6-daagse training Mindfulness 2018-2019

6-daagse training Mindfulness 2018-2019

Trainer: Ingrid Mehrtens

Kosten: inclusief certificaat en begeleiding € 540,- (in één, twee of drie termijnen te betalen) , excl. € 120,- diplomering.

Locatie: Bussum

Tijden: 10.00 uur – 17.00 uur.

Dagen: 17 en 18 november 2018; 9 en 10 februari 2019; 26 en 28 april 2019.

Mindfulness en bewustzijn is in de eerste plaats een manier om te observeren wat je meemaakt en vervolgens een training in het op een andere manier met dingen omgaan. Doel is om uit automatismen en patronen te stappen en werkelijk bewust te worden van je ervaringen. Dit vraagt om oplettendheid en gerichte aandacht. Deze gerichte aandacht kun je ontwikkelen door middel van oefeningen die erop gericht zijn zonder oordelen op een harmonische manier in het nu aanwezig te zijn bij alles wat we doen en beleven.
In Mindfulness en therapie komt de wetenschappelijke basis van Mindfulness aan de orde en de wijze waarop Mindfulness kan worden ingezet bij het therapeutisch werk. De verschillende therapeutische richtingen worden toegelicht en vergeleken. Hierbij wordt aandacht gegeven aan:

De fysiologie van stress en de toepassing van Mindfulness en hypnose vanuit recente onderzoeken (Yapko, 2011).

Mindfulness en het 8-weken-programma.
Mindfulness is vóór alles een oefenprogramma. De basis daarvan bestaat uit het 8-wekenprogramma.
Ondanks de gerichte en chronologische opbouw is dit een open programma. De trainer/therapeut kan variëren met verschillende elementen naar eigen inzicht.

Mindfulness en ACT. Acceptatie en Commitment Therapie is een nieuwe vorm van psychotherapie die op een andere manier kijkt naar de wijze waarop we lijden. Het beschouwt pijn en leed als normale, onlosmakelijke onderdelen van het menszijn.
ACT maakt daarbij een duidelijk onderscheid tussen pijn en lijden. De ‘acceptatie’ in ACT berust op het uitgangspunt dat je je pijn met de pogingen eraf te komen alleen maar groter, meer overheersend en traumatischer maakt.

Mindfulness en Compassietraining.
MBCL, Mindfulness based compassionate living, is een nieuwe module in de GGZ, en komt voort uit een wetenschappelijk onderbouwde visie. Bereik van bewustzijn met Mindfulness omvat zowel een wakkere geest als een compassievol hart. De kernvaardigheid in de Mindfulness training is vrijheid in maken van keuzes. De kernvaardigheid in compassietraining is, via ontwikkeling van mededogen, zelfcompassie en compassie gericht op emotieregulering.

Praktijk en Oefendag
Op deze dag worden verschillende bewustwordingsoefeningen opnieuw doorgenomen. De mindfulness-meditaties zoals de zitmeditatie en de loopmeditatie worden opnieuw verkend. Er wordt onderling geoefend met begeleiden van verschillende oefeningen, zoals de bodyscan, de enquiry en eventueel met begeleiden van korte visualisaties.

 

Download hier de folder

 

Je kunt je hier inschrijven voor deze training.