Blog

N I E U W  V E R S C H E N E N – bij Uitgeverij Gopher, Amsterdam

‘Als neuroloog met bijzondere belangstelling voor lichamelijke klachten die we onvoldoende somatisch kunnen duiden, ben ik overtuigd van een noodzakelijke opmars van hypnotherapie als toevoeging in de geneeskunde.’ – neuroloog Emile Keuter

Hypnotherapie en lichamelijke klachten

ISBN 9789051799743 | Prijs €17,50 | Paperback 197 pagina’s

Met uitgebreid voor- en nawoord van Emile Keuter.

Hypnotherapie is effectief gebleken bij het verminderen van lichamelijke klachten, zoals hoofdpijnen, buikpijnen, reumatische spierpijn, oorsuizingen en slaapproblemen. Door de gevarieerde praktijkvoorbeelden en wel 35 tips voor het slapen krijgt de lezer een idee over de mogelijke betekenis van hypnotherapie voor de gezondheid.

Neuroloog Emile Keuter schreef een uitgebreid voor- en nawoord bij het boek. Keuter: ‘Dit boek slaat een brug tussen de hypnotherapeut en de geneeskundige hulpvraag en hulpverlening. Dit briljante boek over de praktijk van de aanvullende behandeling bij patiënten met lichamelijke klachten is nog maar het begin.’

Over de auteur

Barbelo Uijtenbogaardt is pedagoog, hypnotherapeut en docent. Zij is oprichter van Academie Hypnos (hbo PSBK CPION), die de ‘Opleiding hypnotherapie en integrale psychosociale therapie’ met specialisaties verzorgt. Dit boek werd onder grote belangstelling gepresenteerd op zaterdag 4 november 2017 in Academie Hypnos te Bussum.

Voorwoord

door neuroloog Emile Keuter

Meer dan de helft van mijn 56 levensjaren heb ik gewerkt als arts in de directe patiëntenzorg en ik ben al twintig jaar zelfstandig neuroloog. Ik weet nog goed hoe mijn eerste opleider, Dr Gerrit Schouwink, een grootheid in alle opzichten, me leerde dat ons vak in de praktijk veel meer omvatte dan kennis van het zenuwstelsel. Het was in de eerste week dat ik zijn assistent was.

lees meer


Op mijn afdeling werd een man opgenomen met rugpijn, die uitstraalde in een been. Ik keek hem nauwkeurig na en wist zeker dat hij geen hernia had en dus niet hoorde bij de categorie patiënten met neurologische aandoeningen. Ik vond dat hij beter naar huis kon gaan en kon gaan bewegen en ik vertelde hem dat. Dat kwam me op een flinke uitbrander van Schouwink te staan. ‘Wie dacht ik wel dat ik was om zomaar zo’n man naar huis te ontslaan zonder hem eerst te hebben geholpen? Waarom was hij zo vastgelopen, wat voor iemand was hij en hoe gingen we ervoor zorgen dat hij op de terugweg kwam?’ Het is het begin geweest van mijn ontwikkeling tot zoveel mogelijk holistisch, biopsychosociaal en persoonlijk werkende neuroloog. Dit proces ging heel geleidelijk en natuurlijk. Terugkijkend heb ik in mijn opleidingstijd nog vaak het ontrafelen van een ziekteproces als mijn enige opdracht gezien, terwijl pas als zelfstandig neuroloog de behandeling echt belangrijk werd. Nog weer later, in de loop van vele behandelingen, ging ik me realiseren dat ik veel meer moest inzoomen op de patiënt om een ziekte-, revalidatie-, of genezingsproces te begeleiden. Ik merkte dat de belangrijkste vraag meestal is hoe iemand met ziekte en genezing omgaaten dus niet aan welke ziekte hij lijdt. Dat wordt helemaal interessant als ik niet eens weet aan welke ziekte hij lijdt. Voor huisartsen, internisten en neurologen is dit bij de helft van de nieuwe klachten op het spreekuur het geval. Zoals bij mijn patiënt met rugpijn hierboven, gaat het gemakkelijk mis met ons lichaam zonder dat we dat (naar de huidige stand van de wetenschap) medisch begrijpen.

