Masterjaar

Het Masterjaar (Minor) bestaat uit 30 dagdelen op de woensdagavonden en start op de laatste woensdag van september. Je kunt los van verdere opleiding bij Academie Hypnos aan dit Masterjaar deelnemen.

Tijdens het Masterjaar zal onder meer de filosofie -vanuit het oude Sanskriet- van het achtvoudige pad van Patanjali worden behandeld. Dit is een pad van bewustwording. Van de filosofie maken onder andere de yama’s en de niyama’s deel uit, belangrijk voor het waarachtig en congruent in het leven staan. In het bijzonder belangrijk voor de therapeut om niet in overdracht of tegenoverdracht te gaan.

Je leert veel oefeningen voor jezelf, maar ook voor de psychosociale therapie van je cliënten. Vooral mensen met burnoutklachten, stress, slapeloosheid, concentratieproblemen of hyperventilatie als ook hoge bloeddruk zijn de onderstaande oefeningen bijzonder geschikt.

De oefeningen zijn onder meer: concentratie-, ademhalings- en ontspanningsoefeningen, meditatie-, contemplatie-, pranayama- en fysieke oefeningen. Je leert hoe zelfhypnose en contemplatie elkaar overlappen. Je leert groepswerk toe te passen en je kunt je bekwamen in Egyptian Healing en energetisch werk. Je leert de meting van de levensboom en je maakt kennis met Bevrijd Jezelf Therapie (afgeleid van EFT, Emotional Freedom Therapie). Jouw therapeutische kwaliteiten nemen toe doordat je meer in evenwicht raakt met jezelf en je omgeving en vele oefeningen leert voor de eigen gezondheid en die van je cliënten.

Je ontvangt intervisie en supervisie. Door de behandeling van case-histories als aanvulling op de diverse onderwerpen zal eerder opgedane kennis zich verdiepen en je levensbeschouwing verrijken. Een kans voor zelfrealisatie.

De lessen duren ongeveer drie uur en worden wekelijks gegeven door Barbelo Uijtenbogaardt aan De Dennen 238 te Bussum.

De kosten: zijn € 35,- per dagdeel, incl. syllabus.

Inschrijving: geef je tijdig op als je mee wilt doen, vanwege beperkte aanname. Je hoeft niets aan te schaffen. Doe wèl gemakkelijke kleding aan. Je kunt je opgeven door onderstaand formulier in te vullen en te versturen.

Folder

Bel gerust (woensdag tijdens kantooruren), of mail voor meer informatie:

De Dennen 238
1402 KW Bussum
tel: 035-6982466
info@hypnos.nl