Methoden en technieken

Bestaande technieken en methoden die binnen de hypnotherapie en psychosociale therapie bij Academie Hypnos worden gebruikt en door Barbelo Chr. Uijtenbogaardt zijn bijgewerkt, aangevuld of in stappenplan uitgebreid (zie Handboek Moderne Hypnotherapie voor meer informatie), Shirley noemt dit het verdiepende sausje van Barbelo:

 • Hypnotiseerbaarheidstest
 • Ankeren
 • Future pacing
 • Posthypnotische suggesties
 • Handlevitatie en omgekeerde handlevitatie
 • Ideomotorische vingersignalen (diagnostisch en hele sessie)
 • Regressie en innerlijk kindwerk
 • Reïncarnatietherapie
 • Werken met deelpersoonlijkheden: oppositiedelenwerk
 • Implosieve desensitisatie met hulpbronnen (hulpbronnen zijn hieraan toegevoegd)
 • De Rechter
 • Diagnostiek met zinnen Erik Erikson
 • Diagnostiek met levensboommeting
 • Driepuntsdissociatie bij chronisch trauma
 • Tijdlijn therapie
 • Tijdlijn therapie en ACT
 • BJT en DRT in combinatie gebruikt (afgeleid van EFT en EMDR)

Technieken en methoden die binnen de hypnotherapie en psychosociale therapie bij Academie Hypnos worden gebruikt en door Barbelo Chr. Uijtenbogaardt zijn ontwikkeld (zie Handboek Moderne Hypnotherapie voor meer informatie):

 • Pijnveranderingstechnieken
 • Wensplaatje
 • TV-wensplaatje
 • Losmakingsrituelen
 • Kinesthetisch werken met deelpersoonlijkheden
 • Kinesthetisch werken met TA
 • Kinesthetisch werken met hersendelen
 • Werken met dromen en deelpersoonlijkheden
 • De Grot
 • De Spiegeltechniek
 • Hersentechnieken
 • Methoden voor het werken met fantoompijn