Ik had wel eens iets gelezen over hypnose en ik had een patiëntje met hevige chronische zenuwpijn, die haar leven volledig ontwrichtte. Het meisje en haar ouders schrokken niet eens toen ik voorstelde om een therapie in de richting van hypnose te zoeken. Ik vroeg een bevriende therapeute met ervaring in hypnotherapie en natuurlijk begon ook zij direct te vertellen over haar opleider, Barbelo Uijtenbogaardt. Om kort te gaan genas het meisje zichzelf op bewonderenswaardige wijze met behulp van enkele sessies bij Barbelo. Hierdoor leerde ik Barbelo kennen en hoewel ik mezelf nog steeds beslist niet kan profileren als hypnotherapeut, werd ze ook mijn opleider. Een grootheid in alle opzichten. Een zeer invoelende, ervaren en begaafde therapeut en ook een onderwijzer aan en een organisator van de opleiding in de hypnotherapie in Nederland. Als neuroloog met bijzondere belangstelling voor lichamelijke klachten die we onvoldoende somatisch kunnen duiden, ben ik overtuigd van een noodzakelijke opmars van hypnotherapie als toevoeging in de geneeskunde. Ik ben dan ook trots dat ik dit voorwoord mag schrijven. Het slaat een brug tussen de hypnotherapeut en de geneeskundige hulpvraag en hulpverlening. Dit briljante boek over de praktijk bij de aanvullende behandeling van patiënten met lichamelijke klachten is nog maar het begin.

lees minder

 

35 praktische tips bij een slaapprobleem
  1. zorg in het algemeen voor voldoende lichamelijke beweging
  2. wandelen in de natuur reduceert stress
  3. zorg voor een geluchte slaapkamer [zuurstof]
  4. hoe is je bed: heb je wel een voor jou goede
  5. laten meten of jouw bed niet op een aardstraal staat
  6. voldoende eten en drinken, maar ook niet teveel, vlak voor het slapen gaan. Ga niet slapen met een lege maag. Eventueel toegestaan is vlak voor het slapen: een banaan, beetje yoghurt of warme melk, echter ook niet met een lege maag gaan slapen

lees meer

  1. in de ochtend lichttherapie, schemeren in de avond [belangrijk voor aanmaak melatonine]
  2. geen computer of ander apparaat bedienen in het laatste uur voor het slapen
  3. een boek lezen gedurende het laatste (half)uur voor het slapen is prima
  4. voor het slapen langzamer aan gaan doen [laatste paar uur onthaasten]
  5. alcohol lijkt een goede inslaper, maar is een slechte doorslaper (en meer dan 1 of 2 glazen zullen ervoor zorgen dat de slaap minder diep is, dit heeft dus ook het effect op de kwaliteit van de slaap)
  6. maak je los van datgene wat je bezig houdt, stuur gedachten weg (je hoeft niet alles in een dag op te lossen, zie punt 15: alsnog noteren indien het nodig is om los te laten)
  7. positieve evaluatie van de dag houden
  8. dankbaarheid oefenen aan het einde van de dag (waar ben je dankbaar voor geweest?)
  9. lijstjes maken op papier, in computer of in telefoon van datgene dat niet af is of wat je die dag niet hebt kunnen doen , zodat je een volgende dag kunt zien wat nog te doen (je hersenen geven geen slaapmodusals je datgene wat je je had voorgenomen niet doet)
  10. overdag uitspreken wat op je hart ligt, of als je het niet gedaan hebt: opschrijven
  11. klok eventueel achterstevoren zetten (niet in de nacht op de klok letten)
  12. kaliumbad (kalium zit ook in banaan, het kan helpen in de nacht alsnog te eten, maar beter is vóór de nacht)
  13. magnesium-voetenbad voor het slapen (magnesium/zink helpt andere mineralen op te nemen en is goed voor het ontspannen van de spieren)
  14. calcium is belangrijk: je kunt alsnog een beker warme melk met honing in de nacht halen (oma-tip )
  15. een ontspanningsoefening of hartcoherentie-oefening doen om spanning los te laten [in de modus van de parasympathicus komen]
  16. haal shiva binnen (helende en ontspannende energie bij je kruin)
  17. vlak voor inslapen: de uitademing verlengen (helpt ook loslaten en sloom worden)
  18. zorg ervoor dat er geen apparaten in je slaapkamer staan (tv, computer, telefoon; mocht je jouw telefoon als wekker gebruiken leg deze dan niet dichtbij je, liefst op de gang en in vliegtuigmodus), probeer werk en slaap te scheiden
  19. mineralen: amethist is goed tegen onrustige slaap en nachtmerries; ook saffier en smaragd of lapis lazuli zijn goed om aan te doen of onder je kussen te leggen en bergkristal kan de werking ervan versterken
  20. doe sieraden, edelstenen en horloges af (behalve de bij punt 25 genoemde edelstenen als ook rozekwarts)
  21. om door te kunnen slapen: soms helpt het even eruit te gaan en mogelijk een kwartier jezelf af te leiden met boek of tv
  22. hoe zijn de omstandigheden, zoals bijvoorbeeld: geluiden in de nacht: snurken van jezelf of partner, vliegtuigen, enz. (wat kun je er aan veranderen?)
  23. dageraad- of lichtwekker gebruiken in de donkere maanden: dit is een wekker die je wekt door geleidelijk meer licht uit te stralen, zoals de dageraad zich ontvouwt als de dag begint in lente of zomer; in de winter is dit erg fijn, w ord je prettiger wakker; d it helpt ook depressiviteit te verminderen
  24. jezelf zeggen dat je er een nachtje over mag slapen (over datgene wat je bezighoudt), dit helpt los te laten en bewust te worden van oplossingen
  25. vraag jezelf een antwoord voor je probleem in een droom, dit helpt je jezelf over te geven aan je slaap
  26. onderzoek wat stress geeft, ga eventueel naar een therapeut om dit te onderzoeken
  27. werken aan veiligheid; vertrouwen; loslaten van controle [eventueel een therapeut voor nodig]
  28. werken aan geschiedenissen die te maken hebben met (jeugd)trauma [therapeut nodig]
  29. naast bovenstaande praktische tips is het van belang te leren voelen wat het moment van slapen gaan is. Dit moment kan namelijk elke dag anders zijn, eerder of later. Mogelijk ga je te vroeg naar bed of ben je juist over je slaap heen. In het laatste geval kun je hyper zijn, terwijl je eigenlijk doodmoe bent.

