Algemene informatie specialisaties

Je kunt er voor kiezen een specialisatie te doen waarna je in combinatie met de driejarige opleiding een diploma krijgt voor een vierjarige opleiding.

Een specialisatiejaar bestaat uit minimaal 15 lesdagen.

Studiebelasting wordt uitgedrukt in EC. Een EC staat voor 28 studie-uren. Een specialisatie geeft 50 EC.

Specialisaties kunnen zijn:

Accreditatie: Al onze specialisaties zijn geaccrediteerd door de NBVH, VNT en VIT. Elke dag levert 6 punten op.

Leslocatie: Herenstraat 64A 1hg, 1406 PH Bussum (10 min. lopen van station Naarden-Bussum of Bussum-Zuid)

Tijden: 10.00 uur – 17.00 uur, met uitzondering van de lessen van het Masterjaar, deze zijn in de avond van 19.30 uur – 22.30 uur.

Annulering: Annuleren is alleen mogelijk tot drie weken voor aanvang van de specialisatie. Bij- of nascholingen gaan in ieder geval door bij minimaal zes aanmeldingen. Bij minder aanmeldingen kan de bij- of nascholing worden geannuleerd.