PSYCHO-ONCOLOGIE

Minor Opleiding Psycho-oncologische therapie

21-daagse 2016-2017

Deze opleiding start weer najaar 2018, je kunt je al inschrijven en in 2018 pas betalen!

Docenten: Barbelo Uijtenbogaardt, Shirley Jansen, Ingrid Mehrtens, Emile Keuter, Ida Lindeboom-van Dael, Yvonne van der Zalm en Ingrid van Leeuwen.

Kosten inclusief diplomering en studiebegeleiding: € 2010,- voor 21 dagen (in één, twee of drie termijnen te betalen; voor oud-studenten: verminderd met het aantal vrijstellingen x 90).

Locatie: Herenstraat 64a te Bussum.

Tijden: 10.00 uur – 17.00 uur.

 

Dagen 2016-2017:

1. 28 okt Kennismaking, inleiding, opdrachten, oefengroep, reflectie,            ontspanningsoefeningen en visualisaties
2. 12 nov Sociaal Panorama, pijn en ziekte
3. 13 nov Verlieskunde & Vier pijlers voor psychisch welbevinden
4. 9 dec Familieopstellingen, pijn en ziekte
5. 11 dec Kerntransformatie, pijn en ziekte
6. 7 jan Psychologische factoren, stress en coping stijlen bij kanker
7. 25 feb Oncologie, levenseinde en begeleiding
8. 26 feb Tijdlijn therapie
9. 3 mrt Draaglast t.o.v. draagkracht, distress-meting
10. 4 mrt Creatieve therapie en kanker
11. 17 mrt Overtuigingen; communicatie en partner
12. 18 mrt Deelpersoonlijkheden en kanker
13. 26 mrt De natuurlijke bevrijding in het sterven
14. 1 apr Mindfulness en kanker
15. 7 apr Bevrijd Jezelf Therapie en emoties (afgeleid van EFT)
16. 8 apr Distraction Reprocessing Therapie, angst/pijn (afgeleid EMDR)
17. 13 apr Excursiedag chemotherapie en radiotherapie
18. 14 apr Sociale kaart oncologie & Stemexpressie, klank en heling
19. 15 apr Stervensbegeleiding
20. 21 apr Psychosociale therapie en ethiek bij ziekte en sterven, o.m. fantoompijn, kinderen, rouw, behandelplan
21. 30 apr Uitwisseling essay, eindevaluatie en sharing, diplomering

Tevens bij- en nascholing voor therapeuten: kosten losse dagen € 90,- (diplomeringskosten € 120,-).

Folder

 

De Opleiding Psycho-oncologische therapie (hbo-niveau) leidt therapeuten op voor het therapeutisch begeleiden van mensen met kanker. Na het volgen van deze opleiding mag de therapeut zich psycho-oncologisch therapeut of psycho-oncologisch begeleider noemen, dit afhankelijk van de vooropleiding.

Het aangeboden programma omvat 21 dagen. Afhankelijk van de therapeutische achtergrond van de student kan een extra individueel programma worden samengesteld om het einddoel psycho-oncologisch therapeut te mogen behalen. Het aantal lesdagen kan dus individueel meer of minder zijn.

De opleiding wordt afgerond met een eindwerkdag.

De therapie zal vooral gericht zijn op de kwaliteit van leven, het geestelijk en lichamelijk welbevinden en het zelfhelend vermogen van de cliënt. Veel van de aangeleerde therapeutische interventies kunnen ook worden toegepast bij mensen met andere ziektebeelden.

Interventies worden afgestemd en aangepast aangeleerd door middel van de volgende methoden/technieken: NLP Tijdlijn, Future Pacing, overtuigingen (RET), DRT (Distraction Reprocessing Therapie (afgeleide vorm van EMDR), Bevrijd Jezelf-Therapie (afgeleide vorm van EFT), opstellingen, werken met persoonlijkheidsdelen, metaforen, NLP Kerntransformatie, Sociaal Panorama, creatieve therapie, visualisaties, ontspanningsoefeningen en Mindfulness.

Er zal onder meer aandacht worden gegeven aan verlieskunde, 4 pijlers van welbevinden, het werken met overtuigingen, aan het in balans brengen van de innerlijke beleving, het herstellen van de innerlijke regie, het uiten van gedachten en gevoelens, hervinden van ontspanning;

zelfredzaam kunnen toepassen van pijnreductie, stressreductie, rouw- en verliesverwerking en voelen van behoeften; de cliënt krijgt ondersteuning bij belastende behandelingen en stervensbegeleiding.

Thema’s die aan de orde komen: vergeving, werken met partner, hoop, wanhoop, zingeving.

Medische basis wordt gegeven met aandacht voor: immuunsysteem, diverse vormen van kanker en de behandeling ervan als ook het levenseinde en euthanasie.

Er wordt gewerkt met de distress-meting en de Sociale kaart om vertrouwd te raken met organisaties, verenigingen en therapieën op het gebied van kanker en grenzen in de zorgverlening.

 

Van de 21 dagen worden 17 dagen in het bij- en nascholingsprogramma aangeboden. Deze dagen kunnen ook los worden gevolgd.

U kunt deelnemen door u op te geven via onderstaand formulier of per e-mail.

De Dennen 238

1402 KW Bussum

tel:035-6982466

info@hypnos.nl

Let op: drie weken voor aanvang van de training kunt u niet meer annuleren!