Erkenning

Academie Hypnos is erkend door de NBVH, de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten en aangesloten bij RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) en VNT (Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten). Derhalve kunnen de gediplomeerde studenten zich aanmelden bij NBVH of VNT, waarna de AGB-code aangevraagd kan worden opdat de meeste cliënten gedeeltelijke of gehele vergoeding van consulten krijgen. Na lidmaatschap NBVH zul je, indien je ook je PSBK diploma hebt, lid kunnen worden van RBCZ. Dit laatste geldt voor alle studenten die afstuderen vanaf 2015.

Academie Hypnos is lid van de FONG (Federatie van Opleidingen in de Natuurlijke Geneeswijzen). De FONG zet zich als koepelorganisatie in voor kwaliteitsbewaking van complementaire onderwijsinstellingen.

Het opleidingsinstituut Academie Hypnos is geregistreerd door het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs, d.m.v. de toetsingsorganisatie het CPION, Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland) en derhalve zijn de opleidingen vrijgesteld van BTW.

De Psychosociale Basiskennis (PSBK) bij Academie Hypnos is door het CPION en Stichting Hoger Onderwijs Nederland hbo geregistreerd. Dit betekent dat afgestudeerden aan de Opleiding hypnotherapie en integrale psychosociale therapie voldoen aan de Plato-eindtermen en dat de cliënten van hen vergoedingen krijgen van zorgverleners-instanties.

De Consumentenbond heeft de (toen – 1999 – tweejarige opleiding) Academie Hypnos een 7,5 toegekend.