lees minder

 

Hartcoherentie oefening

mede gebaseerd op informatie van David Servan-Schreiber (2003, 2007)

1a 8 tellen in … 8 tellen uit (alleen borstkast tot in longpunten, diepte)

Viermaal herhalen.

1b 8 tellen in … 8 tellen uit (als a met 3 tot 4 tellen stilte, niet ademen, na de uitademing)

lees meer

Viermaal herhalen na deze stilte.

2a Met of zonder tellen in vergelijkbaar ritme als bij 1: shiva [voorstellen: lichtenergie bij kruin via een hol koord binnenhalen vanuit lichtbron boven je hoofd] op de inademing binnen laten komen naar het hartgebied en hierbij borstkast wijder maken.

Viermaal herhalen.

2b Shiva op de inademing binnen laten stromen naar hartgebied als 2a en op de uitademing loslaten wat je los wilt laten [donker, spanning, reacties gebeurtenissen , enz.].

Viermaal herhalen.

2c Shiva op de inademing binnen laten stromen naar hartgebied en loslaten op de uitademing wat je los wilt laten en daarna 3 tot 4 tellen stilte, niet ademen.

Viermaal herhalen na deze stilte.

3a Shiva op de inademing binnen laten stromen naar buikgebied.

Viermaal herhalen.

3b Shiva op de inademing binnen laten stromen naar buikgebied (als een S) en op de uitademing loslaten wat je los wilt laten [donker, spanning, reacties gebeurtenissen, enz.].

Viermaal herhalen.

3c Shiva op de inademing binnen laten stromen naar buikgebied en loslaten op de uitademing wat je los wilt laten en daarna 3 tot 4 tellen stilte, niet ademen.

Viermaal herhalen na deze stilte.

4 Shiva en Shakti [je voorstellen: energie vanuit middelpunt van de aarde via hol koord bij stuit ] binnen laten stromen naar hartgebied op de inademing en op de uitademing uit laten stralen vanuit hartgebied.

Herhalen zoveel als nodig.

lees minder

Na 4 sessies schrijft Gijs enige tijd later:

“Terugdenkend aan mijn eerste klachten van tinnitus herinner ik me dat mijn eerste contact (telefonisch) met jou hierover al direct tot verbetering leidde. Na mijn klacht aangehoord te hebben zei je nuchter als altijd, dat het zo te horen een lichte vorm van tinnitus was en dat we daar aan konden werken en dat we direct een afspraak maakten. Na dit gesprek waren mijn gevoelens van hulpeloosheid en paniek direct met 75% verminderd. Door jouw antwoord kreeg de klacht een naam, iets herkenbaars, iets wat kan gebeuren en ook weer kan overgaan. Vanaf dit gesprek begon het herstel. (Eerder: de huisarts zag het somber in, de KNO-arts wenste me het beste en vertelde dat er in de wereld nog geen oplossing voor deze klacht was, ik zag toen een mooie toekomst in een nachtmerrie veranderen.)”

Hartelijke groet Gijs