over het algemeen in eerste instantie niet naar geluisterd is. Deze boodschap heeft, als er naar geluisterd wordt, helende waarde voor het betrokken individu.

Toepassingsmogelijkheden

Voor welke klachten is hypnotherapie geschikt? We kunnen bijna zeggen: voor welke niet. Psychose en depressie zijn twee ziektebeelden waarbij hypnose voorzichtig gehanteerd moet worden. Verder is hypnotherapie bruikbaar voor relatieproblemen, verslavingen (ook eetverslavingen), stoppen met roken, begrijpen en verwerken van dromen, fobieën en diffuse angsten, examenvrees, alle vormen van verwerken van jeugd-trauma’s, reduceren van pijn en ziekte, onaangepast gedrag, niet goed functioneren in werksituaties, innerlijke conflicten of gewoon niet lekker in je vel zitten.

Elke therapeutische methode heeft een eigen charme. Om tot de oplossing van een probleem te komen zijn vele methoden toepasbaar, echter bij hypnotherapie zijn talrijke methoden te integreren. Het mooiste van het werken met hypnotherapie is dat de oplossing van het probleem altijd door de cliënt zelf wordt gevonden. De therapeut geeft een kader, waarbinnen de cliënt de eigen weg kan vinden.

Hypnotherapie geeft binnen de therapiewereld mogelijkheden, waar andere methodes het laten afweten. Doordat het werken met hypnotherapie altijd in contact met het onbewuste verloopt, zijn de resultaten snel en doeltreffend en vooral blijvend.

Simontontherapie

Simontontherapie is een therapie die onder andere gebruik maakt van imaginatie, ontspanningsoefeningen en ademhalingstechnieken. Het is een therapie met een visie, namelijk dat je je lichamelijk welbevinden kunt beïnvloeden door hoe je je voelt, denkt en omgaat met jezelf en anderen.

Door de toepassing van een combinatie van hypnotherapie en Simontontherapie ontstaan vele therapeutische mogelijkheden voor het werken met chronisch of ernstig zieken, rouwverwerking en stervensbegeleiding.

Door te werken met hypnotherapie blijkt alles in beweging en veranderbaar. De ervaring heeft geleerd dat door verwerking van jeugdtrauma’s of het toestaan en doormaken van een rouwproces bijvoorbeeld fantoompijn gereduceerd kan worden of zelfs kan verdwijnen; dat door verwerking van oud zeer relaties ineens beter gaan; of dat door je energetisch los te maken van je ouders je ineens beter bij je creativiteit komt en het werk dat uit je handen of geest komt beter lukt.

Ervaring heeft geleerd dat er meer is op aarde dan wat bewijsbaar is of aantoonbaar. Ons zenuwstelsel is een medisch vertrouwd stelsel, maar neurologisch zijn er nog vele vragen. Hoe hersenen werken en emoties van lang vervlogen tijden herbergt en ons laat blokkeren is nog een onontgonnen gebied.

Hypnotherapeuten weten uit ervaring dat het onbewuste vele hulpbronnen heeft voor een ieder die de uitdaging aangaat het onbewuste te laten spreken. Zij gaan ervan uit dat elk individu een waarheid in zich draagt, waar niet aan gesleuteld mag worden, maar waar wel een sleutel voor is.

Barbelo Uijtenbogaardt werkt in haar praktijk met cliënten uit alle bovengenoemde categorieën. Ook werkt zij met kinderen en geeft zij opvoedingsadviezen, waarnaast het geven van relatietherapie en familieopstellingen een belangrijke plaats inneemt.

Na verschillende jaren op diverse opleidingen les te hebben gegeven, heeft Barbelo in 1997   opleidingsinstituut Academie Hypnos opgericht. Een opleiding voor hulpverleners die in hypnotherapie en psychosociale therapie willen worden opgeleid.